Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

MEDVEŠEK, Adolf – Šumski

Adolf Medvešek - Šumski - Delo, 10. aprila 1987, str. 2.

Foto galéria

Született:
8. February 1911, Novo mesto (Žabja vas)
Elhunyt:
4. April 1987, Ljubljana
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Rodil se je v številni in revni družini v Žabji vasi pri Novem mestu. Njegov oče Ludvik Medvešek st. je odšel na delo v Ameriko in tam deloval med slovenskimi izseljenci, enako njegov brat Milan Medvešek, brat Ludvik Medvešek ml. pa je kot farmacevtski strokovnjak služboval v vojski.

Medicino je študiral v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Študij je tik pred diplomo prekinila druga svetovna vojna. Vrnil se je v Novo mesto, kjer se je povezal z osvobodilnim gibanjem. Postal je aktivist Osvobodilne fronte, avgusta 1941 pa član Komunistične partije. Zadolžen je bil za politično delo in pripravo odpora zoper okupatorja na desnem bregu Krke, v novomeškem okrožju. Maja 1942 je odšel v partizane. Najprej se je pridružil Vzhodnodolenjskemu odredu, nato pa Gorjanskemu bataljonu Krškega odreda. Opravljal je sanitetne naloge, skrbel za ranjene borce, deloval je tudi v manjši partizanski bolnišnici blizu Pleterij. Novembra 1942 je postal sanitetni referent Cankarjeve brigade, v začetku leta 1943 pa je prešel v Gubčevo brigado; kasneje je bil v 15. in 18. diviziji, nato pa je bil vpoklican v sanitetni oddelek Glavnega štaba NOV.

Leta 1945 je v Beogradu dokončal študij medicine. Ostal je v Jugoslovanski ljudski armadi, kjer je bil generalmajor sanitetne službe. Najprej je bil splošni zdravnik v vojski, leta 1955 pa je na Vojaški medicinski akademiji JLA v Beogradu končal specializacijo iz rentgenologije. Istega leta je bil imenovan za upravnika vojaške bolnice v Splitu, deset let pozneje pa je bil premeščen v Ljubljano za upravnika področne vojaške bolnice. Tu je ostal vse do upokojitve leta 1972.

Bil je nosilec številnih vojnih in mirnodobnih priznanj in odlikovanj, med drugim partizanske spomenice 1941.

Partizanska spomenica 1941

Benigar, J. Ob sedemdesetletnici dr. Adolfa Medveška. Dolenjski list, 12. 2. 1981, let. 32, št. 7, str. 4.
Enciklopedija Slovenije: Knj. 7: Marin-Nor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993, str. 53–54.
Stefanović, I. Adolf Medvešek – Šumski. Delo, 10. 4. 1987, let. 29, št. 84, str. 2.

A bejegyzés szerzője: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Az első bevitel dátuma: 15. 12. 2019 | Utolsó módosítás: 13. 7. 2021
Mateja Kambič. MEDVEŠEK, Adolf – Šumski. (1911-1987). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 16. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/medvesek-adolf-sumski/
Hiba bejelentése