Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

MALLY, Ernst

MALLY Ernst
Foto: Stanford Encyclopedia of Philosophy

Foto galéria

Született:
11. October 1879, Kranj, Slovenija
Elhunyt:
8. March 1944, Gradec, Avstrija
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Ernst Mally je najbolj znan zaradi razvoja teorije predmetov prof. Meinonga in uvajanja posebne veje logike, deontične logike.

Rodil se je 11. oktobra 1879 v Kranju pod takratno Avstro-Ogrsko monarhijo. Njegov oče je bil Slovenec, zato se je Ernst prvotno pisal Mali, ampak se je kasneje bolj identificiral z avstrijsko-nemško kulturo in je zato prevzel nemški priimek Mally. Bil je namreč velik podpornik Nemcev in Avstrijcev, kar se je kazalo tudi v njegovem kasnejšem udejstvovanju v politiki. Prav tako je imel na njegova kasnejša dela velik vpliv nacizem, zavzemal pa se je tudi za pangermanizem.

Po smrti njegovega očeta leta 1888 se je z družino preselil v Ljubljano, kjer je leta 1890 začel obiskovati ljubljansko gimnazijo. Že pri teh letih je podpiral germanski nacionalizem in si želel priključitve Avstrije k Nemčiji. Leta 1898 je zaključil gimnazijo in se istega leta preselil v Gradec. V času študija se je Mally začel zanimati za logiko. Matematika in fizika, ki ju je študiral poleg filozofije, sta mu veliko pomagali pri raziskovanju na področju logike.

Postal je profesor na gimnaziji v Gradcu, a je še vedno sodeloval s fakulteto, predvsem z laboratorijem eksperimentalne psihologije, katerega ustanovitelj je bil profesor Alexius Meinong. Pod njegovim mentorstvom je Mally napisal novo delo, ki je vključevalo tudi logiko, pri njem pa je leta 1903 tudi doktoriral z delom Raziskava v teoriji predmetov v merjenju. Najbolj znan je zaradi razvoja Meinongove teorije predmetov in uvajanja posebne veje logike, deontične logike. To je logika, ki se ukvarja s konceptom pojmov “morati” in “je obvezno”, uvedel je tudi svoje aksiome in definicije nekaterih simbolov. Deontična logika naj bi presegla meje trditvenega mišljenja in zaobjela celotno polje misli, v katerem se srečujemo še z vprašanji in dvomi, nasveti, pa tudi velelnimi prvinami, kot so predpisi, zapovedi, prepovedi, ukazi ipd. V klasični stavčni logiki so logični odnosi opredeljeni kot odnosi resničnosti ali neresničnosti. Ker pa norme niso ne resnične ne neresnične je vprašanje, ali lahko rečemo, da so norme v logičnih odnosih. To vprašanje je gonilo (pra)zgodovine deontične logike. Med prvo svetovno vojno se je priključil avstrijski vojski, kjer je ostal do konca vojne. Med vojno je Mally zbolel za hudo boleznijo, ki mu je povzročala hude bolečine in vse večjo negibnost.

Po vojni se je zaposlil na univerzi v Gradcu. Tam je leta 1925 nadomestil svojega nekdanjega profesorja in mentorja Meinonga. Na univerzi je delal vse do leta 1942, ko se je upokojil. Umrl je dve leti kasneje, 8. marca 1944.

Untersuchungen zur Gegenstandstheorie des Messens v delu Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie, 1904

Gegenstandstheorethische Grundlagen der Logik und Logistik, kar je bilo dopolnilo k Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 1912

Studien zur Theorie der Möglichkeit und Ähnlichkeit. Allgemeine Theorie der Verwandschaft gegenständlicher Bestimmungen, v delu Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch – historische Klasse, 1923

Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens, Graz: Leuschner in Lubensky, ponatisnjeno v Mallyjevem delu Logische Schriften, 1926

Briefe Ernst Mally an Hans Pichler vem 5. Jänner 1934 und vom 6. Jänner 1934

Wesen und Dasein des Volkes, Volgsspiegel, 1934

Erlebnis und Wirklichkeit. Einleitung zur Philosophie der Natürlichen Weltauffassung 1938: Anfangsgründe der Philosophie. Leitfaden für den philosophischen Einführungsunterricht an höheren Schulen, Wien – Leipzig: Hölder – Pichler – Tempsky, 1935

Zur Frage der “objektiven Wahrheit”, Wissenschaftliches Jahrsbuch der Universität Graz, 1940

Grosses Logikfrfagment, v delu Wolf & Weingartner, 1971

Ernst Mally.internet. 11. 11. 2017. 13. 1. 2018. Dostopno na naslovu: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mally.

Ernst Mally.internet. 14. 11. 2017. 25. 11. 2017. Dostopno na naslovu: https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mally.

Hieke, Alexander, Zecha, Gerhard. 13. 10. 2005. Ernst Mally.internet. 25. 11. 2017. Dostopno na naslovu: https://plato.stanford.edu/entries/mally/#KinMorValTotLifVal.

Lokhorst, Gert-Jan. Mally’s Deontic Logic.internet. 25. 11. 2017. Dostopno na naslovu: https://plato.stanford.edu/entries/mally-deontic/.

Metaphysics Research Lab. 11. 4. 2013. Ernst Mally. internet. 25. 11. 2017. Dostopno na naslovu: https://mally.stanford.edu/mally.htmlMatjaž Potrč, Objektivnost najstev,Anthropos 3-4 (227-228) 2012, str. 195 – 206

A bejegyzés szerzője: Tanja Smiljanič, Mestna knjižnica Kranj
Az első bevitel dátuma: 18. 12. 2018 | Utolsó módosítás: 11. 3. 2022
Tanja Smiljanič. MALLY, Ernst. (1879-1944). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/mally-ernst/
Hiba bejelentése