Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

LENDOVŠEK, Mihael

Született:
15. August 1844, Rogatec, Slovenija
Elhunyt:
22. March 1920, Makole, Slovenija
Álnév:
Mijo Lendov, Bogoslav, M. L. Rogacki, Bogoslav Rogački, Mirko Sotlan
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Kapcsolatban lévő személyek
Község:
Lexikon:

Osnovno šolo je obiskoval v rodnem Rogatcu. Med letoma 1858 in 1866 je obiskoval gimnazijo v Celju. V višji gimnaziji je pesnil in se poskušal v dramatiki, ohranilo se je šest zvezkov njegovih pesmi, predvsem rodoljubnih in ljubezenskih. Objavljenih in uprizorjenih je bilo nekaj njegovih dramskih del.

V letih 1866–1870 je študiral bogoslovje v Mariboru in bil 1869 posvečen. Po študiju je bil dve leti kaplan v Slovenskih Konjicah pri Jožefu Rozmanu. V letih 1872–1878 je služboval kot kaplan in učitelj verouka na nižji gimnaziji na Ptuju, kjer je vodil čitalniške gledališke predstave. Kasneje kot župni vikar je na Ptuju deloval do leta 1883, nato kot župnik v Makolah, kjer se je zelo trudil za versko življenje v svoji župniji, vse do svoje smrti. V svojem okolju je deloval tudi na gospodarskem in političnem področju. 1884 je v Makolah ustanovil posojilnico, 1900 še kmetijsko zadrugo. Med letoma 1896 in 1902 je s Francem Robičem v Štajerskem deželnem zboru zastopal volilni okraj Maribor – Sv. Lenart – Slovenska Bistrica.

Pisal je molitvenike, nabožne knjige in se ukvarjal z bogoslovnimi, zlasti bibličnimi  vprašanji. Posvečal se je urejanju Slomškovih del. Posebno pozornost je namenil izdajanju Zbranih spisov (1876–1885).

Književne črtice, 1865
Kteri bo?, 1866
Tičnik, 1866 (soavtor)
Mož beseda, 1876
Divina maiestas verbi incarnati, 1897
Slomšekovo rojstvo, 1900

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: prva knjiga: A–L. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 614.

A bejegyzés szerzője: Maja Mohorič, Knjižnica Rogaška Slatina
Az első bevitel dátuma: 20. 10. 2023 | Utolsó módosítás: 20. 10. 2023

 

 

Hiba bejelentése