Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

KUNC, Karel

Karel Kunc - Wikipedia.org

Foto galéria

Született:
27. February 1879, Novo mesto
Elhunyt:
2. April 1950, Ljubljana
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Njegov oče Karel Kunc je bil klobučar in posestnik v Novem mestu, mati Rozalija, roj. Kaliger, je bila iz učiteljske družine v Stopičah pri Novem mestu. Po osnovni šoli je leta 1890 pričel obiskovati novomeško gimnazijo in leta 1899 maturiral. V tem času sta mu umrla oba starša, njegov varuh pa je postal očetov mlajši brat Avgust Kunc, posestnik in trgovec iz Črnomlja. Matematiko in fiziko je študiral na Dunaju, kjer je leta 1905 opravil izpit za učitelja matematike in fizike na gimnazijah in realkah z nemškim in slovenskim učnim jezikom.

Poučevati je pričel na državni realki v Ljubljani, kjer je med letoma 1906 in 1907 najprej opravil poskusno dobo, nato pa učil s polno učno obveznostjo do leta 1910. Matematiko in fiziko je nato v letih od 1910 do 1922 učil na gimnaziji v Novem mestu. Potem je bil premeščen v Ljubljano na tedanjo Kraljevo prvo državno gimnazijo, leta 1924 preimenovano v Prvo državno gimnazijo in leta 1929 v Državno klasično gimnazijo, kjer je bil leta 1940 upokojen.

Že v izvestjih novomeške gimnazije je objavil nekaj znanstvenih razprav, njegovo znanstveno pedagoško delo pa se je pričelo šele po premestitvi v Ljubljano. Pisal je učbenike za aritmetiko in algebro ter fiziko, ki so jih uporabljali v srednjih šolah. Nekateri učbeniki so bili predelani in ponatisnjeni. Po drugi svetovni vojni njegovih učbenikov sicer niso ponatisnili, so pa bile njegove vaje uporabljene v novih zbirkah vaj iz aritmetike in algebre. Kunčeva zbirka učbenikov za vseh osem razredov nekdanje gimnazije je edinstvena pri nas. Njegovi učbeniki so bili v rabi vsaj trideset let. Pisal jih je sam, medtem ko so večino drugih, npr. za geometrijo, pisale skupine avtorjev.

Leta 1999, ob njegovi stodvajseti obletnici rojstva, je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto pripravila razstavo njegovih učbenikov, ki jih je zbral profesor matematike in fizike iz Novega mesta Dušan Modic. Na njegovo pobudo je bila aprila 2000 na Kunčevi rojstni hiši na Kastelčevi ulici v Novem mestu postavljena spominska plošča.

Poročen je bil z Marijo, roj. Kaliger. Družina je v Novem mestu živela na današnji Rozmanovi ulici. Hčerka Milena je diplomirala iz matematike in fizike in je med drugo svetovno vojno krajši čas poučevala na novomeški gimnaziji, sin Drago Kunc pa je diplomiral iz slavistike, a je bil po vojni v diplomatski službi.

Aritmetika in algebra za I., II. in III. razred srednjih šol, 1928
Fizika za nižje razrede srednjih šol, 1929
Aritmetika za I. in II. razred srednjih šol, 1931
Aritmetika in algebra za III. in IV. razred srednjih šol, 1931
Aritmetika in algebra za V. in VI. razred srednjih šol : (v smislu učnega načrta iz leta 1930), 1932
Aritmetika in algebra za VII. razred srednjih šol : (v smislu učnega načrta iz leta 1930), 1934
Zbirka obrazcev iz matematike in fizike za srednje šole, 1934
Aritmetika in algebra za VIII. razred srednjih šol, 1939

Enciklopedija Slovenije: zv. 6: Krek-Marij. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992, str. 74.
Karel Kunc. (citirano 8. junija 2022). Dostopno na naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Karel_Kunc
Markelj, M. Čvrstitev spomina na prof. Kunca. Dolenjski list, 28. 4. 2000, let. 51, št. 17, str. 10.
Modic, D. Karel Kunc, pisec učbenikov za matematiko in fiziko med obema vojnama. V: Šolska kronika: zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, 2000, št. 2, str. 328–332.
Modic, D. Karel Kunc: Pisec učbenikov za matematiko in fiziko (1879–1950). Rast: revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, april 2000, let. 11, št. 2, str. 223–224.

A bejegyzés szerzője: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Az első bevitel dátuma: 15. 12. 2019 | Utolsó módosítás: 28. 6. 2022
Mateja Kambič. KUNC, Karel. (1879-1950). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 8. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/kunc-karel/
Hiba bejelentése