Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

KADOIČ, Štefan

KADOIČ Štefan
Foto: osebni arhiv

Foto galéria

Született:
28. October 1933, Zagorje ob Savi
Község:
Lexikon:

Rojen v delavski družini je osnovno šolo in nižjo gimnazijo končal v domačem kraju leta 1949, štiriletno tehnično srednjo šolo pa v Ljubljani leta 1953. Študij ekonomije jezaključil ob delu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Prav tam je tudi magistriral s področja poslovnoorganizacijskih znanosti leta 1984.
Po končani vojaški obveznosti leta 1954 je našel zaposlitev kot konstruktor v Iskri Kranj. V letih 1957 in 1958 je bil vodja konstrukcije v tovarni tekstilnih strojev Kovinar Kranj, kjer je s sodelavci pripravil načrte za nov proizvodni program tekstilnih strojev in naprav. Zaposlen je bil tudi v tovarni Planika kot vodja priprave dela. Ukvarjal se je predvsem s problemi planiranja, normiranja in stroškov proizvodnje.
Zaradi družbenopolitične aktivnosti je bil izvoljen za sekretarja okrajnega odbora SZDL Gorenjske in sekretarja občinskega komiteja Zveze komunistovKranj. Te funkcije je opravljal kot profesionalec od februarja 1959 do sredine 1964.
Leta 1964 se je zaposlil na tedanji Višji šoli za organizacijo dela kot strokovni sodelavec – svetovalec za področje ekonomike in vrednotenje dela. Kot konzultant in raziskovalec je sodeloval z vrsto delovnih organizacij v Sloveniji, pripravljal elaborate, razprave in kot referent sodeloval na simpozijih in konferencah. Pedagoško delo je opravljal od leta 1970 naprej kot predavatelj višje šole, nato pa kot višji predavatelj za predmet Ekonomika in predmet Ekonomika proizvodnje – praktikum.
Je pisec učbenikov in strokovnih člankov s področja ekonomike poslovnih sistemov. Dve mandatni obdobji je bil dekan VŠOD – FOV (1976-1980). Bil je aktiven v svetu Fakultete zaorganizacijske vedein svetu Univerze v Mariboru pri vključevanju FOV v slovenski in jugoslovanski prostor ter materialni izgradnji in razvoju VŠOD FOV. Za to delo je prejel plaketo VŠOD (1979), srebrno plaketo Univerze Maribor (1988), ter zahvalo 50 generacij študentov FOV – Univerze v Mariboru (2009) „za izjemen prispevek na prehojeni poti FOV“.

Od prihoda v Kranj je bil aktiven v družbenopolitičnem življenju Gorenjske. Bil je predsednik občinskega in okrajnega komiteja mladine, član predsedstva Ljudske mladineJugoslavije, sekretar okrajnega odbora SZDL, sekretar občinskega komiteja ZKS Kranj. Kot predsednik občinskega odbora Ljudske mladine Slovenije je pred koncem 50-ih in začetku 60-ih let sodeloval pri odločanju in organiziranju gradnje vodovoda Bašelj–Kranj, gradnji stadiona Stanka Mlakarja. Od leta 1981 do 1985 je bil član koordinacijskega odbora za gradnjo družbenih in komunalnih objektov v občini Kranj. Hkrati je bil predsednik odbora za izgradnjo izobraževalnega centra Zlato polje, na katerem že stojijo dijaški in študentski dom, srednja in višja tehnična šola, FOV,športna dvorana, ekonomska šola in višja šola.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil 2 mandatni obdobji (1982–1990) vodja delegatov kranjske občine v zboru občin Skupščine republike Slovenije in član nekaterih odborov Skupščine SRS ter član družbeno političnega zbora občine Kranj. Na športnem področju je deloval predvsem v Plavalnem klubu Triglav. Nekaj let je bil predsednik kluba in v tem obdobju je bilo organizirano tudi balkansko prvenstvo. Bil je član odbora za gradnjo pokritega olimpijskega bazena.
Po letu 1991 je bil tri mandatna obdobja svetnik v MO Kranj, od tega dva mandata (1998–2006) podžupan MO Kranj za področje družbenih dejavnosti. Angažiral se je predvsem pri obnovi osnovnih šol za prehod v devetletko, ambulanti nujne pomoči, osrednji knjižnici, športnih objektov itd. Osem let je bil predsednik sveta Varstveno delovnega centra Kranj in nekaj let Nadzornega odbora MOK. Od leta 2004 je član sveta Osrednje knjižnice, v zadnjih mandatih je predsednik sveta Mestne knjižnice Kranj.

Za uspešno delo na družbenem področju je dobil različna priznanja. Med pomembnejšimi so: državni priznanji red dela s srebrnim (1968) in red dela z zlatim vencem (1986), oba za zasluge in uspehe pri delu, pomembnem za napredek države, zlati znak Plavalnega kluba Triglav in Ručigajeva plaketa za delo v športnih organizacijah.
Za uspešno delo pri razvoju Kranja je leta 2011 dobil Veliko plaketo mestne občine Kranj.
Pomembnejša dela:Izhodišča, praksa in perspektive usmerjanja delitve osebnega dohodka : raziskovalna naloga (soavtorja Ilija Jurančič, Ante Barišić), Kranj 1976Vaje iz ekonomike OZD, Kranj 1982
Kritična analiza obstoječih samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev in udeležbi v skupnem dohodku OZD v občini Kranj : magistrska naloga, Kranj 1985Ekonomika delovnih procesov : vaje, Kranj 1987Ekonomika poslovnega sistema. Ekonomika 1, Kranj 1995Ekonomika poslovnega sistema. Primeri za delo v ekonomski delavnici, Kranj 1996
Ekonomika 1. (Mikroekonomika), Kranj 1999 (soavtor Mičo Mrkaić)

Vir: zapis Štefana Kadoiča, januar 2012

M. Bogataj:Proračun šele februarja : župan z vami, Kranjčanka 2002, št. 12, str. 5Š. Kadoič:Bližajoče se volitve ne smejo hromiti dela mestnega sveta, Kranjčanka 2006, št. 9, str. 10

A bejegyzés szerzője: Jana Bešter, Mestna knjižnica Kranj
Az első bevitel dátuma: 16. 3. 2015 | Utolsó módosítás: 16. 3. 2015
Jana Bešter. KADOIČ, Štefan. (1933-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/kadoic-stefan/
Hiba bejelentése