Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

HUMAR (POR. RALCA), Zdenka

HUMAR (por. RALCA) Zdenka
Foto: Arhiv knjižnice

Foto galéria

Született:
13. August 1913, Koper
Elhunyt:
14. January 1991, Ljubljana
Hivatások és tevékenységek:
Lexikon:

Zdenka Humar se je rodila Josipini Blažič in sodnemu uradniku Ivanu. Klasično gimnazijo je končala v Mariboru, prvih pet semestrov je zaključila na medicinski fakulteti v Ljubljani, leta 1932, diplomirala pa je v Zagrebu, leta 1938. Specialistični staž je pričela na ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Mariboru in ga nadaljevala na pediatričnem oddelku zagrebške klinike. Prvo službo je nastopila v Otroški bolnišnici v Sarajevu. Po koncu vojne je nadaljevala delo na Pediatrični kliniki v Ljubljani in v Zagrebu končala specializacijo iz pediatrije leta 1950. Leta 1953 je obiskovala tečaj socialne pediatrije v Parizu. Po vrnitvi iz Pariza se je lotila pionirskega dela – organizacije preventivnega in kurativnega izvenbolnišničnega zdravstvenega varstva otrok v Ljubljani in Sloveniji. Postala je asistentka in leta 1962 docentka za pediatrijo na katedri za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Sodelovala je pri dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju zdravstvenih delavcev vseh profilov, psihologov, socialnih delavcev in bila mentorica številnim diplomskim nalogam. Občasno je delala v otroških posvetovalnicah v Ljubljani, tudi pri organizaciji Centralnega otroškega dispanzerja in pri organizaciji postpartalnega dela demonstracijskega centra za zaščito matere in otroka. Od 1956 do upokojitve je bila tudi upravnica Centralnega otroškega dispanzerja (COD), ki je bil ustanovljen na pobudo UNICEF-a. COD je deloval tudi kot Demonstracijski center UNICEF-a za vso Slovenijo.

Dr. Humarjeva je uvedla v dispanzersko dejavnost kontinuirano cepljenje otrok, zdravstvenovzgojno dejavnost in sistematske preglede otrok. K sodelovanju je povabila številne strokovne delavce različnih področij. Dala je tudi pobudo za sistematično zdravstveno varstvo otrok v vzgojno-varstvenih ustanovah in sodelovala pri organizaciji enot po Sloveniji. V enoti zdravstvenega varstva otrok, Tozd Center, je bila odgovorna zdravnica. Strokovno je nadzorovala enote za zdravstveno varstvo matere in otroka v zdravstvenih domovih. Aktivno je sodelovala v pediatrični sekciji SZD, katere predstavnica je bila leto dni. Bila je brezkompromisna zagovornica blaginje otrok. Aktivna je bila v strokovnih združenjih, sodelovala je na številnih kongresih in seminarjih doma in v tujini, napisala vrsto strokovnih člankov in priročnikov, predavala je tudi v okviru ljudske univerze, šole za starše, OF-a in Rdečega križa. Upokojila se je leta 1982.

Članstva: Od leta 1954 je bila članica sveta za zdravstvo MLO Ljubljana, od 1955 članica sveta za zdravstvo OLO Ljubljana, članica šolskega odbora na šoli za otroške negovalke, med letoma 1956 in 1962 je bila članica republiške komisije za varstvo matere in otroka in članica koordinacijskega odbora UNICEF-a. Leta 1963 je postala članica delovne supine za analitične in epidemiološke raziskave medicinskih znanosti zveznega sveta, za koordinacijo znanstvenih raziskav. Od 1963 je bila predsednica komisije prve stopnje za kategorizacijo in evidenco otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri COD, od 1966 pa predsednica kategorizacijske komisije druge stopnje pri sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo SRS.
Nagrade: MOL (Nagrada glavnega mesta Ljubljana), 1973

Dela:
Zdrav otrok – mamina sreča, 1960
Strah ovira otrokov razvoj, 1966 (soavtorica Bergant, Milica)
Otrok odklanja hrano, 1968 (soavtorica Pogačnik-Toličič, Slavica)
Hematološke vrednosti pri dojenčkih: Razlike med rezultati iz vene in iz kapilare na prstu, 1976 (soavtorji Kavčič, Boža, Okorn, Toni, Ozimič, Metka)

Pripravili: Ajda Sokler in Urška Celin

Jevnikar, Martin. Humar, Zdenka. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.
Kratochwil-Jerman, Stojana. In memoriam doc. dr. Zdenka Humar-Ralca: Ob peti obletnici smrti. Zdravniški vestnik 61/1 (1996). 30–31.
Zupanič Slavec, Zvonka. Centralni otroški dispanzer v Ljubljani. Isis 21/12 (2012). str. 41–47.

A bejegyzés szerzője: Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta
Az első bevitel dátuma: 3. 5. 2016 | Utolsó módosítás: 3. 5. 2016
Oddelek za slovenistiko. HUMAR (POR. RALCA), Zdenka. (1913-1991). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/humar-por-ralca-zdenka/
Hiba bejelentése