Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

HLADNIK, Miran

HLADNIK Miran
Foto: osebni arhiv

Foto galéria

Született:
19. December 1954, Jesenice, Slovenija
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Po končani gimnaziji v Kranju je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slovenščino in primerjalno književnost z literarno teorijo. Za magisterij (1981) je obdelal slovensko trivialno pripovedno prozo 19. stoletja in za doktorat (1988) žanr slovenske kmečke povesti. Zaposlen je na Filozofski fakulteti v L jubljani kot redni profesor na slovenistiki. Precej časa je študijsko preživel v Nemčiji in Ameriki. Živi na Srednji Dobravi pri Kropi na Gorenjskem. Ukvarja se s slovensko pripovedno prozo 19. in 20. stoletja, zlasti s pripovednimi žanri (kmečka povest, ženski roman, večernice, planinska povest, zgodovinski roman), s sociološkimi in preštevalnimi analizami, z metodologijo literarne vede, z oblikami digitalne pismenosti in z računalniško obdelavo literarnih besedil. Ureja spletne strani za slovensko književnost in od 1999 slavistični in literarnovedni diskusijski forum Slovlit.

Trivialna literatura,1983
Slovenska kmečka povest, 1990
Povest, 1991
Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književmosti zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti, 2002
Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike, (soavtor s Toussaintom Hočevarjem), 1994
Slovenski zgodovinski roman, 2009
Zbrano delo Alojza Gradnika, 1-5, 1984-2005 (sourednik s Tonetom Pretnarjem)
Fuk je Kranjcem v kratek čas: antologija slovenske pornografske poezije s pripovednim pristavkom, 1993 (sourednik z Marjanom Dolganom)

Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
D.Bajt: Slovenski kdo je kdo,Ljubljana 1999

A bejegyzés szerzője: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Az első bevitel dátuma: 1. 6. 2011 | Utolsó módosítás: 6. 7. 2020
Lucijan Adam. HLADNIK, Miran. (1954-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/hladnik-miran/
Hiba bejelentése