Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

HARI, Leopold

Született:
19. October 1901, Panovci
Elhunyt:
23. August 1980, Murska Sobota
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Po osnovni šoli v Križevcih in Eltendorfu je Leopold, rojen v ugledni plemiški družini (pl. Panovski in Bethlenski), obiskoval evangeličanski licej v Šopronu, kjer je maturiral in študiral na evangeličanski teološki fakulteti. Po končanem študiju in ordinaciji leta 1925 je nekaj časa deloval kot administrator soboškega seniorja Štefana Kovača v Lendavi. V tem času se je ukvarjal tudi s politiko. Najprej je bil pristaš Kleklove ljudske stranke, pozneje pa je v Kovačevem duhu deloval predvsem proti slovenskemu vplivu na prekmurski jezik, ki so ga pogojevale politične spremembe po razpadu Avstro-Ogrske monarhije. Urejal je tudi strankarski časnik Naše novine. Po odsluženem vojaškem roku v Zagrebu je pol leta opravljal kaplansko službo v Gornjih Petrovcih, zatem pa deloval kot redni duhovnik. Najprej je med leti 1927 in 1946 služboval v Domanjševcih, kjer je dal leta 1928 zgraditi tudi novo župnišče, od leta 1947 do upokojitve leta 1977 pa v Murski Soboti. Med leti 1948-1953 in 1959-1965 je bil tudi senior evangeličanske cerkve v Sloveniji, sourednik Evangeličanskega koledarja (1940-1941), v letih 1961-1965 pa njegov urednik. V obdobju med obema vojnama je objavljal številne teološke in moralno-filozofske članke v Düševnem listu, leta 1963 pa je kot predsednik uredniškega odbora v sodelovanju z Evangeličanskim senioratom v LR Sloveniji pripomogel k izdaji prve slovenske evangeličanske cerkvene pesmarice.

Evangeličanska cerkvena pesmarica: za evangeličansko cerkev augsburške veroizpovedi v LR Sloveniji [uredil uredniški odbor: predsednik Hari Leopold]. V Murski Soboti: Evangeličanski seniorat v LR Sloveniji, 1963, 1993 (drugi natis).

Kerčmar, V. Evangeličanska cerkev na Slovenskem. Murska Sobota: Evangeličanska cerkev v Sloveniji, 1995, str. 214-217 in 297.
Hari, T. In memoriam: ob 100-letnici rojstva evangeličanskega duhovnika in seniorja Leopolda Harija. Evangeličanski koledar, 2001, let. 49, str. 221-223.
Kuzmič, F. Trije evangeličanski seniorji in njihova publicistična dejavnost. Evangeličanski koledar, 2014, let. 63, str. 184–192.

A bejegyzés szerzője: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Az első bevitel dátuma: 19. 12. 2014 | Utolsó módosítás: 21. 4. 2020
Jožef Papp. HARI, Leopold. (1901-1980). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/hari-leopold/
Hiba bejelentése