Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

GRAH, Drago

GRAH, Drago
GRAH, Drago

Foto galéria

Született:
12. February 1937, Sveti Jurij
Elhunyt:
13. November 1980, Ljubljana
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Po končani gimnaziji v Murski Soboti je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral angleščino in nemščino. Literarno se je začel uveljavljati že med študijem, z objavami v periodiki. V tem času je napisal potopis Pot in stranpoti in zbirko novel Konec pravljice. Kasneje je napisal še roman Deveta nebesa. Krajši čas je bil novinar pri Pomurskem vestniku, nato pa je začel akademsko kariero na Filozofski fakulteti, najprej kot asistent in nato kot docent za novejšo nemško književnost. Izpopolnjeval se je na univerzah v Hamburgu, Leipzigu in Gradcu. Leta 1977 je doktoriral na temo o romanu Berlin Alexanderplatz Alfreda Döblina. Strokovno se je ukvarjal zlasti z Döblinom ter nobelovcem Heinrichom Böllom. Raziskoval je pisatelje takratne vzhodne Nemčije oz. NDR, odkrival, kako se slovenska kultura odraža v nemški literaturi in zbiral gradivo o manj znanem avstrijskem pisatelju Friedrichu von Gagernu.
Prevajal je iz angleščine, nemščine in madžarščine v slovenščino ter iz slovenščine v nemščino. Krajše zgodbe in prispevke je prevajal za literarne revije, obsežnejši romani so izšli v knjigah. V nemščino je prevajal zlasti slovenska pisatelja Žarka Petana in Slavka Pregla. Iz domače pokrajine je prav tako v nemščino prevedel študijo Franca Šebjaniča o protestantskem gibanju panonskih Slovencev. Prevajal je še za radio in gledališče.

Dela (izbor):
Knjižne izdaje:
Leposlovje:

Pot in stranpoti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1963.
Konec pravljice. Murska Sobota: Pomurska založba, 1964.
Deveta nebesa. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969.

Prevodi v slovenščino:
Iz angleščine:

Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Afrike (z Andrejem Inkretom). Murska Sobota: Pomurska založba, 1963.
Charles Nordhoff: Temna reka. Maribor: Obzorja, 1967, 1980 (2. izd.)
Thomas B. Costain: Poslednja ljubezen. Murska Sobota: Pomurska založba, 1967.

Iz nemščine:
Romani:

Sandra Paretti: Roža in meč. Murska Sobota: Pomurska založba, 1968, 1971 (2. izd.), 1976 (2. izd. pod skupnim naslovom Caroline).
Sandra Paretti: Lastovka in lev. Murska Sobota: Pomurska založba, 1970, 1972 (2. izd.), 1976 (2. izd. pod skupnim naslovom Caroline).
Sandra Paretti: Škrlat in diamant. Murska Sobota: Pomurska založba, 1971, 1976 (2. izd. pod skupnim naslovom Caroline).
Sandra Paretti: Zima, ki je bila poletje. Murska Sobota: Pomurska založba, 1973.
Heinrich Boll: Skupinska slika z gospo. Murska Sobota: Pomurska založba, 1973.
Sandra Paretti: Sreča v zakupu. Murska Sobota: Pomurska založba, 1975.
Hugo Raes: Zapisani usodi (s Käthe Grah). Murska Sobota: Pomurska založba, 1978.

Televizijska in gledališka igra:
Peter Wagner: Pišta Purdy pravi: cimbale so mrtve. Ljubljana: RTV, 1977.
Frany Xaver Kroetz: Moška zadeva. Celje: SLG, 1976.

Iz madžarščine:
Németh L.: Groza. Murska Sobota: Pomurska založba, 1966.
Ljubezen: izbor sodobne madžarske proze (z drugimi prevajalci). Murska Sobota: Pomurska založba, 1969.
Mikszáth K.: Nenavadna poroka. Murska Sobota: Pomurska založba, 1968.

Prevodi iz slovenščine v nemščino:
Knjižne izdaje:

Žarko Petan: Mit leerem Kopf nickt man sich leichter. Satirische Aphorismen. Graz: Styria, 1979, 1980 (2. izd.), 1985 (3. izd.)
Franc Šebjanič: Die protestantische Bewegung der pannonischen Slovenen. Murska Sobota: Pomurska založba, 1979.
Bela Sever: Die Gemeinde Murska Sobota. V B. Sever, Murska Sobota, občina in mesto (str. 61-92). Murska Sobota: Pomurska založba, 1980.
Matjaž Kmecl: Die Schätze Sloveniens. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981, 1987 (2. izd.), 1993 (3. izd.), 1997 (4. izd.).
Žarko Petan: Himmel in Quadraten: Aphorismen und kleine Prosa. Graz: Styria, 1981.

Just, F. Panonski književni portreti 1. Prekmurje in Porabje A- I. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 208-219.
Kondrič Horvat, V. (ur.). Nekoč se bodo vendarle morale sesuti okostenele pregrade med ljudstvi: spominski zbornik ob sedemdesetletnici rojstva Draga Graha. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2007.
Kondrič Horvat, V. Drago Grah ali Kari Goričanec: ubesedovalec prekmurske pokrajine in njenih ljudi. Vestnik, 2009 (29. oktober), let. 61, št. 44, str. 32-33.
Žebovec, M. Drago Grah. V: Žebovec, M. Slovenski književniki, rojeni od leta 1936 do 1939. Ljubljana: Karantanija, 2011, str. 66-69.

A bejegyzés szerzője: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Az első bevitel dátuma: 13. 3. 2015 | Utolsó módosítás: 20. 4. 2020
Jožef Papp. GRAH, Drago. (1937-1980). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 30. 11. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/grah-drago/
Hiba bejelentése