Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

GORIČKI, Špela

GORIČKI, Špela
GORIČKI, Špela - Foto: Osebni arhiv

Foto galéria

Született:
4. January 1977, Murska Sobota
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Osnovno šolo in dve leti gimnazije je obiskovala v Murski Soboti, mednarodno maturo (International Baccalaureate) pa leta 1995 opravila na Drugi gimnaziji v Mariboru. Študij biologije na ljubljanski Biotehniški fakulteti je zaključila leta 2001 in tam je leta 2006 tudi doktorirala s področja evolucijske zgodovine močerila oz. človeške ribice (Proteus anguinus). Do doktorata je vodila vaje iz sistematske zoologije za dodiplomske študente biologije in bila mentorica dijaških in študentskih raziskovalnih nalog ter na osnovnošolskih in študentskih raziskovalnih taborih. Ob tem je sodelovala pri različnih naravovarstvenih projektih in v strokovnih društvih (Društvo študentov biologije, Herpetološko društvo – odbor za izobraževanje).
Med letoma 2007 in 2012 je na Univerzi Maryland v ZDA (University of Maryland) preučevala embrionalni razvoj in prilagoditve na jamsko okolje pri mehiških jamskih ribah Astyanax mexicanus. V tem času je gostovala tudi v Morskem biološkem laboratoriju Woods Hole, Massachussetts (Marine Biological Laboratory, MBL), kjer so jo zanimali genetski procesi med regeneracijo čutilnih organov in živčevja pri kozolnjakih Ciona intestinalis. V organizaciji MBL je poučevala o zarodnih celicah in regeneraciji na delavnicah za podoktorande, mlade znanstvenike in študente medicine (Frontiers in Stem Cells and Regeneration).

Po povratku v Slovenijo se ponovno udejstvuje predvsem na področju naravovarstva. Skupaj s kolegi iz slovenskih in tujih raziskovalnih ter nevladnih naravovarstvenih organizacij je razvila metodo za ugotavljanje razširjenosti človeške ribice s pomočjo analize okoljske DNA v vzorcih izvirske in jamske vode vzdolž Dinarskega krasa, s ciljem varovanja življenjskega prostora (kraške podtalnice) tega znamenitega, vendar slabo poznanega simbola kraške biodiverzitete in svetovne naravne dediščine. Preko različnih organiziranih delavnic in projektov z naravoslovno in naravovarstveno tematiko sodeluje z učitelji pri spodbujanju varovanja našega skupnega okolja. Začasno je bila zaposlena tudi na Centru za kartografijo favne in flore, kjer je izvajala popis dvoživk ob reki Muri.
Leta 2016 je ustanovila podjetje, ki se ukvarja z razvojem in implementacijo metodologije okoljske DNA pri ugotavljanju razširjenosti ogroženih vrst, v sodelovanju z Univerzo Maryland in Morsko biološko postajo Roscoff v Franciji (Station Biologique de Roscoff, Sorbonne Université in CNRS) pa nadaljuje raziskave regeneracije tkiv pri kozolnjakih. Živi med Prekmurjem in Bretanijo in je članica naravovarstvenih strokovnih društev Bretagne Vivante – SEPNB in slovenskega Herpetološkega društva. V okviru slednjega kot prostovoljka že od leta 2013 pomaga preprečevati pomore dvoživk ob mrtvici Zaton na Petanjcih. Je članica Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU).

 

2020
Gorički, Š.; Strah, S. in Lužnik, M. Ocena številčnosti populacije velikega/panonskega pupka (Triturus carnifex/dobrogicus) v mrtvici Zaton (Petanjci) ob Muri (SV Slovenija). Natura Sloveniae 22, 2020, str. 19-27.
Gorički, Š. Razširjenost, evolucija in raznolikost populacij človeške ribice (Proteus anguinus). Pomurska obzorja 12, 2020, str. 18-22.
2019
Gorički, Š. in Strah, S. Dvoživke mrtvice Zaton.  V: Senčur Peček, D. (ur.). Vanekovo stoletje: Ob stoletnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja. Maribor: Univerzitetna založba Unverze v Mariboru, 2019, str. 207-222.
Gorički, Š. Environmental DNA as a conservation tool. V: White W. B.; Culver, D. C. in Pipan, T. (ur.). Encyclopedia of Caves, 3rd ed. Chennai: Academic Press, 2019, str. 387-393.
Gorički, Š.; Niemiller, M. L.; Fenolio, D. B. in Gluesenkamp A. G. Salamanders. V: White W. B.; Culver, D. C. in Pipan, T. (ur.). Encyclopedia of Caves, 3rd ed. Chennai: Academic Press, 2019, str. 871-884.
2018
Gorički, Š.; Presetnik, P.; Prosenc-Zmrzljak, U.; Gredar, T.; Blatnik, M.; Kogovšek, B.; Koit, O.; Mayaud, C.; Strah, S.; Jalžić, B.; Aljančič, G.; Štebih, D.; Hudoklin, A. in Košir, R. Development of eDNA methods for monitoring two stygobiotic species of the Dinaric Karst, Proteus anguinus and Congeria jalzici, using digital PCR. Natura Sloveniae 20, 2018, str. 47-50.
2017 
Gorički, Š.; Stanković, D.; Snoj, A.; Kuntner, M.; Jeffery, W. R.; Trontelj, P.; Pavićević, M.; Grizelj, Z.; Năpăruş-Aljančič, M. in Aljančič, G. Environmental DNA in subterranean biology: range exttension and taxonomic implications for Proteus. Scientific Reports 7, 2017, str. 45054, DOI: 10.1038/srep45054.
Năpăruş-Aljančič, M.; Gorički, Š.; Stanković, D.; Kuntner, M. & Aljančič, G. GIS analysis to assess the groundwater habitat pollution of black proteus. Natura Sloveniae 19, 2017, str. 47-49.
2016
Gorički, Š.; Stanković, D.; Aljančič, M.; Snoj, A.; Kuntner, M.; Gredar, T.; Vodnik, L. & Aljančič, G. Searching for the black Proteus with the help of eDNA. Natura Sloveniae 18, 2016, str. 57-58.
Stanković, D.; Gorički, Š.; Aljančič, M.; Snoj, A.; Kuntner, M. & Aljančič. G. Application of environmental DNA for detection of Proteus. Natura Sloveniae 18, 2016, str. 55-56.
2015
Hamada, M.; Gorički, Š.; Byerly, M. S.; Satoh, N. in Jeffery, W. R. Evolution of the chordate regeneration blastema: Differential gene expression and conserved role of notch signaling during siphon regeneration in the ascidian Ciona. Developmental Biology 405, 2015, str. 304–315.
2014
Aljančič, G.; Gorički, Š.; Năpăruş, M.; Stanković, D. in Kuntner, M. Endangered Proteus: combining DNA and GIS analyses for its conservation. V: Sackl, P.; Durst, R.; Kotrošan D. in Stumberger B. (ur.). Dinaric Karst Poljes – Floods for Life. EuroNatur. Radolfzell, 2014, str.  70–75.
2012
Gorički, Š.; Niemiller, M. L. in Fenolio, D. B. Salamanders. V: White W. B. in Culver, D. C. (ur.). Encyclopedia of Caves, 2nd ed. Chennai: Academic Press, 2012, str. 665-676.
2010
Yoshizawa, M.; Gorički, Š.; Soares, D. in Jeffery, W. R. Evolution of a behavioral shift mediated by superficial neuromasts helps cavefish find food in darkness. Current Biology 20, 2010, str. 1631–1636.
2009
Trontelj, P.; Douady, C. J.; Fišer, C.; Gibert, J.; Gorički, Š.; Lefébure, T.; Sket, B. in Zakšek, V. A molecular test for cryptic diversity in ground water: how large are the ranges of macro-stygobionts? Freshwater Biology 54, 2009, str. 727–744.
2007
Trontelj, P.; Gorički, Š.; Polak, S.; Verovnik, R.; Zakšek, V. in Sket, B. Age estimates for some subterranean taxa and lineages in the Dinaric Karst. Acta carsologica 36, 2007, str. 183–189.
2006
Gorički, Š. in Trontelj, P. Structure and evolution of the mitochondrial control region and flanking sequences in the european cave salamander Proteus anguinus. Gene 378, 2006, str. 31–41.
2003
Trontelj, P. in Gorički, Š. 2003. Monophyly of the family Proteidae (Amphibia: Caudata) tested by phylogenetic analysis of mitochondrial 12s rDNA sequences. Natura Croatica 12, 2003, str. 113-120.

 

 

Je prejemnica Jesenkovega priznanja Biotehniške fakultete za najboljšega diplomanta magistrskega študija v letu 2004, leta 2006 pa je prejela Pomursko raziskovalno nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo.

 

Podatke je posredovala avtorica sama.

A bejegyzés szerzője: Klaudija Sedar, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Az első bevitel dátuma: 12. 1. 2021 | Utolsó módosítás: 12. 1. 2021
Klaudija Sedar. GORIČKI, Špela. (1977-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 8. 12. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/goricki-spela/
Hiba bejelentése