Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

GANTAR, Pavel

GANTAR Pavel
Foto: arhiv Državnega zbora republike Slovenije

Foto galéria

Született:
26. October 1949, Gorenja vas v Poljanski dolini
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Lexikon:

V Gorenji vasi v Poljanski dolini, kamor se redno vrača, je živel do svojega 15. leta. Najmlajša leta je preživel v predelu tega kraja, ki se sedaj imenuje Sestranska vas. Po osnovni šoli v Gorenji vasi se je vpisal na litostrojsko šolo v Ljubljani. Izučil se je za poklic modelnega mizarja. Na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani je pri svojem žirovskem rojaku, akademiku dr. Zdravku Mlinarju, leta 1974 diplomiral in leta 1983 magistriral in postal njegov asistent. Leta 1989 je doktoriral na Oddelku za sociologijo Univerze v Zagrebu (Hrvaška).

Bil je glavni urednik časopisa za kritiko znanosti (1978-80) in član mnogih uredniških odborov. V letih 1984–1990 je bil aktiven v novih družbenih gibanjih, avtor člankov o civilni družbi pod socializmom, kolumnist revije Mladina in predsednik kulturnega društva ŠKUC-Foruma (1986-91). Bil je ustanovni član Odbora za zaščito človekovih pravic (Bavčarjev odbor) in član kolegija odbora od maja 1987 do maja 1990. V letih 1989–1994 je bil raziskovalec na Fakulteti za družbene vede na področju prostorskega razvoja, urbanističnega planiranja in okolja ter član Sveta za urbanizem v Ljubljani. Od marca 1994 do junija 2000 je bil član Drnovškove Vlade RS in minister za okolje in prostor, od januarja 2001 do decembra 2004 pa minister za informacijsko družbo. V letih 2004–2008 je bil poslanec Državnega zbora. Leta 2006 je izstopil iz Liberalne demokracije Slovenije in se kasneje pridružil stranki Zares. Je eden od ustanovnih članov te stranke. Leta 2008 je bil kot predstavnik stranke Zares za štiriletni mandat izvoljen na mesto predsednika Državnega zbora Republike Slovenije.

Urbanizem, družbeni konflikti, planiranje , 1984
Teorija fleksibilne akumulacije in urbano družbeno raziskovanje, 1991
Sociološka kritika teorij planiranja, 1994
Mesta v omrežjih nadnacionalnih povezav, v: Mlinar, Zdravko (Ur.), Osamosvajanje in povezovanje v evropskem prostoru, 1994
Decentralization of Administrative and Political Authority to Promote Regional Economic Development: The Case of Ljubljana. v: Dennis A. Rondinelli (Ed.), Privatization and Economic Reform in Central Europe, 1994
Tranzicija, identitete in urbani razvoj Ljubljane. V: KOS, Drago (ur.), 2002
Prehod v informacijsko družbo in trajnostni razvoj. V.: LAH, Avguštin: Sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije., (Zbirka Usklajeno in sonaravno, 2004, št. 11), 2004
Some notes on the sociological issues of the environment and environmental issues. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl, H. (ur.), Political faces of Slovenia: political orientations and values at the end of the century – outlines based on Slovenian public opinion surveys, (Complexity, design, Society, vol.2), 2005
Informacijska družba – izzivi in realnost za Slovenijo. V: Mlinar, Zdravko (ur.), Demokratizacija, profesionalizacija in odpiranje v svet, (Teorija in Praksa, Letn. 41, št. 1-2), 2004

J. Ambrožič: Volitve bodo najverjetneje aprila : v ponedeljek bo predsednik državnega zbora Pavel Gantar razpisal lokalne volitve, Dolenjski list 2011, št. 8 (24. feb.), str. 7
M. Bezek-Jakše: Pomembna sta upanje in pogum : Črnomelj je praznoval : tako je ob črnomaljskem občinskem prazniku dejal župan Andrej Fabjan : dr. Pavel Gantar spomnil na pomembne dogodke v NOB : plaketa in priznanja športnikom, Dolenjski list 2010, št. 8 (25. feb.), str. 8
D. Zemljič: Znanstvena spoznanja nepriljubljena : okoljevarstveniki v državnem zboru / [intervjuvanci] Milenko Ziherl, Pavle Gantar, Lučka Kajfež Bogataj, Kmečki glas 2008, št. 21 (21. maj), str. 6
Osebnosti od A doL, Ljubljana 2008, str. 273
Leta 2008 so nam ostali v spominu, Gorenjska 2008, str.33
Matija Grah, Ali H. Žerdin: Pavel Gantar : tisti minister za okolje in informacijsko družbo, ki je postal poslanec, Mladina 2005,, št. 1 (1. jan.), str. 30-31
M. Naglič: Po ljudeh gor, po ljudeh dol / Del 58, Dr. Pavel Gantar, minister, Gorenjski glas 1998, št. 96 (8. dec.), str. 25
J. Košnjek: ” Gorenjski” ministri nove vlade / Pavel Gantar, Metod Dragonja, Zoran Thaler, Gorenjski glas 1997, št. 18 (4.III.), str. 3
M. Naglič: Poljanska dolina je še vedno ena najlepših, kar jih poznam : pogovor z dr. Pavlom Gantarjem, Žirovski občasnik : zbornik za vsa vprašanja na Žirovskem 1996, št. 23/24, str. 7-13

A bejegyzés szerzője: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Az első bevitel dátuma: 11. 4. 2011 | Utolsó módosítás: 2. 9. 2020
Miran Lola Božič. GANTAR, Pavel. (1949-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/gantar-pavel/
Hiba bejelentése