Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

DAMJAN, Viktor

Született:
3. January 1915, Ajdovščina
Elhunyt:
30. October 1981, Ljubljana
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Leta 1940 je diplomiral, leta 1942 pa doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Že leta 1941 je začel kot aktivist OF sodelovati v narodnoosvobodilni borbi. Po zaključenem šolanju je vstopil v partizane in s svojim pravnim znanjem opravljal naloge vojaškega tožilca, kasneje je bil sodnik vojaškega sodišča, bil pomočnik načelnika sodnega oddelka Glavnega štaba NOV in POS in sekretar Vrhovnega vojaškega sodišča pri Glavnem štabu Jugoslovanske armade. Po letu 1945 je delal v pravosodju JLA kot vojaški tožilec IV. armade in nato kot vojaški tožilec komande Jugoslovanske vojne mornarice, bil 1951-1954 načelnik oddelka državne varnosti za Slovenijo, 1958-1963 sodnik Vrhovnega sodišča SRS, 1963-1967 podpredsednik mestne skupščine Ljubljana. Ukvarjal se je zlasti z reševanjem komunalnih vprašanj. V letih 1967-1972 je delal kot republiški sekretar za pravosodje, občo upravo in proračun, bil od leta 1972-1975 republiški javni pravobranilec in do 1981 sodnik Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije. Objavil je vrsto strokovnih člankov s področja pravne zgodovine, upravnega kazenskega in civilnega prava, obravnaval problematiko partizanskega sodstva ter organizacije povojnega sodstva in reforme pravosodnega sistema, ustavnosti in zakonitosti, in varstva družbenega premoženja. Bil je aktiven član pravniškega društva in v zvezi društev pravnikov. Prejel je več odlikovanj tako že v času NOB kot tudi pozneje: red zaslug za narod s srebrnimi žarki, red dela z rdečo zastavo in leta 1980 zlato značko OF.

Primorski slovenski biografski leksikon. Snopič 4. Gorica, 1977, str. 255
Repe, Božo: Damjan, Viktor. Enciklopedija Slovenije. (1988). Zv.2:Ce; str. 171
Tominšek, Teodor: Dr. Viktor Damjan. V TV-15 naš tovariš. 19, št.50 (17.XII.1981), str. 17
Globevnik, Josip: Dr. Viktor Damjan. Pravnik. 36, št. 10/12(1981), str. 409-410
Globevnik, Josip: Viktor Damjan. Delo. 23, št. 253 (31.X.1981), str. 2

A bejegyzés szerzője: Zdenka Žigon, Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Az első bevitel dátuma: 25. 8. 2015 | Utolsó módosítás: 28. 7. 2020
Zdenka Žigon. DAMJAN, Viktor. (1915-1981). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 4. 7. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/damjan-viktor/
Hiba bejelentése