Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

CVITANIČ, Slavica

CVITANIČ Slavica
Foto: Osebni arhiv S. Cvitanič

Foto galéria

Született:
4. April 1957, Gajevci
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Otroška leta je preživela v svoji rojstni vasi Gajevci. Osnovno šolo je obiskovala v Gorišnici, srednješolsko izobraževanje pa je zaključila na Srednji vzgojiteljski šoli v Mariboru (1972–1977), kjer se je seznanila z igranjem na glasbene inštrumente in se navdušila nad glasbeno umetnostjo. Študirala je glasbeno pedagogiko na Pedagoški akademiji v Mariboru in leta 1979 diplomirala. Kot učiteljica glasbene vzgoje se je najprej zaposlila na osnovni šoli v Markovcih (1979–1985), nato pa na osnovni šoli v Gorišnici, kjer je delala vse do upokojitve (1985–2017).

Ob poučevanju glasbene vzgoje se je ves čas predano ukvarjala z zborovodsko dejavnostjo. Otroški pevski zbor (OPZ) in mladinski pevski zbor (MPZ) je zasnovala in vodila že na markovski osnovni šoli, največ časa in energije pa je posvetila vodenju OPZ in MPZ Gorišnica (1985–2014). Petnajst let je dirigirala tudi odraslemu mešanemu pevskemu zboru (MePZ) Posvetnega društva Ruda Sever iz Gorišnice (1987–2001) in bila prva zborovodkinja ženskemu pevskemu zboru Gasilske zveze Gorišnica (1999–2001).

Aktivno je bila vključena v kulturno dogajanje tako na gorišniški šoli kot v domačem kraju. Pod njeno taktirko so na šoli delovale tudi druge pevsko glasbene zasedbe (nonet, učiteljski zbor, odrasle pevske skupine, Orffov ansambel, ritmičarke, frulice, vokalna skupina, navijačice idr.), z mladimi pevci pa je izvajala raznolike glasbene projekte (otroška opera, glasbena pravljica idr.). Z nastopi svojih zborov je obogatila šolske, kulturne in druge prireditve v Gorišnici ter širše, se udeleževala festivalov v domovini in tujini ter pripravljala samostojne koncerte. Leta 1998 je organizirala srečanje vseh pevskih skupin iz domače margetnske fare pod naslovom Pesem nas druži, ki je kasneje preraslo v občinsko. Z glasbeno spremljavo je opremila gledališke predstave kulturnega društva iz Velike Nedelje in Gorišnice. Bila je tudi predsednica komisije za kulturo v Občini Gorišnica (1998–2002).

S svojimi zbori se je redno uvrščala na pevske revije, tekmovanja in koncerte izbranih zborov ter, predvsem z OPZ in MPZ OŠ Gorišnica, požela številna najvišja priznanja in nagrade. Pod njenim vodstvom sta si oba zbora med drugim prislužila pet zlatih medalj na regijskih tekmovanjih in sedem zlatih ter dve srebrni priznanji na državnih tekmovanjih. Z OPZ je na mednarodnih tekmovanjih osvojila eno zlato medaljo (Olomouc, 2001), štiri srebrne in eno bronasto. Na podlagi izjemnih uspehov in nadpovprečnih rezultatov, do katerih je popeljala OPZ in MPZ, je bila skupaj z njima nagrajena s posebnim priznanjem s strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD), območna izpostava Ptuj (2011), in s priznanjem odličnost za področje glasbe s strani JSKD, Zveze kulturnih društev in Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a (2010 in 2014).

Udeleževala se je različnih oblik dodatnega strokovnega izobraževanja. Bila je mentorica bodočim profesorjem glasbe in tudi članica žirij na pevskih revijah. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo je kot multiplikatorica vodila seminarje za učitelje glasbene vzgoje (od 2005). Bila je tudi članica ekspertnih skupin za pripravo elektronskih gradiv za glasbeno vzgojo in vodja študijske skupine. Ministrstvo za šolstvo in šport RS ji je na podlagi uspehov na področju vzgoje in izobraževanja ter dela z odraslimi v svoji stroki podelilo naziv učiteljica svetnica (2007).
Njen doprinos k ljubiteljski kulturi na področju glasbe pa zajema tudi sledeče prispevke: na podlagi raziskovalne naloge, v kateri je skupaj s svojimi učenci zbrala bogato pevsko izročilo (ljudske pesmi) svojih krajev, je uredila pesmarico Margetnsko pevsko izročilo (1997); v drugi raziskovalni nalogi Margetnčani in tamburaška glasba je z učenci predstavila gorišniško tamburaštvo skozi stoletje (1998); v pesmarici Slavil bom gospoda vekomaj je zbrala avtorske skladbe in priredbe cerkvenih pesmi gorišniškega organista Mira Muleja ( 2004); ob 50-letnici MePZ Gorišnica je uredila zbornik Pol stoletja zborovskega petja v Prosvetnem društvu Ruda Sever Gorišnica (2001); za Zbornik občine Gorišnica je pripravila prispevek Kulturno življenje v margetnski fari (2013).

O svoji življenjski poti, prepleteni z zborovsko glasbo je izdala zbornik Bila sem zborovodkinja od leta 1979–2014 (2016).

Za svoje udejstvovanje na kulturno-prosvetnem področju je zraven odličij s pevskih tekmovanj prejela še:

  • bronasto (1979) in srebrno Gallusovo značko
  • posebno priznanje Krajevne skupnosti Markovci (1993)
  • srebrno plaketo Zveze kulturnih organizacij občine Ptuj (1995)
  • srebrno plaketo JSKD (1995)
  • plaketo Občine Gorišnica (1998)
  • Žgečevo plaketo (2013)

S. Cvitanič: Bila sem zborovodkinja od leta 1979 do 2014. Samozaložba, 2016.

A bejegyzés szerzője: Patricija Krajnčič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Az első bevitel dátuma: 17. 10. 2017 | Utolsó módosítás: 26. 2. 2020
Patricija Krajnčič. CVITANIČ, Slavica. (1957-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 26. 2. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/cvitanic-slavica/
Hiba bejelentése