Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

CIGOJ, Stojan

CIGOJ Stojan
Foto: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti: 34. knjiga: 1983, Ljubljana, 1984, str. 64

Foto galéria

Született:
27. June 1920, Strnišče
Elhunyt:
19. September 1989, Ljubljana
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Rodil se je v Strnišču pri Kidričevem. Osnovno šolo in gimnazijo je zaključil v Ljubljani ter se leta 1938 vpisal na ljubljansko pravno fakulteto. Diplomiral je leta 1942, naslednje leto pa promoviral za doktorja prava. Leta 1957 je bil izvoljen za docenta, leta 1962 za izrednega profesorja ter leta 1965 za rednega profesorja za civilno in mednarodno zasebno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjeval v Franciji (Nancy), kjer je pridobil diplomo Evropskega univerzitetnega centra. V času 1959−1960 je bil kot štipendist Unesca tri mesece v Angliji in Švici, med letoma 1962−1963 pa kot štipendist Fordove ustanove v Združenih državah Amerike.

Najprej je služboval kot notarski pripravnik, nato je bil zaposlen na Glavni carinarnici v Ljubljani. Po vojni je deloval kot tajnik in kasneje kot sodnik na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Od tu je bil premeščen k Mestnemu ljudskemu odboru v Ljubljani, nato pa je delal še pri Zavodu za socialno zavarovanje LRS in pri Ljudskem odboru okraja Kranj in Ljubljana. V obdobju 1967–1969 je bil dekan Pravne fakultete v Ljubljani, v letih 1974–1975 pa predsednik fakultetnega sveta. Nekaj let je bil tudi predsednik komisije za družbene vede za podelitev nagrad Kidričevega sklada in Kidričevih nagrad.

Bil je vrhunski strokovnjak na področju obligacijskega prava, mednarodnega zasebnega prava in avtorskega prava. Njegova bibliografija obsega več kot 300 del, od tega preko 35 knjig, s čim je bistveno prispeval k pravni teoriji prava, nekatera področja pa je sploh kot prvi v Jugoslaviji znanstveno obdelal.

Izbor:
Mednarodno zasebno pravo I–II, 1966
Odškodninsko pravo Jugoslavije, 1972
Pomorsko pravo Jugoslavije. Uvod, osebno pravo, stvarno pravo, neposlovne obveznosti, 1974
Obligacije. Sistem obligacijskega prava (Splošna teorija), 1976
Teorija obligacij, 1981

  • Kidričeva nagrada za delo Komentar obligacijskih razmerij (1988)

Stojan Cigoj: 1920–1989: zbornik razprav s simpozija SAZU ob 20-letnici smrti, Ljubljana, 2009.
Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od A do L, Ljubljana, 2008, str. 140.
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti: 34. knjiga: 1983, Ljubljana, 1984, str. 64–65.
Enciklopedija Slovenije: 2. zvezek, Ljubljana, 1988, str. 66.

A bejegyzés szerzője: Iva Habjanič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Az első bevitel dátuma: 27. 8. 2015 | Utolsó módosítás: 26. 2. 2020
Iva Habjanič. CIGOJ, Stojan. (1920-1989). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/cigoj-stojan/
Hiba bejelentése