Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

BREŠČAK, Danilo

Született:
16. September 1947, Novo mesto
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

R. 16. sept. 1947 v Novem mestu. Od 1966-1968 je študiral geologijo na Naravoslovno tehnični fakulteti v Ljubljani, od leta 1968 pa arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral l. 1974. V letih 1975-1980 je bil zaposlen kot kustos – arheolog v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Od leta 1980 je zaposlen kot konservator za nepremično arheološko dediščino na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine, od l. 1992 tudi kot vodja območne enote Novo mesto. Proučuje rimsko obdobje ter prazgodovino in srednji vek na Dolenjskem in v Beli krajini. Opravil je več zavarovalnih arheoloških izkopavanj (rimsko grobišče v Globodolu, prazgodovinska in antična gomila na Medvedjeku pri Velikem Gabru, Novo mesto, Metlika, Šentrupert, Šumeje blizu Brezij pri Trebelnem, Trebnje, Valična vas, Zidani gaber nad Mihovim, Zloganje pri Škocjanu, Camberk nad Cerovim Logom), najpomembnejše je sistematično večletno izkopavanje zgodnjerimskega grobišča Verdun pri Stopičah in zavarovalno izkopavanje rimske poštne in carinske postaje Romula v Ribnici pri Jesenicah na Dolenjskem. Je avtor oz. soavtor naslednjih knjig: Antično bronasto posodje Slovenije (1982), Verdun pri Stopičah: arheološke raziskave antičnega grobišča: 1983-1988 (1989), Oživljene kulture: arheološka odkritja na Gorjancih/Žumberku od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka (2002). Je avtor raziskovalnih nalog: Verdun – zgodnje antično grobišče (1992, 1994), Poznohalštatska hiša na Gradišču pri Valični vasi (1996). Uredil je zbornik Arheološka najdišča Dolenjske (1990) in Rimske ceste in projekt avtocest (Rast št. 2, 2006). Veliko je objavljal v Dolenjskem listu, Dolenjskih razgledih, Arheološkem vestniku, Arheološkem pregledu, Dolenjskem zborniku, Arheu, Rasti, Lihnidu, Parku. S svojimi strokovnimi prispevki je sodeloval na številnih posvetovanjih doma in v tujini. L. 1975 je prejel študentsko Prešernovo nagrado.

Steletova nagrada, 2012

  • ES 16, str. 21-22.
  • Osebni podatki.
A bejegyzés szerzője: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Az első bevitel dátuma: 15. 12. 2019 | Utolsó módosítás: 6. 4. 2020
Karel Bačer. BREŠČAK, Danilo. (1947-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 20. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/brescak-danilo/
Hiba bejelentése