Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

BREGAR, Anita

BREGAR Anita
Foto: Tina Dokl

Foto galéria

Született:
3. January 1966, Jesenice
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Anita Bregar je po končani osnovni šoli v Radovljici šolanje nadaljevala na pedagoški gimnaziji v Kranju ter Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani. Diplomirala je oktobra 1987. Po ustanovitvi Visoke šole za socialno delo je s študijem nadaljevala ob delu in leta 2002 pridobila visokošolsko izobrazbo, ob ustanovitvi Fakultete za socialno delo pa tudi univerzitetni naziv. Takoj po opravljeni diplomi je leta 1987 začela s pripravništvom v Tovarni Verig Lesce. Še pred zaključitvijo pripravništva je bila sprejeta na delovno mesto šolske svetovalne delavke na Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici. Polovico delovnega časa je svetovalno delo opravljala na Osnovni šoli Bohinjska Bistrica, polovico pa na Osnovni šoli Gorje pri Bledu. Leta 1989 je z delom začela na Centru za socialno delo Jesenice, na delovnem mestu področja uveljavljanja socialnovarstvenih pomoči. Od leta 1993 dalje, vse do nastopa mandata direktorice Centra za socialno delo Jesenice 2011, pa je delala kot strokovna delavka na področju varstva otrok in družine (rejništvo, posvojitve, varstvo mladostnikov s težavami v odraščanju, partnersko svetovanje, pomoč staršem in otrokom ob reorganizaciji družinskega življenja). Od leta 2011 do leta 2018, ko je prišlo do reorganizacije centrov za socialno delo, je bila direktorica Centra za socialno delo Jesenice, od leta 2018 dalje pa je pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjske. Kot strokovna delavka na Centru za socialno delo Jesenice je zasnovala in organizirala več programov v pomoč otrokom in družini (prostovoljno delo z otroki, skupino za starše otrok s težavami v odraščanju, skupina za rejnice, sodelovanje pri zagonu in delovanju regijske priprave zakoncev kandidatov za posvojitev). Namen teh preventivnih programov je bil dvig kvalitete dela in celovitejše pomoči uporabnikom. Kot vodja ustanove, katere poslanstvo je izboljšanje kvalitete življenja in socialne vključenosti posameznikov in družin, si ves čas prizadeva v kolektiv vnesti duh velike pripadnosti in odgovornosti vsakogar za uspešnost delovanja ter občutka zavedanja pomembnosti vzpostavljanja delovnega odnosa z uporabniki, odprtosti in dostopnosti, spoštovanja razlik in drugačnosti, sodelovanja in povezovanja, odzivnosti in fleksibilnosti ter strokovnosti in zakonitosti delovanja. Tako skupaj s sodelavkami nenehno razvija nove in inovativne pristope, kot odziv na potrebe uporabnikov z namenom dviga kvalitete njihovega življenja. Vse te dodatne oblike pomoči oziroma programe in akcije izvajajo prostovoljno in izven redne dejavnosti. Tudi sama je bila pobudnik in organizator več programov (“en topel obrok za najranljivejše”, “občani botri”, “brezplačen kruh”, “pomoč pri sporazumevanju z Albanci” in tako dalje). Ves čas svojega delovanja si prizadeva, da je center v lokalnem okolju prepoznan kot povezovalec pluralnih programov socialnega varstva, ki vzpostavlja mrežo sodelovanja z drugimi vladnimi in nevladnimi institucijami na lokalnem, regijskem in državnem nivoju, kot koordinator razvoja socialnega varstva, stičišče različnih izvajalcev in pobudnik novih programov. Tako je bila pobudnik in organizator več srečanj in delovnih skupin, ki so postala redna oblika delovanja. Namen teh oblik dela je celovitejša pomoč najranljivejših skupinam občanov, povečanje senzibilnosti zaznavanja ter fleksibilnega in hitrega odzivanje na morebitne nove pojave v skupnosti. Od leta 2007 dalje je izvajalka usposabljanj rejnic in rejnikov pri Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. Pri Socialni zbornici in Skupnosti CSD je izvajalka usposabljanj za strokovne delavce. V sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju sodeluje kot izvajalka pri medinstitucionalnih izobraževanjih.

Bregar, A. Starševski spor v kolesju institucij. Pravodosni bilten, 2018, št. 2, str. 117-128.
Bregar, A. Značilnosti, ki morajo biti zagotovljene v družinski vzgoji, da bo imel otrok dobre možnosti za razvoj. Kaljenje, 2008, št. 9, str. 105-114.

A bejegyzés szerzője: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Az első bevitel dátuma: 11. 2. 2019 | Utolsó módosítás: 21. 2. 2020
Nina Jamar. BREGAR, Anita. (1966-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 8. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/bregar-anita/
Hiba bejelentése