Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

BOŽIČ, Bojan

Született:
1. December 1951, Novo mesto
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Lexikon:

R. 1. dec. 1951 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval v Stopičah, gimnazijo v Pazinu. L. 1976 je diplomiral iz specialne pedagogike na Pedagoški akademiji v Ljubljani. L. 1996 je opravil specialistični študij Socialno delo v podjetjih – managment v kulturi na Visoki šoli za socialno delo Univerze v Ljubljani. L. 2000 je končal usmeritev Managment v kulturi – program za usposabljanje vodilnih delavcev v kulturi na Gea collegu. Od 1976–1984 je bil zaposlen kot vzgojitelj v novomeškem Dijaškem domu Majde Šilc, od 1984–1987 je bil tajnik Kulturne skupnosti. V l. 1987–1994 je bil ravnatelj Dolenjskega muzeja v Novem mestu, kjer se je posebej posvečal načrtovanju in vodenju razstavnega programa (sodelovanje pri izvedbi Bienala slovenske grafike v Novem mestu, vodenje projekta 100 let arheoloških izkopavanj v Novem mestu, 500-letnica kolegiatnega Kapitlja). Poskrbel je za izboljšanje materialnih pogojev delovanja muzeja (obnova kompleksa stavb, zagotovitev boljših pogojev za hranjenje muzejskega gradiva, tehnična opremljenost in posodabljanje) ter za tržni marketing. Od 1994–1995 je delal na novomeški televiziji Vaš kanal. Od l. 1996 je ravnatelj Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. Uspešno je vodil projekt za celostno prenovo samostanskega kompleksa, obnovil Galerijo Božidarja Jakca, zasnoval novi koncept razstavne politike ter prenovil stalne razstave, vzpostavil mrežo novih donatorjev in sponzorjev za galerijo ter oživil delovanje mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva. Organizacijsko je vodil projekt 750 let prve omembe mesta Kostanjevica v pisnih virih. Objavljal je v Dolenjskih razgledih, Dolenjskem listu, Rasti, Lucasu. Uredil je publikacije Dolenjskega muzeja in številne razstavne kataloge in monografije različnih umetnikov, ki jih je izdala Galerija Božidarja Jakca. Uredil je zbornik Društva muzealcev Slovenije (1991), tudi publikacijo Lada Smrekarja Kostanjevica na Krki (1997), ki je doživela več izdaj.

  • DL 2. jun. 1994 št. 22, str. 24. – s sliko.
  • DL 11. jan. 1996 št. 2, str. 10 – s sliko.
A bejegyzés szerzője: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Az első bevitel dátuma: 15. 12. 2019 | Utolsó módosítás: 4. 4. 2020
Karel Bačer. BOŽIČ, Bojan. (1951-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 4. 10. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/bozic-bojan/
Hiba bejelentése