Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

BORKO, France

BORKO France
Foto: arhiv Marije Gnilšek

Foto galéria

Született:
29. November 1904, Obrež
Elhunyt:
21. January 1956, Maribor
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Lexikon:

Osnovno šolo je obiskoval v Središču ob Dravi, nato Državno klasično gimnazijo v Mariboru in tam leta 1926 maturiral. Zatem je študiral slovensko in primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem diplomskem izpitu (1930) je na priporočilo profesorja ljubljanske filozofske fakultete Ivana Prijatelja študijsko bival v Pragi. Diplomiral je leta 1931.

Leta 1932 je opravil učiteljski izpit in pričel leta 1933 kot profesor pripravnik poučevati slovenski jezik na Državni klasični gimnaziji v Mariboru. Leto kasneje je bil premeščen na mariborsko državno realno gimnazijo, kjer je ob poučevanju vodil tudi dijaško knjižnico. Zatem je od leta 1938 poučeval na novoustanovljeni Državni nepopolni mešani realni gimnaziji v Mariboru. Med drugo svetovno vojno je bil v letih 1941–1945 z družino v izgnanstvu v Srbiji. Po vojni se je vrnil v Maribor in služboval na tamkajšnjem učiteljišču. Med drugim je poučeval slovenski in ruski jezik ter bil v drugi polovici leta 1945 za kratek čas tudi ravnatelj učiteljišča. Nazadnje je ponovno služboval v Državni nepopolni mešani realni gimnaziji, nato se je zaradi bolezni upokojil.

S pisanjem, sprva pesmi, se je pričel ukvarjati že v gimnazijskih letih. Svoje pesmi je objavljal v literarnem glasilu mariborskega katoliškega dijaštva Stražni ognji (1924, 1925), v časniku Slovenec (1929), v literarnem mesečniku Dom in svet (1934, 1939), izdal pa je tudi pesniško zbirko Pesem iz Slovenskih goric (1934). Kasneje se je, tudi po priporočilu pisatelja in urednika Mladike Frana Saleškega Finžgarja, posvetil prozi. Pisal je črtice, reportaže, pravljice in druge zgodbe: Barbara (1940), V delavski gimnaziji (1948), Med njima je cvetela roža (1954) itd. Objavljene so bile v časnikih Naš rod, Slovenski poročevalec, Mariborski večernik »Jutra«, Koledar Mohorjeve družbe in drugje, njegova pravljica Vijolica in marjetica (1955) pa je izšla v knjižni obliki. Napisal je tudi povest Hram nad klancem, ki naj bi prav tako izšla kot knjižno delo, a je bil leta 1941 v listu Mladika objavljen le del povesti. Po vojni je ob pisateljevanju prevajal rusko in nemško prozo.

Izbor:
Pesem iz Slovenskih goric, 1934
Hram nad klancem, v: Mladika, št. I–IV, 1941
F. Gladkov: Cement, 1947 (prevedel)
Požgana Radovna in druge zgodbe, 1950
Vijolica in marjetica, 1955
Očarljiva Ilonka, 1955 (prevedel)
B. Charlotte: Sirota iz Lowooda, 1955 (prevedel)
Kovanove dogodivščine: (keltska pravljica), 1956 (prevedel)
Ali Baba in štirideset razbojnikov, 1956 (prevedel)

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od A do L, Ljubljana, 2008, str. 90.
H. Srnec: Prleška düša, Središče ob Dravi, 2014, str. 116.
T. Markežič: Meljsko zbirno taborišče, kot so ga doživeli slovenski književniki, diplomsko delo, Maribor, 2010, str. 15–16.
Državna klasična gimnazija v Mariboru: Izvestje za šolsko leto 1932–1933, Maribor 1933.
Državna klasična gimnazija v Mariboru: Izvestje za šolsko leta 1918–1930, Maribor 1930.
Izvestje Državne realne gimnazije v Mariboru za šolsko leto 1934/1935, Maribor, 1935.
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru: Izvestje za šolsko leto 1937/1938, Maribor, 1938.
D. Humak: Mariborsko učiteljišče po osvoboditvi. V: 100 let učiteljišča v Mariboru (1863–1963), Maribor, 1964, str. 75.
Pokrajinski arhiv Maribor, fond Klasična gimnazija Maribor, SI_PAM/0739, vpisnica 1933/34.
Pokrajinski arhiv Maribor, fond Prva gimnazija Maribor, SI_PAM/0795, vpisnica 1934/1935.
Pokrajinski arhiv Maribor, fond Druga gimnazija Maribor, SI_PAM/0840, vpisnica 1938/39.
Pokrajinski arhiv Maribor, fond Mestna občina Maribor, SI_PAM/0005, domovinska kartoteka, Borko Franc.

A bejegyzés szerzője: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Az első bevitel dátuma: 29. 11. 2016 | Utolsó módosítás: 21. 2. 2020
Barbara Rižnar. BORKO, France. (1904-1956). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 4. 10. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/borko-france/
Hiba bejelentése