Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

BALANTIČ, France

Született:
29. November 1921, Kamnik, Slovenija
Elhunyt:
24. November 1943, Grahovo, Slovenija
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Pesnik France Balantič je izšel iz delavske družine v predmestju Kamnika. Po osnovni šoli v domačem mestu je obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani. Kot sedmošolec se je pridružil igralski skupini, se udeleževal družbenega življenja kamniških študentov in poleti 1940 objavil prve pesmi v kamniškem zborniku mladih Bistrica – izpoved mlade volje. Takrat je bil že ves v pesniškem snovanju in je med drugim v jeseni zasnoval sonetni venec. Ker je na novega leta 1941 hudo zbolel, se je izpisal iz šole, toda zaradi nemške okupacije aprila 1941 se je odločil za umik v Ljubljano, uspel končati gimnazijo in se vpisati na slavistiko. Spočetka je sodeloval z Osvobodilno fronto in bil junija 1942 odpeljan v taborišče Gonars, ko pa se je novembra tega leta vrnil v Ljubljano, so se razmere močno spremenile, saj je že divjala državljanska vojna. Zato se je spomladi 1943 na pobudo prijatelja Kremžarja pridružil vaških stražarjem v Grahovem pri Cerknici, kjer pa so novembra partizanske enote uničile domobransko postojanko, v kateri je zgorel tudi Balantič.

Balantič je za življenja objavil v reviji Dom in svet vsega dvajset pesmi, toda februarja 1942 je pripravil pesniško zbirko Muževna sem steblika in jo izročil uredniku dr. Tinetu Debeljaku. Založba je zbirko sprejela, toda do natisa ni prišlo. Šele po pesnikovi smrti je Debeljak zbral vse dostopno pesniško gradivo in ga z bogatin komentarjem izdal v zbirki pod naslovom V ognju groze plapolam (1944). Zbirka je vzbudila izjemen odmev, in čeprav je bil Balantič uvrščen na seznam prepovedanih avtorjev, je njegova poezija odmevala tudi v povojnem času, ko je postal simbol zamolčane in prepovedane literature. Znova so ga natisnili v emigraciji (1956, 1976), medtem ko je do natisa v domovini prišlo leta 1966, a je zaradi prepovedi z vrha političnega partijskega vodstva celotna naklada romala v uničenje. Prvi izbor je v domovini izšel šele 1984.

Biografijo je napisal France Pibernik junija 2015.

V ognju groze plapolam. Uredil in uvodno študijo prispeval Tine Debeljak, 1944
Venec. Spremna beseda Tine Debeljak, ilustracije Marijan Tršar. Zimska pomoč. Bibliofilska izdaja, 1944
France Balantič. Uredil Tine Debeljak, 1956
Muževna steblika. Izbor Mitja Mejak, 1966 (Celotna naklada uničena)
Pesmi. Miniaturka, Uredil Branko Rozman, 1967
Zbrano delo: uredil France Papež, 1976
Zbrane pesmi. Uredil France Pibernik, 1991
Pot brez konca – Path without End – Weg ohne Ende. Izbrane pesmi, 2005
Zbrano delo. Uredil France Pibernik, 2008
Zbrano delo. Druga dopolnjena izdaja. Uredil France Pibernik, 2013

Tine Debeljak: France Balantič. V: V ognju groze plapolam. Ljubljana 1944, str. XIII-XXXII.
France Papež: Pesnik France Balantič. V: Zbrano delo. Spremna beseda.Buenos Aires 1976.
Mitja Mejak: Lirika Franceta Balantiča. V: Muževna steblika. Spremni esej. Ljubljana 1984.
France Pibernik: Temni zaliv Franceta Balantiča. Ljubljana1989.
Balantičev in Hribovškov zbornik. Celje 1994.
France Pibernik: France Balantič. Maribor 2008.
In vendar si za pevca me izvolil. Uredil France Pibernik. Ljubljana 2013.Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljbljana 1987
Osebnosti, od A do L, Lljubljana 2008

A bejegyzés szerzője: France Pibernik, vnesel Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Az első bevitel dátuma: 1. 4. 2016 | Utolsó módosítás: 10. 6. 2020
France Pibernik in vnesel Lucijan Adam. BALANTIČ, France. (1921-1943). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/balantic-france/
Hiba bejelentése