Részletes keresés
hu
sl en it hu
Betűtípus
100%
125%
150%
200%
Színek
Alapértelmezett színek
Magas kontraszt
Fordított színek
Fekete-fehér
Mutató
Visszaállítás

ANDREIS (DE), Francesco

ANDREIS (de) Francesco
Foto: Portret škofa Francesca de Andreis-a (izdelan 1586, mere: 100 x 120 cm, Škofijski dvorec Koper)

Foto galéria

Született:
januar 1519, Koper (Justinopolis)
Elhunyt:
neznan, neznan
Hivatások és tevékenységek:
A tevékenység helyei:
Község:
Lexikon:

Kanonik koprske stolnice, apostolski protonotar in palatinski grof svete palače v Lateranu, leta 1574 ga je papež Gregor XIII. imenoval za škofa v mestu Skopje v Vzhodnem Iliriku ter za podrejenega (sufragana) pomožnega škofa (koadjutorja) strigonskemu nadškofu (današnji Esztergom na Madžarskem), kateremu je namenjal 300 zlatih dukatov za vzdrževanje nadškofijske menze (blagajne). Podatek se nahaja v poročilu konzistorija (kardinalskega zbora pod vodstvom papeža) ob imenovanju novega škofa br. dominikanca Jacinta Macripodanija, ki je zasedel izpraznjen sedež še od časa škofa Andreisa : »An. 1649 11 octob. providit Eccles. Scopien. in part. Infid. vacant. per ob. Francisci de Andreis de pers. f. Jacinti Macripodani ord. S. Dominici, ac deputavit suffraganeum ad exercenda Pontificalia in Civit. et Dioec. Strigonien. cum assignatione 300 ducat auri super fructus mensae archiep. Strigon. pro congr. sustent.«. Zelo je bil navezan na rodno mesto, koprski stolnici je podaril svoj portret ter številne sakralne predmete in opremo, med katerimi umetelno izdelano monštranco za čaščenje Najsvetejšega, kjer izdelek piramidalne oblike prekaša kovino.
V zakristiji stolnice se je po pričevanju Naldinija nahajal njegov napis, s časom požrtimi črkami:
Viva Imago Francisci de Andreis, // Episcopi Scopiensis; //Qui cum Iustinopolim suam Patriam // Episcopali Dignitate in partibus Hungaria adepta Exornabet; // Hanc D. Nazarij Cathedralem // Sacris Donis ditavit.
Portret škofa Francesca de Andreis-a (izdelan 1586, mere: 100 x 120 cm, Škofijski dvorec Koper):Oseba je upodobljena stoje, od spredaj, tri četrt osebe. Krepak bradati starec je odet v belo oblačilo in violeten plašček, okoli vratu ima verižico s križem (pektoral) v višini prsi. V levi roki drži rožni venec, ki se zaključi z medaljonom, na katerem je uprizorjeno simbolično jagnje. V zgornjem levem kotu na temnem ozadju se nahaja rodbinski grb s škofovskimi insignijami, z mitro in pastoralom. Pod škofovo podobo se nahaja naslednji napis:
»VIVA IMAGO R[everendissi]MI DOMINI FRANCISCI ANDREIS // E.[pisco]PI SCOPIENSIS // QUI CUM HAC PATRIAM SUAM // IUSTINOPOLITANAM DIGNITATE EP.[iscop]ALI IN PARTIBUS HUNGARIAE ADEPTA ET HANC // CATHEDRALEM SANCTI NAZARII NEC NON AFFINES SUOS DIGNIS DONIS // DITAVIT // ANNO MDLXXXVI AETATIS SUAE LXVII«
[prevod: Živa upodobitev prečastitega gospoda Francesca Andreisa // škofa skopskega // ki je svoji domovini // koprsko dostojanstvo škofovstva v predelu Ogrske tamkaj prislužil // podobno stolnico sv. Nazarija s svojimi dragocenimi darovi obogatil // leta 1586 v njegovi starosti 67 let].

Na sliki je podano tudi geslo škofa de Andreisa: “Parta Labore Gravi”
(prevod: Zmaga trdo delo).
Naldini poroča, da so bili Andreisi svojčas zelo ugledna in plemiška rodbina v Kopru, ki pa je v njegovem času izumrla. S časoma se je priimek de Andreis spremenil v De Andri in D’Andri.
Grb družine de Andreis: ščit modre barve, z rdečim trakom; na vrhu Davidova zvezda v zlati barvi, na dnu razprta vrtnica (roža) v zlati barvi.
Sodobnik škofa Petra Pavla Vergerija mlajšegain humanista Andrea Diva.

Naldini, P.: Corografia ecclesiastica ossia descrittione della Citta, e della Diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d’Istria, Venezia 1700, str. 146.
Coletus, J.: Illyrici Sacri, Tom. VIII, Ecclesia scopiensis, Venetiis 1819, str. 20.
Stancovich, P.: Biografia degli uomini distinti dell’Istria, Tomo I, Trieste 1828, str. 445.
Alisi, A.: Il duomo di Capodistria, Roma 1932, str. 72.
Semi, F.: Istria e Dalmazia: uomini e tempi, vol. I, Udine 1991, str. 489.
Cherini, A. – P. Grio: Le famiglie di Capodistria: notizie storiche ed araldiche, Trieste 1998, str.45.
Radossi, G.: Monumenta heraldica iustinopolitana, Rovigno-Trieste 2003, str. 47-48.

A bejegyzés szerzője: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Az első bevitel dátuma: 13. 3. 2019 | Utolsó módosítás: 9. 7. 2020
Peter Štoka. ANDREIS (DE), Francesco. (1519-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/andreis-de-francesco/
Hiba bejelentése