Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka

ZUPANIČ SLAVEC Zvonka
Foto: Jelka Simončič

Photo Gallery

Birth Date:
1. November 1958, Maribor, Slovenija
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rodila se je kot drugi otrok v družini s petimi deklicami. V Mariboru je končala osnovno šolo in 2. mariborsko gimnazijo. Gimnazijska leta so bila najlepši del njenega življenja. Po maturi je nihala med študijem glasbe in jezikoslovja, a se končno odločila za študij medicine. Zato se je vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani in diplomirala 28. februarja 1984. Tam je tudi magistrirala in nato še doktorirala leta 2001, oboje z interdisciplinarnih področij socialne medicine in zgodovine medicine. Izpopolnjevala se je na Dunaju, v Londonu, v Pragi, v Padovi, na Univerzi Washington v Seattlu in drugod.

Po nekaj zaposlitvah v zdravstvenih ustanovah in Kliničnem centru Ljubljana se je 1987 zaposlila na Inštitutu za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1992 vodi ta Inštitut. Od leta 1993 predava predmeta zgodovina medicine in dentalne medicine. Od leta 2002 je docentka, od leta 2007 pa profesorica.

Njeno strokovno, znanstvenoraziskovalno in publicistično delo sega na različna področja, največ pa se ukvarja z zgodovino slovenske medicine 19. in 20. stoletja.
Organizira poljudna, strokovna in znanstvena srečanja s svojega področja v domačem in mednarodnem prostoru, popularizira svojo stroko preko poljudnih, strokovnih in znanstvenih knjižnih objav, radijskih in televizijskih oddaj, časopisja, javnih nastopov. V pedagoškem delu vzgaja zdravnike v bolje povezane s humanističnimi strokami.
Je članica več uredniških odborov in različnih strokovnih združenj Od 1993 vodi Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher z okoli 500 člani. Od leta 1991 je podpredsednica Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije. Od leta 2006 članica Upravnega odbora KUD Vodnikova domačija v Ljubljani.
Dvajset let sodeluje z mednarodnim združenjem za medicinsko humanistiko. Od decembra 2008 do decembra 2011 je bila članica konzilija tega združenja.

Vir: zapis Zvonke Zupanič Slavec, Kranj, december 2010

Izbrana bibliografija:
Z očmi zdravnice – ugledni pisci družno z medicino; strokovni film: Dr. Marko Gerbec, znameniti slovenski zdravnik, 1996, strokovna monografija
Aids ne pozna meja, 1997, katalog k razstavi
Iz slovenske zdravstvene tradicije; strokovna monografija: Zdrava setev, plodna žetev – 110-let zdravstvenega zavarovanja na Slovenskem, 1998, fotomonografija
Dr. Ivan Oražen, soavtor F. Štolfa; Zdravnik in skladatelj dr. Anton Schwab (soavtor F. Štolfa); monografija: Podobe zdravnikov, malo za šalo, malo zares (avtor karikatur Borut Pečar), 1999, biografija
Znameniti Slovenci – The Famous Slovenians, 2000, vsebinski sklop v enciklopediji
Endemski sifilis – škrljevska bolezen na Slovenskem; Iz rok v roke, iz roda v rod. Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki ob 140-letnici ustanovitve, 2001, znanstvena monografija
Družinska povezanost grofov Celjskih (ZRC SAZU), 2002, znanstvena monografija
Bibliografija učnega gradiva na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1919-2002, soavtorici A. Rožić-Hristovski, M. Arhar, 2003, strokovna monografija
Grenzüberschrietende Medizin zwischen Ljubljana und Wien/Slovensko-avstrijske medicinske povezave, 2004, katalog k razstavi:
Ljubljana v kalejdoskopu; znanstvena monografija: New Method of Identifying of Family Related Skulls (Springer, Wien/NewYork), 2004, večjezična multimedijska zgoščenka
Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno in Dr. Ivo Pirc (1891-1967) – utemeljitelj slovenskega javnega zdravstva; Skrljevo disease – endemic syphilis in the Slovene lands (Hermagoras, Wien/Ljubljana), 2005, znanstvena monografija
Javno zdravstvo 20. stoletja in njegov soustvarjalec dr. Bojan Pirc, 2006, znanstvena monografija
Ruska kapelica pod Vršičem, 2007, znanstvena monografija
Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, ob desetletju samostojnosti 1998-2008, 2008
Razvoj slovenske kirurgije srca (ob 50-letnici prve operacije na srcu), 2008, znanstvena monografija
Tuberkuloza: kuga 19. in 20. stoletja pri Slovencih na primeru sanatorija Golnik (1921-1998), 2009, znanstvena monografija
Tuberculosis (1860-1960): Slovenia’s Golnik Sanatorium and TB in Central Europe (Peter Lang, Frankfurt /New York), 2011, znanstvena monografija
Rojstvo (Mohorjeva založba Celje), 2011, znanstveno-umetniška monografija
Dosežki slovenskega gradbeništva (1918-1941) : opus stavbenika Josipa Slavca (1901-1978) : ob 110-letnici rojstva : znanstvena in slikovna monografija, Ljubljana 2011

Knjižna uredništva in prevodi:
Iz zdravstva na Kamniškem, 1997
Plenčič M. A. De contagii morborum (O bolezenski nalezljivosti), 1998
Zagovori v slovenski ljudski medicini, 1999
Medicinska fakulteta v Ljubljani ob 80-letnici ustanovitve, 1999
Razvoj zdravstva v Prekmurju do leta 1941, 2000
Zvestoba Hipokratu – akademik Franc Novak, 2000
Muznik A. Clima Goritiense (Goriško podnebje), 2000
200 let mariborske bolnišnice, 2002
Lippich F. W. Topographie der k.k. Provinzialhauptstadt Laibach, 2003
Lipič F. V. Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane z vidika naravoslovja in medicine, zdravstvene ureditve in biostatike, 2003
Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani (1919-1945), 2004
Bankl H. Bolni Habsburžani, 2004
Lipič F. V. Osnovne značilnosti dipsobiostatike …, 2005
Pregl F. Die quantitative organische Mikroanalyse, 2005
Lipič F. V. Bolezni Ljubljančanov, 2007
Ars medici 2009: 30. let Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher, 2009/2010

Priznanje radiologov Hrvaške ob 100-letnici odkritja rentgenskih žarkov, Reka 1995;
Voglarjevo priznanje (priznanje Gorenjskega zdravniškega društva), 2004;
priznanje KUD-a KC in MF dr. Lojz Kraigher; priznanje Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije ob 10. Pintarjevih dnevih. Velenje, 2008;
srebrna plaketa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti), Ljubljana, 2008;
častno članstvo v Medikohistorični sekciji Slovenskega zdravniškega društva, 2009 in častno priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljana, 9. 2. 2010

I. Kavčič: Gradil je z vizijo, Gorenjski Glas, 27. december 2011, str. 13
M. Čakarić: Vprašalnik Ljubljanapolisa: prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, Delo, 22.2.2011, str.12
A. Dolenc: Zvonka Zupanec [i. e. Zupanič] Slavec, Ars medici 2009, Zdravniški vestnik 2010, št. 3 (mar), str. D8-D9
A. M. Vrbič: Prof. dr. Zvonka Zupanič-Slavec, dr. med., dobitnica državnega priznanja Javnega sklada Republike Slovenije za dolgoletno uspešno delo pri spodbujanju in razvijanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2008, Medicinski razgledi 2009, št. 1-2, str. 158-160
Osebnosti od M do Ž, Ljubljana 2008, str. 1346
S. Plesničar: Zvonka Zupanič Slavec: Družinska povezanost grofov Celjskih, Isis 2003, 1 (januar), str. 131-132
Enciklopedija Slovenije, 15 zvezek, Ljubljana 2001, str. 241

Password Author: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 27. 1. 2015 | Latest Modification: 6. 3. 2020
Miran Lola Božič. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. (1958-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/zupanic-slavec-zvonka/
Report a Bug