Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ŽUPANČIČ, Oton

ŽUPANČIČ, Oton
ES 15, str. 384.

Photo Gallery

Birth Date:
23. January 1878
Death Date:
11. June 1949
Professions and Activities:
Lexicon:

R. 23. jan. 1878 v Vinici, u. 11. jun. 1949 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Dragatušu in Novem mestu, tu tudi 3 razrede gimnazije, ostale pa v Ljubljani in maturiral l. 1896. Na Dunaju je študiral zemljepis in zgodovino, kot domači učitelj pa je prepotoval Švico, Francijo in Anglijo. Po vrnitvi v domovino je bil mestni arhivar v Ljubljani, dramaturg, upravnik Slovenskega narodnega gledališča, član SAZU, po drugi vojni pa upravnik Zavoda za kulturo slovenskega knjižnega jezika pri SAZU, poslanec v Domu narodov ter Ljudski skupščini LRS in član Prezidija LS LRS. V ljubljanski Zadrugi se je kot gimnazijec seznanil s Kettejem, Murnom in Cankarjem, s katerimi tvori tako imenovano slovensko moderno. L. 1899 je izdal pesniško zbirko Čaša opojnosti, v naslednjih letih pa še zbirke Čez plan, V zarje Vidove, Mlada pota (antologija) in Zimzelen pod snegom, ki prinaša predvsem pesniška dela, nastala v zvezi z NOB. Velja za enega izmed vrhov slovenske poezije. Kot dramaturg je dobil pobudo tudi za dramo Lepa Vida. Njegove mladinske zbirke Pisanice, Sto ugank in Ciciban in še kaj pomenijo vrh slovenske mladinske poezije. Pomembno je tudi njegovo prevajalsko delo, kamor sodijo: 15 Shakespearovih dram, prevodi Danteja, Goetheja, Puškina itd. Tudi med slovenskimi esejisti zavzema ugledno mesto, njegova Beseda o Prešernu (govor v Narodnem gledališču v Ljubljani l. 1926) sodi med najlepše sestavke, kar jih je bilo kdaj napisanih o Prešernu, čigar velik častilec je bil. Kjerkoli je torej zaoral ta naš mojster slovenskega jezika, povsod je zapustil neizbrisno sled. O njem sta napisala obsežni študiji kar dva tujca: Italijan Arturo Cronia in Francoz Lucien Tesnière. Po njem se imenuje tudi ulica v Novem mestu.

  • Dular J.: Pomembni Belokranjci 1988, str. [32] – slika.
  • ES 15, str. 383-386 – s sliko.
  • Kronika slovenskih mest I 1934, str. 318 – slika.
  • SBL 15. zv., str. 1021-1038.
Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 15. 12. 2019
Karel Bačer. ŽUPANČIČ, Oton. (1878-1949). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 9. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/zupancic-oton/
Report a Bug