Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ŽUPANČIČ, Jože

Jože Župančič - Planinski vestnik, 1970, str. 297.

Photo Gallery

Birth Date:
18. February 1900, Novo mesto
Death Date:
4. October 1970, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:

Njegov oče je bil Josip Župančič, pomožni sodni uradnik, mati pa Ana, rojena Butkovič. Osnovno šolo je obiskoval v Črnomlju in Novem mestu, nižjo gimnazijo v Novem mestu in Ljubljani, kjer je obiskoval tudi učiteljišče. Po končanem učiteljišču leta 1919 se je pridružil borcem za severno mejo in na Koroškem začel svojo učiteljsko pot. Nato je bil učitelj v Škofji Loki (1920–1923) in Poljanah (1923/1924) ter od leta 1924 v Litiji, kjer si je ustvaril dom. Med vojno, leta 1941, so ga Nemci z družino izgnali v Srbijo. Najprej je poučeval v Varvarinu, leta 1944 pa je prišel v Beograd, kjer je delal v Slovenskem kulturno prosvetnem društvu Franc Rozman ter ustanovil in urejal slovenski list Domovina.

Po vojni je bil od leta 1945 najprej urednik pri Državni založbi Slovenije, od leta 1948 do upokojitve leta 1955 pa je ponovno poučeval v Litiji na tedanji nižji gimnaziji. Strokovno je deloval v okviru Jugoslovanskega učiteljskega združenja, znotraj tega vodil novinarsko sekcijo, v letih od 1932 do 1941 je bil predsednik Okrajnega odbora za Litijo, član banovinskega vodstva, ustavil je ekskurzijski odsek, organiziral več učiteljskih zborovanj okrajnih društev in se udeležil vseslovanskih kongresov v Brnu in Ljubljani. Bil je tudi med organizatorji prvih obmorskih kolonij slovenske mladine.

Kot publicist se je začel uveljavljati že v Novem mestu, ko je pisal v dijaške rokopisne liste, kasneje v Jugoslovanski učiteljiščnik in humoristični list Kurent ter v tem času objavljal pod psevdonimom Butkovič Joško. Od leta 1924 je redno objavljal prispevke v slovenskem časopisju. Sodeloval je v številnih mladinskih in pedagoških listih, domačih in izseljenskih časopisih, v dnevnikih, tednikih in mesečnikih ter revijah. Bil je urednik knjižnih izdaj, v samozaložbi pa je izdal več domoznanskih publikacij. Največ prispevkov se nanaša na zgodovino NOB in znamenitosti Litije. Pisal je o zgodovinskih dogodkih, o pomembnih ljudeh iz preteklosti in sodobnosti, zlasti o umetnikih in izseljencih iz Dolenjske, populariziral je planinstvo in turizem, objavljal reportaže in šaljive lovske zgodbe.

V krajih, kjer je služboval, je sodeloval pri prosvetnih prireditvah, še posebej v Litiji, kjer je bil med drugim pobudnik ustanovitve Foto kluba in njegov prvi predsednik, nekaj časa pa tudi vodja Ljudske univerze. Zbiral je avtograme in pisma kulturnih delavcev in ustvaril bogato fototeko svojih posnetkov. Dragocena so tudi njegova pričevanja o nekaterih slovenskih pesnikih in pisateljih, mnoge izmed njih je osebno poznal.

Dela (izbor):
Zasavje v plamenih narodnoosvobodilne borbe. Del. 1, leto 1941 , 1952
Mesto Litija: statistični, zemljepisni, zgodovinski, kulturno-prosvetni in gospodarski podatki, 1952
Slatina Radenci: 1882–1952: ob 70-letnici zdravilišča, 1952
Okraj Ljubljana okolica: upravni, zemljepisni, gospodarski in statistični priročnik, 1953
Ljubljanska okolica: zgodovinski, zemljepisni, gospodarski in statistični priročnik, 1954

(ar) Jože Župančič – sedemdesetletnik. Dolenjski list, 26. 2. 1970, let. 21, št. 9, str. 18.
B. B. Jože Župančič – sedemdesetletnik. Delo, 18. 2. 1970, let. 12, št. 47, str. 5.
Brilej, M. Litijski obrazi. Litija: Aco, 2008, str. 252 – 254.
Košorok, J. Jože Župančič – sedemdesetletnik. Planinski vestnik: glasilo planinske zveze Slovenije, 1970, let. 70, št. 6, str. 297– 298).
Slovenski biografski leksikon: 4. Knj.: Táborská – Žvanut. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980–1991, str. 1020

Password Author: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 4. 12. 2023
Mateja Kambič. ŽUPANČIČ, Jože. (1900-1970). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/zupancic-joze-2/
Report a Bug