Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ŽUN, Valentin

Birth Date:
20. February 1873, Trboje, Slovenija
Death Date:
19. October 1918, Ljubljana, Slovenija
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Rodil se je v Trbojah ob Savi na Kržičevi kmetiji. Srednjo šolo je opravil v Ljubljani. Leta 1899 je diplomiral na pravni fakulteti na Dunaju. Kot finančni uradnik je služboval v Litiji, Radovljici in Logatcu. Od leta 1910 je delal na finančnem ministrstvu na Dunaju. Znanje tujih jezikov mu je omogočilo, da je postal tajnik na cenzurnem oddelku za Kranjsko, Primorsko, Dalmacijo in Bukovino. Od leta 1914 je delal v finančnem ravnateljstvu v Ljubljani. Leta 1917 je napredoval v finančnega svetnika. Prispevke o finančnih in narodnogospodarskih vprašanjih na Slovenskem je objavljal v Slovenskem narodu, Gorenjcu, Slovenskem trgovskem vestniku in Slovenskem pravniku.

Izdal je knjige Osebna dohodnina, Obdavčba pridobitnih in gospodarskih zadrug, Dohodnina. V knjigi Osnovni nauki o narodnem gospodarstvu iz leta 1908 pa “je bila prvič v slovenskem jeziku na jasen in poljuden način sistematično obdelana vsa tvarina narodnogospodarske vede ” (Rudolf Andrejka). V mladosti se je ukvarjal z leposlovno književnostjo. Iz ruščine je prevajal A. S. Puškina in L. N. Tolstoja, iz češčine pa V. B. Trebizskega.

Dohodnina, 1914
Obdavčba pridobitnih in gospodarskih zadrug, 1913
Osebna dohodnina, 1905

Osebnosti od M do Ž, Ljubljana 2008
Pod Jurijevim klobukom, Zbornik občine Šenčur 2006

Password Author: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 11. 10. 2010 | Latest Modification: 4. 6. 2020
Miran Lola Božič. ŽUN, Valentin. (1873-1918). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 9. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/zun-valentin/
Report a Bug