Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ZIMA, Luka

ZIMA Luka
Foto: A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas, zv. 4, 1910, str. 368

Photo Gallery

Birth Date:
13. October 1830, Podlože
Death Date:
16. March 1906, Varaždin
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Rodil se je v kmečki družini v Podložah. Osnovno šolo je obiskoval sprva v Majšperku, nato v Mariboru. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Mariboru (1845–1852), maturiral pa je v Zagrebu leta 1953. V letih 1853–1856 je v Pragi in Gradcu študiral klasično filologijo ter si pridobil znanje slovanskih jezikov in novogrščine.

Po končanem študiju se je zaposlil kot profesor na pravoslavni gimnaziji v Sremskih Karlovcih (Srbija). Od tam je po dvajsetih letih poučevanja odšel na gimnazijo v Varaždin, kjer se je leta 1892 zaradi bolezni predčasno upokojil. Leto kasneje je bil povabljen, da prevzame stolico grškega jezika na univerzi v Beogradu. Tako se je vrnil v Srbijo in štiri leta poučeval na beograjski univerzi, nato pa se leta 1897 dokončno upokojil. Po upokojitvi je do smrti živel v Varaždinu.

Pisal je v srbohrvaščini, v svojih razpravah se je ukvarjal s hrvaško in srbsko skladnjo, antičnim in srbskim heksametrom, metriko in pesniškimi figurami v srbskih narodnih pesmih. Njegova študija o vzporednicah med Homerjevo epiko in srbskimi junaškimi pesmimi, objavljena v izvestju gimnazije v Sremskih Karlovcih (1859), spada med prva takšna dela s področja primerjalnega preučevanja srbske ljudske epike. Njegove krajše razprave je zbral Jovan Turoman in delo naslovil Omanji spisi Luke Zime (1909).

Od leta 1882 je bil dopisni član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti, častni član Matice srpske v Novem Sadu in Srbskega učenega društva v Beogradu.

Izbor:
Nacrt naše metrike narodne: obzirom na stihove drugih naroda a osobito Slovena, 1879
Figure u našem narodnom pjesničtvu s njihovom teorijom, 1880
Nekoje, većinom sintaktične razlike između čakavštine, kajkavštine i štokavštine, 1887
I opet o metrici narodnijeh pjesama, 1888

Osebnosti: veliki slovenski leksikon: od M do Ž, Ljubljana, 2008, str. 1330–1331.
F. Ilešič: Križan Jos. dr.: Životopis Luke Zime, Ljubljanski zvon, št. 6 (1910), str. 375.

Password Author: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 7. 12. 2016 | Latest Modification: 11. 5. 2020
Barbara Rižnar. ZIMA, Luka. (1830-1906). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 25. 3. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/zima-luka/
Report a Bug