Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

VELIKONJA, Anton

VELIKONJA Anton
Foto: družinski arhiv

Photo Gallery

Birth Date:
25. January 1942, Stranske Makole
Death Date:
25. December 2005, Maribor
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Makolah, nato pa šolanje nadaljeval na učiteljišču in kasneje na Pedagoški akademiji v Mariboru, kjer je diplomiral leta 1966. Prve delovne izkušnje je nabiral kot učitelj na osnovnih šolah v Stopercah in v Dornavi, kasneje pa kot pedagog na Osnovni šoli Mladika na Ptuju. Leta 1979 se je zaposlil na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je bil višji predavatelj didaktike spoznavanja narave in družbe za učitelje razredne stopnje. Z nadaljnjim študijem na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je izpopolnjeval na področju pedagogike in leta 1987 pridobil naziv magister pedagoških znanosti. Njegovo magistrsko delo Pedagoška funkcija ravnatelja osnovne šole je leta 1989 izšlo tudi v knjižni obliki. Delo na fakulteti je opravljal vse do upokojitve leta 2002.

Leta 1963 se je naselil v Dornavi, kjer si je s soprogo Marijo ustvaril dom in družino. Vsa leta se je aktivno vključeval v življenje kraja in si kot predsednik krajevne skupnosti skupaj s sovaščani prizadeval za izboljšanje življenjskih pogojev v kraju. Sodeloval je v gradbenih odborih za izgradnjo cest, vodovoda, telefona in kabelske televizije ter pri uvedbah občinskega in krajevnega samoprispevka. Več let je bil uspešen predsednik poravnalnega sveta, sodeloval je pri sklepanju zakonskih zvez na matičnem uradu ter bil aktiven v Društvu upokojencev Dornava in Društvu diabetikov Ptuj.

Leta 1994 je bil kot kandidat na listi LDS izvoljen za župana nove Občine Dornava in je funkcijo opravljal do leta 1998. V času njegovega mandata so v občini uresničili več pomembnih projektov na področju cest in komunalne infrastrukture, pričeli pa so tudi z aktivnostmi za dograditev Osnovne šole dr. Franja Žgeča.

  • srebrna plaketa Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
  • red dela s srebrnim vencem
  • red zaslug za narod s srebrno zvezdo
  • zlata plaketa Gasilske zveze Ptuj
  • srebrni znak sindikatov Slovenije
  • bronasta plaketa Zveze društev diabetikov Slovenije (posthumno priznanje)

M. Slodnjak: Župan za vse občane, Tednik, št. 50, (15. dec. 1994), str. 7.
Nagovor Anice Vrabl na pogrebu Antona Velikonja, 29. 12. 2005 (hrani Marija Velikonja, kopija v arhivu KIP).

Password Author: Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 4. 9. 2015 | Latest Modification: 8. 5. 2020
Mira Petrovič. VELIKONJA, Anton. (1942-2005). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/velikonja-anton/
Report a Bug