Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

VEČKO, Terezija

Portret Terezije Večko, s. Snežne
Fototeka KOK - Terezija Večko, s. Snežna

Photo Gallery

Birth Date:
12. October 1947, Preški Vrh nad Kotljami, Slovenija
Alternative names:
Snežna
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Terezija Večko je biblicistka. Teologijo je študirala na Teološki fakulteti v Zagrebu in Ljubljani. Diplomirala je 1976, magistrirala 1979 v Ljubljani. Med doktorskim študijem se je izpopolnjevala na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu in Ameriškem inštitutu za študij Svete dežele v Jeruzalemu. Doktorirala je 1986 na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom akad. prof. dr. Jožeta Krašovca – »Božja in človeška zvestoba v hebrejski Bibliji«. Istega leta je začela sodelovati v pripravi Slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma Stare in Nove zaveze iz izvirnih jezikov (izšel 1996). Iz hebrejščine je prevedla Prvo in Drugo Samuelovo knjigo, Ruto in Estero ter priredila uvode in opombe k tem knjigam. 1991 je postala predavateljica na Teološki fakulteti, 1997 docentka, ponovno 2002 in 2007. V akademskem letu 1999/2000 je kot gostja predavala uvod v Sveto pismo ter eksegezo zgodovinskih in preroških knjig na Visoki teološko katehetski šoli v Zadru. Je predstojnica Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo. V svojem znanstveno raziskovalnem delu se posveča svetopisemskim spokornim molitvam iz obdobja drugega templja, s posebnim poudarkom na pojmovanju krivde, kazni in odpuščanja. Predava na enopredmetnem in dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Teološke fakultete Univerze vLjubljaniter na Visokošolskem strokovnem programu: -eksegezo zgodovinskih knjig Stare zaveze, -eksegezo preroških knjig Stare zaveze, -eksegezo modrostnih knjig Stare zaveze, -eksegezo in teologijo Stare zaveze, -biblično teologijo Stare zaveze in -biblično hebrejščino.

 • Pomen pojmov ´emet in ´emûnah v knjigi Psalmov : magistrsko delo. Ljubljana (1978).
 • Sveto pismo stare zaveze : splošni in posebni uvod z razlago izbranih mest. Ljubljana (1981).
 • Božja in človeška zvestoba v hebrejski Bibliji : inavguralna disertacija. Ljubljana (1986).
 • Sveto pismo stare zaveze : splošni in posebni uvod z razlago izbranih mest (1989).
 • Divine and human faithfulness : general observations and the place of the concept in the Psalms (1995).
 • Uvod v Sveto pismo stare zaveze. Maribor (2002).
 • Preroške knjige : (izbrana poglavja). Maribor (2003).
 • Eksegeza in teologija Stare zaveze (2005).
 • Historical books : Old Testament exegesis I. Maribor (2008).
 • Zgodovinske knjige : eksegeza Stare zaveze I : enopredmetni program. Maribor (2009).
 • Preroške knjige : eksegeza Stare zaveze II. Prenovljena izd. Maribor (2009).
 • Eksegeza in teologija Stare zaveze : visokošolski in dvopredmetni program (2009).
 • Eksegeza in teologija Stare zaveze : visokošolski in dvopredmetni program (2009).
 • Biblična teologija. Maribor (2010).
 • Psalmi in modrostne knjige : eksegeza Stare zaveze III. Maribor (2011).
 • Metode dela s Svetim pismom. Ljubljana; Maribor, (2011).

 

 • 7D, 1996, št. 48, str. 44-45. Naša žena 1996, št. 3, str. 12-13.
 • Key: Slovenia. Ljubljana, 2003, str. 55.
 • Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon. M-Ž. Ljubljana, 2008, str. 1242.
 • Ravne na Koroškem, 2006. 120 Voranc : — in teče življenje pod Goro — . Ravne na Koroškem, 2013, str. 105-106.
Password Author: Simona Šuler Pandev, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Date of First Entry: 13. 1. 2020 | Latest Modification: 5. 7. 2022
Simona Šuler Pandev. VEČKO, Terezija. (1947-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 25. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/vecko-terezija/
Report a Bug