Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

TRSTENJAK, Anton

TRSTENJAK, Anton
TRSTENJAK, Anton

Photo Gallery

Birth Date:
8. January 1906, Rodmošci
Death Date:
29. September 1996, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Po klasični gimnaziji v Mariboru je na univerzi v Salzburgu študiral filozofijo in teologijo, študij na obeh smereh pa sklenil z doktoratom. V duhovnika je bil posvečen v Mariboru. Izpopolnjeval se je v Parizu, v Milanu pa je opravil še specializacijo iz eksperimentalne psihologije. Najprej je bil katehet na realni gimnaziji v Mariboru in profesor filozofije na Visoki teološki šoli v Mariboru, nato pa od leta 1940 dalje profesor filozofije in teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Predaval je še na univerzi v Zagrebu in na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Bil je redni član Mednarodnega združenja za aplikativno psihologijo v Parizu, redni član SAZU, član Evropske akademije za znanost in umetnost v Salzburgu, predsednik in častni član društva psihologov Slovenije.
Njegov opus je nadvse obsežen, tako po samostojnih znanstvenih in poljudnoznanstvenih monografijah kot po člankih. Ukvarjal se je tudi s svetovalno-terapevtskim delom, s čimer je postal spoštovan in priljubljen med širšim krogom ljudi. Po njem so poimenovani Inštitut za psihologijo, logoterapijo in atropohigieno s sedežem v Ljubljani, Ustanova dr. Antona Trstenjaka s sedežem v Ljutomeru in osnovna šola pri Negovi. Dediščino Antona Trstenjaka ohranja in nadgrajuje tudi društvo Apriori s sedežem v Gornji Radgoni.

Knjižne izdaje (izbor):
Psihologija umetniškega ustvarjanja. Ljubljana: SAZU, 1953, 1987 (2. izd.).
Med ljudmi. Celje: Mohorjeva družba, 1954, 1971 (2. izd.), 1980 (3. izd.), 1991 (4. izd.).
Človek v ravnotežju ali Nauk o značaju za vsakogar. Celje: Mohorjeva družba, 1954, 1981 (2. izd.), 1991 (3. izd).
Zgodovina filozofije. Ljubljana: Cirilsko društvo, 1957, 1996 (2. izd.).
Človek v stiski. Celje: Mohorjeva družba. 1960, 1981 (2. izd.), 1992 (3. izd.).
Pota do človeka. Celje: Mohorjeva družba, 1956, 1980 (2. izd.), 1991 (3. izd.).
Če bi še enkrat živel. Celje: Mohorjeva družba, 1965, 1986 (2. izd.), 1994 (3. izd).
Oris sodobne psihologije: zvezek 1: teoretična psihologija. Maribor: Obzorja, 1969, 1971 (2. izd.), 1974 (3. izd.)
Oris sodobne psihologije: zvezek 2: uporabna psihologija. Maribor: Obzorja, 1971, 1974 (2. izd.).
Človek samemu sebi. Celje: Mohorjeva družba, 1971, 1984 (2. izd.), 1994 (3. izd.).
Človek in sreča. Celje: Mohorjeva družba, 1974, 1986 (2. izd.), 1994 (3. izd.).
Človek in barve. Ljubljana: Univerzum, 1978. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 1996 (2. izd. pod naslovom Psihologija barv).
Hoja za človekom. Celje: Mohorjeva družba, 1986, 1984 (2. izd.), 1994 (3. izd.).
Človek in njegova pisava. Ljubljana: Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1986, 2006 (2. izd.).
Misli o slovenskem človeku. Ljubljana: Mihelač, 1991, 1992 (2. izd.).
Po sledeh človeka. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992, 2010 (2. izd.).
Slovenska poštenost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 1995 (1. in 2. dopolnjena izd.).

Prejel je nagrado AVNOJ ter Kidričevo nagrado, bil je ambasador Republike Slovenije v znanosti. V samostojni Sloveniji je prejel Zlati častni znak svobode Republike Slovenije ter častna doktorata Univerze v Ljubljani in Mariboru. Bil je tudi papežev častni prelat.

Ramovš, J. Anton Trstenjak. Enciklopedija Slovenije 13. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, str. 369-370.
Likar, P. Anton Trstenjak: pogled v človekovo dušo. Maribor: Založba Obzorja, 1980.
Likar, P. Izbor knjig, razprav in referatov (ocen) s področja psihologije. V: Likar, P. Anton Trstenjak: pogled v človekovo dušo. Maribor: Založba Obzorja, 1980, str. 68-75.
Dimec-Žerdin, C. Oj, hišica očetova…: prispevek k življenjepisu dr. Antona Trstenjaka. Gornja Radgona: samozaložba, 2005.
Hribar, V. et. al. (ur.). Anton Trstenjak 1906 – 1996: zbornik razprav s simpozija SAZU ob 200-letnici rojstva in 10-letnici smrti. Ljubljana: SAZU, 2007.
Žunec, B. Živa dediščina umrlega akademika: ob 20. obletnici smrti prof. dr. Antona Trstenjaka. Vestnik, 2016 (29. september), let. 68, št. 39, str. 7.
Bernik, F. Anton Trstenjak. Ljubljana: SAZU, 2016.
Trstenjak, S. Primerjava vrednot v slovenski osnovni šoli z vrednotami v delih dr. Antona Trstenjaka: magistrsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, 2016.

Password Author: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 24. 5. 2017 | Latest Modification: 21. 6. 2022
Jožef Papp. TRSTENJAK, Anton. (1906-1996). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/trstenjak-anton-3/
Report a Bug