Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

TOPOLOVEC, Vida

Vida Topolovec
Foto: osebni arhiv E. Pogorevc

Foto galerija

Birth Date:
14. June 1940, Podlože, Slovenija
Death Date:
28. June 2019, Slovenska Bistrica, Slovenija
Variante imen:
Vida Marija Topolovec
Professions and Activities:
Places of Work:
Lexicon:

Rodila se je v delavsko-kmečki družini, očetu Jakobu in mami Angeli Topolovec. Ob krstu so ji dodali še ime Marija. V Majšperku je obiskovala osnovno šolo in nižjo gimnazijo, v Mariboru pa učiteljišče. Zaključila ga je leta 1960 in postala učiteljica razrednega pouka.

Še v istem letu se je zaposlila v osnovni šoli v Tomažu pri Ormožu, kjer je delala nekaj mesecev, nato pa do leta 1962 v osnovni šoli v bližnjem Runeču. V letih 1962‒1979 je poučevala na osnovni šoli v Ormožu, sprva razredni pouk, kasneje pa zgodovino. Vodila je zgodovinski krožek in skupaj z učenci raziskovala krajevno zgodovino. Ob delu je nadaljevala z izobraževanjem, iz zgodovine in zemljepisa je diplomirala na Pedagoški akademiji v Mariboru (1972).

Leta 1979 se je zaposlila kot novinarka in urednica na Radiu Ormož. Tam je ostala do leta 1989, ko je postala novinarka na Radiu Tednik Ptuj. Pisala je o dogajanju na območju Ormoža. Med slovensko vojno je poročala o prvih bojih teritorialne obrambe na ormoškem območju, tudi o bojih za ormoški dravski most. Bila je članica Društva novinarjev Slovenije in imetnica mednarodne novinarske izkaznice, ki jo izdaja Mednarodna zveza novinarjev (IFJ). V Ormožu je sodelovala pri organizaciji prireditev in prispevala k ohranjanju ljudskih običajev. Po upokojitvi leta 1995 se je iz Ormoža preselila v Slovensko Bistrico. Tam je vzpodbudila nastanek krajevnega časopisa Bistriške novice. Še vedno je pisala za Tednik, zraven pa še za Panoramo, občinsko glasilo Bistriški utrip, Kmečki glas, Gospodarski vestnik, časopis za izseljence Rodno grudo in sodelovala pri lokalni kabelski televiziji. Bila pa je med prvimi slovenskimi novinarji, ki so pisali o ljudskih in cerkvenih praznikih.

Udejstvovala se je v več društvih, bila je članica Turističnega društva zelena dolina, podpredsednica Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica (2002‒2004), članica Geografskega društva Maribor, Zgodovinskega društva Ptuj in Zgodovinskega društva dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica ter Društva upokojencev Slovenska Bistrica. Imenovana je bila v Komisijo za informatiko (2011‒2015) in Komisijo za izobraževanje, publiciteto in informatiko Zveze društev upokojencev Slovenije (2015‒2019). Sodelovala je tudi pri ustanovitvi skupine in organizaciji dogodkov Venčeseljskih ljudskih pevk Kulturno umetniškega društva Lojze Avžner Zgornja Ložnica.

  • priznanje Turističnega društva Podgorci za uspešno sodelovanje (1996)

In memoriam Vida Marija Topolovec: (14. 6. 1940‒28. 6. 2019). Panorama, 3. 10. 2019, let. 30, št. 39, str. 9.
Petelinšek, B. Vida Marija Topolovec: (14. 6. 1940‒28. 6. 2019): v spomin. Bistriške novice, 2019, št. 237, str. 39.
Pogorevc, E. Prispevek za biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin, april 2021 (hrani arhiv KIP).
Pogorevc, E. Vida Topolovec – po sledeh njenega življenja in dela. Ormoške novice, junij 2020, št. 49, str. 15.

Password Author: Tadeja Zavec, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 1. 6. 2021 | Latest Modification: 1. 6. 2021
Tadeja Zavec. TOPOLOVEC, Vida. (1940-2019). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 8. 2021) Dostopna na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/topolovec-vida/
Report a Bug