Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

STANIČ, Ciril

Birth Date:
24. July 1904, Kanal ob Soči
Death Date:
4. October 2003, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Lexicon:

Oče Ivan, pismonoša, napreden tržaški čitalničar, mati Terezija Berlot. Osnovno šolo je obiskoval v Kanalu ob Soči od leta 1911–1915. Družino so ob vstopu Italije v 1. svetovno vojno preselili v Trnovo v Ljubljani, kjer je dokončal osnovno šolo in nižjo srednjo šolo (1920) ter srednjo strojno in gradbeno šolo (1921–1925).

Kot aktivist OF je sodeloval v raznih ilegalnih akcijah, bil je udeleženec v NOV 1941–45. Delal je pri Kranjski stavbni družbi, od 1929 v projektivnem biroju Mestnega gradbenega urada v Ljubljani. 1946–1948 je sodeloval pri obnovi objektov v Črni gori. Kot prostovoljec je sodeloval tudi pri izgradnji avtoceste Ljubljana–Zagreb. Po vrnitvi v Ljubljano se je zaposlil pri Megradu, vodil Mestno tesarstvo in nato državna posestva na Ljubljanskem barju. Od 1951 do 1962 je bil direktor Uprave cest pri mestnem ljudskem odboru Ljubljana. Izdelal je več kot 350 projektov (Telovadni dom v Trnovem v Ljubljani, hotel v Kolašinu, prenova planinskih koč …) in dal več kot 800 javnih pobud za izboljšavo prometnih razmer v Ljubljani in širši okolici ter za ureditev Ljubljanskega barja. Zanimali so ga tudi širši problemi cestnega prometa na območju Slovenije in vključitev slovenskega cestnega omrežja v širši evropski prostor. Poleg gradbeništva sta ga zanimala tudi arhitektura in urbanizem. Bil je tudi ekolog, planinec, telovadec, ribič. Kot gradbenik ni deloval le na področju cestne gradnje, kar je bilo njegovo osnovno področje; sodeloval je tudi pri gradnji in obnovi številnih planinskih domov in postojank v naših gorah. Bil je član Sokola in kasneje Partizana v Trnovem in tudi na tem področju sodeloval in pomagal pri gradbenih posegih slovenskih telovadnih organizacij. Bil je član, tajnik ali predsednik številnih gradbenih komisij ali odborov v krajevnem, občinskem in republiškem pomenu. Staničevo publicistično delo obsega nad 400 člankov, razprav, prikazov in projektov. Objavljal je v Gradbenem vestniku, Novi proizvodnji, Gospodarskem vestniku, Naših cestah, Cestah in mostovih, IT novinah, časopisu Put i saobraćaj, v Komunalcu, Delu, Dnevniku, Tribuni, Dolenjskem listu, Avto-moto reviji, Naši komuni, Ribiču, Dogovorih, Planinskem vestniku. Pisal je predvsem o cestah in mostovih, vodnih regulacijah in urejanju barja, urbanizmu, ribištvu, planinstvu, telesni kulturi in družbenih vprašanjih. Leta 1994 je izdal knjigo Mojih 90 let. Pri 96 letih se je vpisal v prvi letnik na oddelku za gradbeništvo Fakultete za urbanizem, arhitekturo in gradbeništvo Univerze v Ljubljani.

Za svoje delo je prejel več odlikovanj, priznanj, diplom, plaket, znakov, pohval, tudi Red dela z zlatim vencem (1980).

Dela:
Vrnimo reki Soci – “Soco” (vodo)!?, 2000

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon, Knjiga 2, 2008
M. Stanič: Ciril Stanič: to si bil, Ljubljana 2004
C. Stanič: Ciril Stanič, najstarejši učeči se Slovenec (pogovor vodila Milica Prešeren), Andragoška spoznanja: prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, št. 1 (2002), str. 73–75
S. Bubnov: Ciril Stanič – petindevetdesetletnik, Gradbeni vestnik: glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, št. 11/12 (1999), str. 247–275 Encikopedija Slovenije, Knjiga 12, 1998
C. Stanič: Mojih 90 let, Ljubljana 1994
M. Megušar: Ciril Stanič – devetdesetletnik, Nova proizvodnja: strokovna revija za tehnična področja, št. 1 (1994), str. 36
S. Bubnov: Ciril Stanič – devetdesetletnik, Gradbeni vestnik: glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, št. 6/7/8 (1994), str. 164–165
Primorski slovenski biografski leksikon, Zvezek 14, 1988

Password Author: Polonca Kavčič, Goriška knjižnica Franceta Bevka
Date of First Entry: 26. 2. 2015 | Latest Modification: 26. 2. 2015
Polonca Kavčič. STANIČ, Ciril. (1904-2003). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/stanic-ciril/
Report a Bug