Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ŠORLI, Marjan

Birth Date:
4. September 1915, Kranj, Slovenija
Death Date:
17. September 1975, Golnik, Slovenija
Pseudonym:
Viher
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Po osnovni šoli v Kranju je leta 1934 maturiral na gimnaziji. Študiral je arhitekturo na Tehniški fakulteti pri profesorju J. Plečniku v Ljubljani in diplomiral leta 1940. Služboval je v Ljubljani na tehničnem oddelku banovinske uprave v letih 1940–41, v Kranju pa pri stavbeniku Slavcu 1941–42, na gradbenem uradu 1942–43, pri stavbeniku Nanutu 1943–44. V NOB je bil v letih 1944–45. Tedaj je imel psevdonim Viher.

Leta 1945 je bil v Ljubljani načelnik oddelka za gradnjo ljubljanskega okrožja, pri Slovenija projektu 1945–49, načelnik Instituta za urbanizem LRS 1949–53, vmes pa se je leta 1952 v ZDA specializiral za stanovanja in urbanizem. V Kranju je bil glavni arhitekt v Projektnem podjetju med letoma 1953–59, mestni arhitekt pa leta 1957. V letih 1958–59 je predaval v Angliji, Birminghamu, na College of Arts and Crafts. V Ljubljani je bil v letih 1960–61 direktor Projektnega podjetja Rudnik, v letih 1961–67 pa glavni arhitekt Projektnega podjetja Agrobiro. Od leta 1967 je bil projektant pri Obnovi. Strokovne članke je objavljal v revijah Arhitekt, Arhitektura, Likovni svet.

Njegova dela so obsegala projektiranje obnov, projektiranje spomenikov, urbanistični načrti: restavracija Prešernove rojstne hiše v Vrbi (Plečnikova šola) 1938; spomeniki NOB: 1950 v Lomu pod Storžičem; Stosiću v Kranju; 1951 Lojzetu Kebetu na Jelovici; 1953 na Rupi; 1956 v Križah. Med letoma 1947 in 49 je izdelal urbanistični načrt Kranja in zazidalni načrt Bleda. leta 1949 je z V. Strmeckim izdelal tudi urbanistični načrt Brežic. Uredil je obalo Blejskega jezera (1946), v Kranju je projektiral: stanovanjski blok 1952–54, Prešernov gaj 1953, slaščičarno – kavarno 1953–54, Merkur 1957, otroški vrtec na Planini 1957, stolpnico 1963; v Bohinjski Bistrici stanovanjske hiše 1954; v Kočevju – Cvišlerji, delavsko kmečko naselje 1956 in stanovanjske hiše na Hoji 1957; v Ljubljani pa samopostrežno restavracijo Emona 1963.

Slovenski biografski leksikon 1925-1991
Osebnosti, od M do Ž, Ljubljana 2008
N. Koselj: Arhitekt Marjan Šorli, njegova dela in njegov čas, Kranjski zbornik 2005, str. 393-404
J. Marinko, T. Koželj: Arhitekt Marjan Šorli : in memoriam, Naši razgledi 1975, št. 22, str. 589
P. Krečič: Poslovili so se – arhitekt Marjan Šorli, Sinteza 1975, št. 36/37, str. 7-8

Password Author: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 17. 2. 2011 | Latest Modification: 17. 4. 2020
Miran Lola Božič. ŠORLI, Marjan. (1915-1975). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 5. 12. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/sorli-marjan/
Report a Bug