Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

SKALICKY, Bohuslav

Bohuslav Skalicky - dLib.si

Photo Gallery

Birth Date:
17. July 1872, Cerekvice nad Bystřicí, Češka
Death Date:
8. December 1926, Novo mesto
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Po osnovni šoli v rojstnem kraju in meščanski šoli v Hořicích je nekaj časa delal v vrtnarstvu grofa Černína. Od leta 1890 do 1893 je obiskoval Pomološki zavod v Troji pri Pragi, se izpopolnjeval na Višji enološki in pomološki šoli v Klosterneuburgu, kjer je leta 1894 diplomiral in bil po diplomi izredni slušatelj na visoki poljedelski šoli na Dunaju.

Leta 1895 je prišel v Novo mesto in tu vodil dela za obrambo proti trtni uši na Kranjskem, bil vinarski nadzornik, od leta 1921 upravitelj Kmetijske šole na Grmu, od leta 1924 do smrti pa ravnatelj Nižje kmetijske šole.

Ustanavljal je državne matičnjake (zemljišče, na katerem se prideluje ključe podlag vinske trte, ki se jih uporablja za cepljenje in ne za pridelavo grozdja), v Bršljinu pri Novem mestu je zasadil ameriški matičnjak s trtnico, vpeljal vzorne in poskusne vinograde, vodil tečaje za cepljenje in stratificiranje trt ter za kletarstvo. V Novem mestu (leta 1897) in Št. Vidu pri Vipavi je uredil vzorno državno vinsko klet. Leta 1909 je vodil prireditev razstave kranjskih vin v Pragi in skrbel za vso potrebno propagando. Po njegovi zaslugi se je kvaliteta dolenjskih vin, vključno s cvičkom, močno dvignila, kar je imelo tudi tržni učinek.

Aktiven je bil tudi v javnem življenju, in sicer kot član Dolenjskega pevskega društva, odbornik Narodne čitalnice, glavni odbornik Kmetijske matice v Ljubljani, predsednik podružnice Sadjarskega in vinarskega društva v Novem mestu. Bil je dopisni član Čehoslovaške kmetijske akademije v Pragi. Za svoje delovanje na področju vinarstva je napredoval na službenem mestu do višjega vinarskega nadzornika in bil med vojno odlikovan z vojnim križcem II. razreda za civilne zasluge. Za uspešno delovanje na gospodarskem področju pa je bil odlikovan z redom Sv. Save IV. stopnje.

Članke je objavljal v slovenskem (tudi v Dolenjskih novicah) in tujem strokovnem časopisju in napisal več samostojnih publikacij (Siljenje ali kaljenje ameriških ključev, 1907, Pridelovanje in razpečevanje namiznega grozdja ter vzgoja trt na špalirju, 1912, Kmetijske razmere na Češkem, 1909, Kletarstvo, 1924). Po njem se imenuje ulica v Novem mestu.

Njegov sin Zdenko Skalicky (1903–1933), pesnik in slikar, je že kot osmošolec sodeloval na Novomeški pomladi leta 1920. Drugi sin Bogo Skalicky (1905–1974), pa je bil priznan slovenski ginekolog in porodničar.

  • Dokl S.: Kronika nekega časa 2006, str. 95 – slika.
  • ES 11, str. 92.
  • Petdeset let kmetijske šole na Grmu (1886 do 1936), str. 33 – slika.
  • SBL III, str. 325.
Password Author: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 7. 12. 2022
Mateja Kambič. SKALICKY, Bohuslav. (1872-1926). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 7. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/skalicky-bohuslav/
Report a Bug