Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

SIMONITI (SIMONITTI), Valentin (Valentino, Zaccaria, Caharija, Zak)

SIMONITI (SIMONITTI) Valentin (Valentino, Zaccaria, Caharija, Zak)
Foto: Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1990, str. 161

Photo Gallery

Birth Date:
12. February 1918, Barnas/Vernasso (Italija)
Death Date:
30. August 1989, Čedad/Cividale (Italija)
Professions and Activities:
Lexicon:

Rodil se je materi Lenardini Guzola iz Ščigle (občina Podbonesec) in očetu Janezu Krstniku, mlinarju iz Barnasa (občina Špeter Slovenov). Po končani osnovni šoli v italijanskem jeziku v Špetru Slovenov (1929) in po očetovi smrti je več kot deset let delal v domačem mlinu. V tem času je opravil malo maturo (ob delu), nato je v Genovi obiskoval umetnostni licej in leta 1941 maturiral. Do 1958 leta je na nižjih in višjih srednjih šolah po Furlaniji poučeval umetnostne predmete in zgodovino umetnosti.
Diplomiral je leta 1958 na Fakulteti za arhitekturo v Benetkah z nalogo »Restavriranje arhitektonskih del, ki jih je leta 1477 v Landarski jami postavil arhitekt Andrej iz Škofje Loke«. Deset let kasneje je Simoniti vodil restavratorska dela v Landarski jami.

Pregled Simonitijevih del in zapisov v raznih publikacijah nam pokaže prevladujoča jedra njegove dejavnosti:

Arhitekturno raziskovanje in načrtovanje je najbolj izrazito v prvem desetletju po opravljeni diplomi: načrti večstanovanjskih stavb, predvsem pa stanovanjskih hiš za zasebnike.

V sedemdesetih letih prevladuje urbanistično in krajinsko načrtovanje: prostorska ureditev območja Belopeških jezer, izdelava regulacijskih in zazidalnih načrtov za več furlanskih občin, posebej v okviru popotresne obnove.

Stalno, posebno pa v osemdesetih letih, je v ospredju njegova priljubljena tema Beneška Slovenija in njeni ljudje. Sooblikuje listino o pravicah Slovencev v Videmski pokrajini (1977), sodeluje pri ustanovitvi Študijskega centra Nediža (Centro studi Nediža).

Pokopan je v rojstnem kraju.

Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1988, str. 367-368.
Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: druga knjiga: od M do Ž . Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 1028.
Rucli, R. in Vragnaz, G. Valentino Z. Simonitti: architetto e intelettuale di confine. San Pietro al Natisone: Lipa, 1999.
Udovič, D. Valentin Z. Simonitti, arhitekt in intelektualec ob meji: Renzo Rucli in Giovanni Vragnaz sta pripravila monografijo, ki lepo prikazuje tako človeka kot strokovnjaka. Primorski dnevnik, 12. september 1999, let. 55, št. 215, str. 3.
Petricig, P. Izgubili smo učitelja. Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto 1992, 1991, str. 59-62.
Jevnikar, M. V zadnjem letu so se poslovili: arhitekt Valentin Simoniti. Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1990, 1989, str. 161-162.
Kovšca, N. Arhitekt Beneške Slovenije. Primorske novice, 17. december 2008, let. 62, št. 292, str. 22.

Password Author: Sandra Simoniti, Goriška knjižnica Franceta Bevka
Date of First Entry: 19. 9. 2013 | Latest Modification: 19. 9. 2013
Sandra Simoniti. SIMONITI (SIMONITTI), Valentin (Valentino, Zaccaria, Caharija, Zak). (1918-1989). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 9. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/simoniti-simonitti-valentin-valentino-zaccaria-caharija-zak/
Report a Bug