Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

SEDAR, Klaudija

SEDAR, Klaudija
SEDAR, Klaudija - Foto: Osebni arhiv

Photo Gallery

Birth Date:
13. May 1980, Murska Sobota
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Po osnovni šoli v Gornjih Petrovcih in gimnaziji v Murski Soboti se je vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2007 diplomirala na Oddelku za klasično filologijo (latinski jezik s književnostjo) in na Oddelku za splošno jezikoslovje. Leta 2013 je pod mentorstvom red. prof. dr. Staneta Grande z disertacijo Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju doktorirala na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici za področje Interkulturnih študijev – primerjalnih študijev idej in kultur, modul kulturna zgodovina.
Poučevala je na gimnaziji Lendava, na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota in na Ljudski univerzi Murska Sobota. V času 2008-2013 je bila kot mlada raziskovalka – asistentka zaposlena na Raziskovalni postaji ZRC SAZU Prekmurje na Petanjcih pod okriljem Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Od leta 2015 do 2021 je bila kot domoznanka zaposlena v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Avgusta 2021 je postala direktorica Zavoda za projektno raziskovalne in kulturno-razvedrilne dejavnosti Primož Trubar ZPT). Od 2022 je predsednica soboške podružnica Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar.

Njeno osrednje znanstvenoraziskovalno zanimanje zajema kulturno zgodovino Prekmurja kot tudi cerkveno organizacijo in jezikovno-kulturno vlogo, ki se je oblikovala v omenjenem prostoru v zgodnjem novem veku. Zanima jo kulturno-zgodovinsko izročilo in dediščina ter pomen njunega ohranjanja. Aktivno sodeluje pri znanstveno-raziskovalnem delu, se udeležuje raznih strokovnih in znanstvenih posvetovanj ter konferenc. Dejavna je tudi v številnih organizacijah v lokalni skupnosti, uredila je že več monografskih publikacij, zbornikov in drugi del, prav tako je članica Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU).

15. februarja 2023 jo je predsednica države Nataša Pirc Musar imenovala v svet Radiotelevizije Slovenija kot predstavnico registriranih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji na predlog evangeličanske cerkve.

Kulturna podoba JV Prekmurja v 17. in 18. stoletju. Nova Gorica, 2013 (doktorska disertacija).
Porabje na starih slikah. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 2016.
Stari mlini od Hodoša do Čikečke vasi = Régi malmok Hodostól Csekefáig. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 2018 (soavtorica).
Fajn je bilou: zgodbe iz življenja Porabk in Porabcev. Murska Sobota. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 2018.
Bibliografija mag. Franca Kuzmiča: 1952-2018. Petanjci: UŠF; Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knižnica Murska Sobota; Pomurski muzej Murska Sobota, 2018.
Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919: zbornik izbranih dokumentov ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 2019.
Gimnazija v Monoštru in njen pomen za Slovence v Slovenski krajini. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 2020.

Članki (izbor):
Bogojinska resolucija. Zgodovinski časopis, 2010, let. 64, št. 3/4, str. 434-445.
Cehovska tradicija v Prekmurju. Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem (ur. Miha Preinfalk). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011, str. 271-288.
Cerkvena ureditev Prekmurja skozi čas. Prekmurje – podoba panonske pokrajine (ur. Maja Godina-Golija). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 141-154.
Ustanovitev Evangeličanskih cerkvenih občin Puconci, Križevci in Hodoš po Tolerančnem patentu. Zgodovinski časopis, 2015, let. 69, št. 1/2, str. 88-110.
Življenje bogojinskega duhovnika Jožefa Hauka (1890-1968) v primežu kolesja svetovnih vojn. Časopis za zgodovino in narodopisje, 2017, let. 88, str. 21-42.
Učitelji v župnijskih šolah v dolnjem Prekmurju v 17. in 18. stoletju. Šolska kronika: zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, 2018, let. 27, št. 1-2, str. 122-133.
Župnija Pertoča v 17. stoletju. Zbornik soboškega muzeja, 2019, št. 25, str. 113-125.
Mentaliteta prekmurskih evangeličanov v začetku 20. stoletja. Stati inu obstati, 2019, let. 15, št. 30, str. 11-22.
Klaudija Sedar et al. Prekmurje v 19. stoletju in do priključitve h Kraljevini SHS. V: Pregled zgodovine Prekmurja (str. 103 – 164). Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija, 2021.

Prevodi iz latinščine:
Pravljice iz Bukovine, ki jih je skozi raziskovanje romskega jezika v izvirni obliki in z medvrstičnim prevodom v latinski jezik zapisal Franc Miklošič (ur. Andreja Časar). Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2013.
Prva kronika evangeličanske cerkvene občine Bodonci: prevod rokopisa zapisniške knjige (ur. Simon Sever). Bodonci: Evangeličanska cerkvena občina, 2011.

Sodelovanje pri produkciji dokumentarnega filma (scenarij, strokovna sodelavka, povezovalka):
Mali katekizem velikega človeka – Franc Temlin. Režija Štefan Celec. MPN: Murska Sobota, oktober, 2014.

Uredništvo:
Ob tristoletnici rojstva Števana Küzmiča: zbornik povzetkov, 2023
Dramska izseljenska besedila v prekmurščini: izbor dramskih besedil prekmurskih Slovencev v Betlehemu v Pensilvaniji, 2023

Je prejemnica nagrade Pomurske izobraževalne fundacije (PIF) za najboljše doktorsko delo v letu 2014.

Rituper-Rodež, A. Graditi želijo na temeljih, ki so jih postavili predniki: Zavod Primoža Trubarja. Vestnik, 2. sept. 2021, let. 73, št. 35, str. 15.
Rituper-Rodež, A. Za ohranjanje protestantske dediščine: 25 let soboške podružnice. Vestnik, 20. okt. 2022, let. 74, št. 42, str. 16.

Podatke za prvi vnos je leta 2021 posredovala avtorica sama.

Password Author: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 23. 10. 2018 | Latest Modification: 17. 1. 2024
Jožef Papp. SEDAR, Klaudija. (1980-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 29. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/sedar-klaudija/
Report a Bug