Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

SAJOVIC, Evgen

Birth Date:
12. May 1880, Kranj, Slovenija
Death Date:
31. October 1916, Studenec (pri Ljubljani), Slovenija
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Med leti 1891-95 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, nato med leti 1895-97 v Novem mestu, leta 1897 v Celju, med leti 1897-99 ponovno v Ljubljani in med leti 1899-1901 spet v Kranju. Maturiral je leta 1901. Med leti 1901-03 je študiral pravo v Pragi, v letih 1903-04 pa na Dunaju. Nato je med leti 1904-07 študiral na Filozofski fakulteti na Dunaju. Leta 1905 je napravil izpit za učitelja telovadbe na srednjih šolah. Od leta 1905 dalje je bil zaposlen na drugi državni gimnaziji v Ljubljani. Najprej je bil telovadni asistent, od leta 1912-13 dalje pa nadomestni telovadni učitelj. V šolskem letu 1914-15 je bil zaradi bolezni na dopustu. Od septembra 1915 dalje ni bil več zaposlen. S telovadbo se je ukvarjal že kot dijak. V Ljubljani je poslušal predavanja Viktorja Murnika. Še kot gimnazijec je opravil vaditeljski izpit. Leta 1898 je bil načelnik dijaškega odseka ljubljanskega Sokola. Tudi v času študija v Pragi in na Dunaju je telovadil v sokolskih telovadnicah. Opravljal je številne funkcije pri Sokolu. Med leti 1905-14 je bil član vaditeljskega zbora Slovenske Sokolske zveze. Med leti 1910-14 je bil načelnik Gorenjske Sokolske župe. Posebej si je prizadeval za razvoj sokolstva v Kranju in na Gorenjskem. Napisal je veliko člankov o telovadbi, prvega že leta 1897 v dijaški list Brstje. Članke je objavljal v Slovenskem sokolskem koledarju, Slovenskem Sokolu, Sokolskem vestniku idr. Skupaj z M. Ambrožičem sta ustanovila Vaditeljski list, ki ga je Sajovic v letih 1910-11 tudi urejal. Uredil je tudi drugi letnik Gorenjske sokolske župe. Po čeških je priredil svoji knjigi Učenci in učenke ter Priprava za vaditeljske izpite, ki je izhajala najprej kot priloga Sokolskega vestnika, ponatisnjena pa je bila leta 1933.

Vaditeljski list 1910-11 (soustanovitelj in urednik)
Vestnika Gorenjske sokolske župe, 1911 (urednik)
Učenci in učenke, zbornik vadbenega gradiva za mladino od 8. do 14. leta, 1913
Priprava za vaditeljske izpite, 1912-13 (samostojno 1933)

Slovenski biografski leksikon, 9. zvezek, Ljubljana 1960

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 27. 12. 2011 | Latest Modification: 11. 6. 2020
Lucijan Adam. SAJOVIC, Evgen. (1880-1916). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 2. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/sajovic-evgen/
Report a Bug