Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

RUPNIK, Branko

Branko Rupnik
Foto: arhiv Martina Rupnika

Photo Gallery

Birth Date:
23. November 1957, Ljubljana, Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ)
Death Date:
20. March 2020, (Logaške) Žibrše, pokopan na pokopališču v Gornjem Logatcu, Slovenija
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:

Branko Rupnik s Storževe domačije v Žibršah pri Logatcu je pripadal petemu rodu Rupnikov. Po poklicu elektrotehnik, se je takoj po šolanju leta 1977 zaposlil na RTV Ljubljana (zdaj RTV Slovenija) kot tehnik pri pripravi TV oddaj. Ob družini in delu na domačiji je velik del prostega časa posvetil proučevanju lokalne zgodovine, še posebej domačih Žibrš ter zgodovini druge svetovne vojne na Logaškem s poudarkom na zgodovini NOB oz. partizanstva na Logaškem. Veliko časa je posvetil tudi domoznanskim in kulturnim projektom, ki obravnavajo domačo vas in občino Logatec. Rupnik je bil eden izmed redkih po vojni rojenih domačinov, ki mu je blizu raziskovanje dogodkov v obeh vojnah na Logaškem. Njegovi zapisi o dogodkih in udeležencih le-teh temeljijo na doslednem in natančnem delu. Bil je aktivni član Združenja borcev za vrednote NOB Logatec (predsednik KO Tabor, Gornji Logatec). Uspešno je vodil in izpeljal številne projekte.

Leta 2004 izdal zapiske Žibrše in Žibršani na prelomu tisočletij ter tako prispeval  k prepoznavnosti in kulturni dediščini svoje vasi. V letu 2013 je pripravil besedilo za zgibanko ob 70. obletnici ustanovitve Logaškega bataljona. V letu 2014 je bil pobudnik izdaje Uredniškega osnutka Mileta Pavlina – Zgodovina NOB na Logaškem.  5. maja 2015, ko je bila 70. obletnica osvoboditve, je izšla knjiga Zgodovina NOB na Logaškem avtorja Mileta Pavlina s prečiščenim in dopolnjenim besedilom. Da je knjiga izšla, je v največji meri Rupnikova zasluga. Bil je glavni urednik in avtor spremnega besedila. Članke je objavljal v Logaških novicah. Z Raulom Semeničem in Renato Gutnik je sodeloval pri projektu postavitve spomenika Logatec – Spomenik ameriškemu bombniku B-24H in posadki (22. 2. 1944 padlim ameriškim letalcem). Spomenik je 20. aprila 2015 Ministrstvo za kulturo vpisalo v Register kulturne dediščine z evidenčno številko 30178.

Žibrše in Žibršani na prelomu tisočletij, 2004
Zgodovina NOB na Logaškem, 2015
Objave v Logaških novicah, 1979-2020 (članki)

2016 Prejemnik Februarskega priznanja Občina Logatec za izjemne dosežke na področju kulture za leto 2015
2016 Zahvala Združenja borcev za vrednote NOB Logatec (ZB NOB Logatec)
2018 Jubilejno priznanje ob 70-letnici Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

Markovič Kocen, B. Februarski priznanji letos raziskovalcema zgodovine Logatca. (online). 6. feb. 2016. (citirano 18. avg. 2021). Dostopno na naslovu: http://www.noviceznotranjske.net/februarski-priznanji-letos-raziskovalcema-zgodovine-logatca/

BOGATAJ, Metka: Kulturnika kot se šika : Branko in Bogdan – letošnja februarska nagrajenca. V: Logaške novice: glasilo Občine Logatec, 2016, let. 47, št. 1, str. 17.

 

 

 

 

 

Password Author: Gvido Komar, Knjižnica Logatec
Date of First Entry: 30. 8. 2021 | Latest Modification: 24. 4. 2024
Gvido Komar. RUPNIK, Branko. (1957-2020). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/rupnik-branko/
Report a Bug