Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

RECHBACH, Wilhelm

Birth Date:
16. August 1866, Ljubljana
Death Date:
11. May 1942, Dunaj, Avstrija
Alternative names:
Viljem Rechbach, Wilchelm Eduard Alfons Rechbach
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Njegov oče je bil deželni svetnik baron Wilhelm Rechbach, mati pa Julijana, roj. Scheuchenstuel. Starša sta se januarja 1859 poročila v šmihelski cerkvi pri Novem mestu. Po poroki sta živela v hiši na današnji Wolfovi ulici v Ljubljani, kjer je bil tudi rojen. Hiša je bila v tistem času last Julijanine matere Julije Scheuchenstul, roj. Primic.

Postal je vladni svetnik. Leta 1903 je bil okrajni glavar v Postojni, nato pa, tako kot njegov dedek Friederich Rechbach v prvi polovici devetnajstega stoletja, predstojnik okrajnega glavarstva v Novem mestu. To funkcijo je opravljal med letoma 1904 in 1918. Bil je zadnji novomeški okrajni glavar v avstro-ogrski monarhiji. Čeprav ni znal slovensko in je podpiral nemško uradovanje, je med prvo svetovno vojno storil marsikaj dobrega Novomeščanom, zaradi česar so ga ti ohranili v dobrem spominu. Upokojen je po prvi svetovni vojni živel na Bledu.

Andrejka, R. Zgodovina Primčeve hiše v Ljubljani. Kronika slovenskih mest, 1935, let. 2, št. 4, str. 279.
Holz, E. Državni uradniki na Dolenjskem in v Beli krajini: Kresijski in okrajni glavarji od srede 18. stoletja do prve svetovne vojne. V: Dolenjski zbornik 1990, 1990, str. 152–154.
Freiherr Wilhelm Eduard Alfons Philipp von Rechbach auf Mederndorf. (citirano 21. aprila 2022). Dostopno na naslovu: https://www.geni.com/people/WILHELM-Eduard-Alfons-Philipp-von-Rechbach-auf-Mederndorf/6000000055276858879
Kimovec F. Družinski spomini na Primčevo Julijo. Dom in svet, 1921, let. 34. št. 1–3, str. 38.

Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 3. 5. 2022
Karel Bačer. RECHBACH, Wilhelm. (1866-1942). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/rechbach-wilhelm-eduard-alfons/
Report a Bug