Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

PRESKAR, Anton

Anton Preskar - Brežice, 2020. (Osebni arhiv A. Preskar)

Photo Gallery

Birth Date:
3. October 1961, Brežice
Alternative names:
Tone Preskar
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rodil se je Ani, roj. Kos, in Antonu Preskarju. Osnovno šolo je obiskoval v Globokem, srednjo kmetijsko šolo pa je leta 1980 končal v Mariboru. Leta 1985 je diplomiral na Biotehnični fakulteti v Ljubljani ter leta 2007 magistriral na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze v Kranju in si pridobil naziv magister znanosti.

V mladosti je bil dejaven v domači mladinski organizaciji in bil njen večletni predsednik ter ustanovitelj športnega društva Rudar Globoko. V karate klubu Branik Maribor je treniral karate in osvojil rjavi pas. Med služenjem vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi je maja 1981 sodeloval na športnih igrah 9. armade v Črnomlju. Tekmoval je v patruljnem teku in orientaciji ter postal armadni podprvak.

Najprej se je zaposlil kot projektni tehnolog v podjetju Planum Gea Projekt v Ljubljani, leta 1989 pa kot svetovalec generalnega direktorja v Agrokombinatu Krško in med prvimi v Sloveniji ustanovil Slovensko kmečko zvezo v domačem kraju. Po prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je bil izvoljen v občinsko skupščino in postal član Izvršnega sveta občine Brežice ter junija še sekretar sekretariata Izvršnega sveta in Skupščine občine Brežice. Slednja ga je nato imenovala za poveljnika Civilne zaščite občine Brežice. Ob prvonovembrskih obsežnih poplavah Save in Krke v Posavju je vodil in usklajeval ukrepe zaščite, reševanja in sanacije po poplavah v občini Brežice.

Novembra 1990 je pričel sodelovati z varnostnim organom Sekretariata za obrambo Republike Slovenije. Tako je bil pred in med osamosvojitveno vojno Slovenije leta 1991 operativno vpet v procese zbiranja obveščevalnih informacij za zaščito Teritorialne obrambe in služb občine Brežice ter bil pri tem težje ranjen. Takoj po vojni je dejavno sodeloval v pogajanjih z JLA in pri predaji objektov Teritorialni obrambi RS, še posebej Tehnično remontnega zavoda v Breganskem selu. Aprila 1992 se je zaposlil v Varnostnem organu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in bil do leta 2005 operativni častnik s činom stotnika v vojašnici Slovenske vojske Cerklje ob Krki. Nato je bil razporejen v Ljubljano, kjer z nazivom sekretarja opravlja različne zahtevne vodstvene naloge.

Za svoje delo je prejel več različnih medalj, znakov in plaket.

zlata plaketa Civilne zaščite RS za življenjsko delo (Republiški štab za CZ), 1992
medalja za ranjence (Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije), 1993
bronasta medalja Slovenske vojske (MORS), 1993
srebrna medalja Slovenske vojske (MORS), 1997
več medalj v službi miru v misijah NATO (BiH 2003, Kosovo 2016, 2018)
priznanje načelnika generalštaba Slovenske vojske (GŠ SV), 2007
medalja v službi miru v misiji OZN UNIFIL Libanon, 2007
bronasta medalja generala Maistra (MORS), 2008
več medalj v službi miru v misijah EUFOR (BiH 2009, 2010, 2013, 2019, 2020)
medalja Ministrstva za obrambo Republike Italije za zasluge na mirovni misiji UNIFIL Libanon, 2008
srebrni znak službe (Obveščevalno varnostna služba MORS), 2010
zlata medalja Slovenske vojske (MORS), 2018
spominska medalja 30 let vojne za samostojno Slovenijo (Vlada RS), 2022
znak za dolgoletno službo XXX let (MORS), 2023

Kežman, V. Posadili smo lipo. V: Zmagovito Posavje: spominski zbornik, 2011, str. 93–99.
Preskar, A. Hrvaška figa v žepu. V: Posavje v letih 1989–1991: spominski zbornik, 2001, str. 119–124.
Preskar, A. Plini! Plini! Plini! V: Zmagovito Posavje: spominski zbornik, 2011, str. 301–305.
Tomše, I. Politika in vojna. V: Zmagovito Posavje: spominski zbornik, 2011, str. 15–22.

Password Author: Tomaž Teropšič, (geslo vnesla Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto)
Date of First Entry: 9. 1. 2024 | Latest Modification: 17. 1. 2024
Tomaž Teropšič. PRESKAR, Anton. (1961-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/preskar-anton/
Report a Bug