Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

POVŠE, Franc (Fran)

Franc Povše
Franc Povše

Photo Gallery

Birth Date:
1. January 1845, Kresniške Poljane
Death Date:
4. January 1916, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:

V letih 1864 – 1867 je študiral na kmetijski akademiji v Magyar-Ováru na Ogrskem. Leta 1869 je bil imenovan za strokovnega učitelja na deželni kmetijski šoli v Gorici, katere ravnatelj je postal 1871.

Kot poslanec v goriškem in kranjskem deželnem zboru je bil v letih 1891 in 1907 izvoljen tudi v državni zbor. Veliko je prispeval k razvoju kmetijstva na Kranjskem, zlasti pri obnovi vinogradov, uničenih po trtni uši, postavitvi vodovodov in kapnic, regulaciji reke Save, osuševanju Ljubljanskega barja, ustanovitvi mlekarskih in živinorejskih zadrug, sadjarskih društev itd.

Leta 1875 je po Haberlandtu priredil kratki Navod k vzgoji domačih sviloprejk. Na osnovi svojih predavanj na kmetij. šoli v Gorici je izdal pri MD med 1875–1877 prvo slovensko strokovno kmetijsko knjigo Umni kmetovalec v 3 zvezkih.

Umni kmetovalec ali splošni poduk, kako obdelovati in zboljšati polje, travnike, vrtove in gozde, Celovec 1875-1877, 3 snopiči: I. 1875, 112 strani; II. 1876, 113 – 270 strani; III: 1877, 133 strani.

Slovenski biografski leksikon Elektronska izdaja.

Digitalna knjižnica Slovenije – Dlib

Password Author: Knjižnica Litija, Knjižnica Litija
Date of First Entry: 20. 12. 2011 | Latest Modification: 19. 1. 2024
. POVŠE, Franc (Fran). (1845-1916). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/povse-franc/
Report a Bug