Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

PIVEC, Franci

PIVEC Franci, portret
Foto: Branimir Ritonja (vir: arhiv knjižnice)

Photo Gallery

Birth Date:
22. August 1943, Olimje
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Iz Olimja se je družina preselila v Celje, kjer je obiskoval osnovno šolo ter maturiral na celjski gimnaziji. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral iz filozofije in sociologije, na zagrebški Filozofski fakulteti pa je opravil magisterij iz informacijskih znanosti. Izpopolnjeval se je na Mednarodnem inštitutu za planiranje izobraževanja (IIEP) pri UNESCO ter v ZDA o organizaciji in upravljanju visokega šolstva.
Večino delovne dobe je opravil v visokem šolstvu, pretežno pri upravljavskih nalogah (upravnik Študentskega naselja v Ljubljani, strokovni sodelavec Republiškega sekretariata za šolstvo, pomočnik glavnega tajnika Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru za razvoj, glavni tajnik Univerze v Mariboru), krajši čas kot predavatelj, ko je bil v mandatu 1977-79 tudi prodekan Pedagoške akademije. Bil je v jedrni skupini projekta ustanovitve Univerze v Mariboru. Kasneje je moral zapustiti univerzo, zato se je strokovno preusmeril v informacijske znanosti in bil od leta 1994 do upokojitve 2007 pomočnik direktorja, direktor in svetovalec direktorja Instituta informacijskih znanosti (IZUM). Nekaj let je deloval kot poklicni politik: namestnik predsednika in predsednik Republiškega komiteja za šolstvo (minister), v času osamosvajanja je vodil mariborsko organizacijo Zveze komunistov, na prvih volitvah v samostojni Sloveniji je bil izvoljen v parlament, obenem pa je bil tajnik Stranke demokratične prenove. Po letu 1993 se je umaknil iz politike.
Opravljal je odgovorne strokovne naloge v raziskovalni in izobraževalni skupnosti Slovenije, vodil Svet za visoko šolstvo, Nadzorni svet Javnega sklada RS za kulturo, bil je član UO Agencije RS za raziskovanje itd. Deloval je v strokovnih organizacijah na svojem področju, bil podpredsednik Slovenskega društva Informatika ter član vodstva Mednarodne zveze za dokumentacijo (FID) ter v Mednarodni zvezi za procesiranje informacij (IFIP) član gremija za informacijsko etiko. Organiziral je več mednarodnih znanstvenih konferenc. Bil je urednik ali predsednik uredniških svetov v strokovnih časopisih (Časopis za kritiko znanosti, Ideje, Dialogi, Organizacija znanja itd.).
Vedno je bil aktiven v civilno-družbenih gibanjih: na čelu ljubljanskih študentov v šestdesetih, pri obnavljanju strokovnih sindikatov v sedemdesetih (sindikat visokega šolstva in znanosti), v pobudah za liberalizacijo v osemdesetih, celo življenje pa v gibanju kulturnih društev Slovenije, ki ga je več let tudi vodil, četrt stoletja pa predseduje mariborski Zvezi kulturnih društev. Sodeloval je v mnogih odmevnih iniciativah, kot je prenova Lenta, judovski center, Maistrov pohod, tekmovanja pevskih zborov Gallus, Spominjanja, Evropska prestolnica kulture 2012 in Mirovna regija Alpe-Jadran. Na družbene razmere se pogosto odziva tudi s publicističnimi prispevki v medijih.

Pomembnejša dela
Informacijska družba, 2004

Novejši članki:

Premisleki ob Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020. V: Šolsko polje. – ISSN 1581-6036. – Letn. 22, št. 1/2 (2011), str. 227-256, 271-272.
Vekoslav Grmič za življenje brez strahu. V: Časopis za zgodovino in narodopisje. – ISSN 0590-5966. – Letn. 87 = n. v. 52, zv. 4 (2016), str. 85-95.
Mesto na meji : ob 180-letnici imena Maribor. V: Dialogi. – ISSN 0012-2068. – Letn. 52, št. 5/6 (2016), str. 42-57.
Sveta brata Ciril in Metod kot zavetnika Evrope. V: Edinost in dialog. – ISSN 2335-4127. – Letn. 1, št. 1/2 (2013), str. 209-218.
Codes of ethics and codes of conduct for using ICT in education. V: Organizacija. – ISSN 1318-5454. – Vol. 44, no. 3 (2011). Dostopno tudi na: http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/388

Deležen je bil državnih odlikovanj in priznanj v okoljih, kjer je deloval, ter bil izbran za častnega člana Andragoškega društva Slovenije in Zveze kulturnih društev Slovenije. Javni sklad za kulturne dejavnosti mu je l. 2019 podelil nagrado za življenjsko delo, istega leta je prejel tudi državno odlikovanje Republike Avstrije za poglobitev dobrih odnosov med Slovenijo in Avstrijo. Januarja 2022 mu je predsednik republike Pahor podelil Red za zasluge na področju kulturnega delovanja.

  • Na osnovi podatkov, ki jih je posredoval Franci Pivec, uredila A. Rogina (podatke arhiviramo v Mariborski knjižnici).
  • Pungartnik, M. Pivec, mag. Franci. V: Leksikon mariborske družbe in kulture : po letu 1945, 2012, str. 160.
  • Mag. Franci Pivec. Locutio: prva slovenska literarna on-line revija (spletni časopis). Pridobljeno 23. 5. 2015 s spletne strani: http://www.locutio.si/avtorji.php?ID=702
  • Pivec, F. Moja knjižničarska zgodba. Organizacija znanja: OZ (spletni časopis), 2012, letn. 17, zv. 4, str. 169-174. Pridobljeno 6. 11. 2017 s spletne strani: https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2012_4_final/12/index.html   doi: 10.3359/oz1204169
Password Author: Franci Pivec, uredila A. Rogina, Mariborska knjižnica
Date of First Entry: 9. 3. 2018 | Latest Modification: 29. 8. 2023
Franci Pivec in uredila A. Rogina. PIVEC, Franci. (1943-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 26. 2. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/pivec-franci/
Report a Bug