Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

PIBERNIK, France

PIBERNIK France
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
2. September 1928, Suhadole (pri Komendi)
Death Date:
21. April 2021, Golnik
Professions and Activities:
Places of Work:
Associated persons:
Municipality:
Lexicon:

Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani v letih 1940-1941. Med vojno se je šolal na Oberschule fur Jungen Krainburg (Kranj, 1942), od 1943 do 1945 na Hauptschule Stein, maturiral pa je na gimnaziji Kranj 1949. Leta 1955 je diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Najprej je bil do leta 1958 profesor na nižji gimnaziji na Dobrovem v Brdih, nato do upokojitve leta 1990 na gimnaziji v Kranju.

Ukvarjal se je s pesništvom, z literarno publicistiko in literarno zgodovino. Objavljal je od leta 1950 dalje. Leta 1960 je objavil prvo samostojno pesniško zbirko Bregovi ulice. Kritika je njegovo zgodnje pesništvo ocenila za novoromantično. Kasneje se je približal modernizmu. Leta 1993 je izšla njegova najbolj dognana pesniška zbirka Ajdova znamenja. Od literarne publicistike so najboljša njegova dela Med tradicijo in modernizmom, Med modernizmom in avantgardo ter Čas modernizma. Nastale so na podlagi Pibernikove korespondence s sodobnimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci, prvi dve s pesniki, zadnja s pripovedniki. Osrednja tema njegovega prizadevanja pa so zamolčani pesniki iz časa druge vojne in po njej, ki je bila v domovini zaradi političnih in ideoloških razlogov zamolčana. Tako so nastale monografije o sotrudnikih Slovenskega dunajskega kroga 1941-45, Mauserju, Balantiču, Hribovšku, Jalnu, Udoviču. Poleg študij, monografij je objavljal tudi njihove pesmi, prozo, urejal antologije. Leta 2007 je objavil monografijo o Slodnjaku. Uredil je tudi zbrano delo Antona Vodnika in Janeza Jalna.

Bil je član Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN ter častni član Slavističnega društva Slovenije in Celjske Mohorjeve družbe.

Avtobiografska dela:
Moj brat Avguštin, 2002
Začudene oči otroštva, 2008
Drobci zamolklega časa, 2014

Pesniške zbirke:
Bregovi ulice, 1960
Ravnina, 1968
Razlage: Pesniški list, 14, 1973
September, 1974
Odzvok, 1979
Ajdova znamenja, 1993
Svetloba timijan, 2000

Literarna publicistika:
Med tradicijo in modernizmom, 1978
Med modernizmom in avantgardo, 1981
Čas romana, 1983
Slovenski dunajski krog 1941-1945, 1991
Razmerja v sodobni slovenski dramatiki, 1993
Balantičeva pot brez konca (v bibliofilski izdaji France Balantič: faksimile rokopisne zbirke Muževna sem steblika 1942 in ponatis zbirke V ognju groze plapolam 1944 (Zbirka Feniks), 2003

Monografije:
Temni zaliv Franceta Balantiča, 1989, 1990
Karel Mauser: Življenje in delo, 1993
Ogledala sanj Jožeta Udoviča. Dokumenti, pričevanja, komentarji, 1996
Suhadole, kratka kronika kraja, 2000
Janez Jalen, življenjska in pisateljska pot, 2003
Edvard Kocbek, dokumentarna monografija, 2004
Anton Slodnjak, dokumentarna monografija, 2007
France Balantič. Življenjska in pesniška pot 1921-1943. Literarna usoda po letu 1945, 2008
Jože Udovič. Njegova poezija med realnostjo in vizijo – z dvema proznima intermezzoma, 2008
Janez Gradišnik, dokumentarna monografija, 2010
Ivan Hribovšek. Življenje in delo, monografija, 2010
Anton Vodnik, monografija, 2012
Jože Udovič, In iskra v besedi ostane, dokumentarna monografija (s sodelovanjem Marije Hribar), 2012
France Balantič, In vendar si za pevca me izvolil, dokumentarna monografija, 2013

Uredniško delo:
Ivan Hribovšek: Pesmi, 1990
France Balantič: Zbrane pesmi, 1991
France Balantič: Tihi glas piščali, 1991
Ivan Hribovšek: Himna večeru. Izbrane pesmi, 1993
France Kunstelj: Luč na mojem pragu, 1994
Ludve Potokar: Onstran samote, 1995
Tone Polda: Moja Krnica, 1996
Vladimir Kos: Cvet ki je rekel Nagasaki, izbrane pesmi, 1998
France Papež: Izbrane pesmi, 2001
Karel Mauser: Kaplan Klemen, 2001
Mitja Šarabon: Samota zgorelega časa, 2002
Rafko Vodeb: Srečanja in pogovori, 2002
Zora Tavčar: Ob kresu življenja, 2003
France Balantič: Muževna (sem) steblika. Pesmi 1942, 2003
Zbrano delo Antona Vodnika I-IV , 1993-1997
Narte Velikonja: Humoreske in satire, 2004
Zbrano delo Jožeta Udoviča (I 1999, II 2000, IV 2000, III 2004, V 2005)
Izbrani spisi Janeza Jalna (I 2003, II 2004, III 2000, IV 2005)
France Balantič: Pot brez konca/Path withour end/Weg ohne Ende, 2005
Odon Peterka: Samotna pomlad, 2005
Vinko Rode: Temno zelenje, 2005
Branko Rozman: Čas je zreli plod jeseni, 2005
Štefan Kališnik: Skoraj pozabljene zgodbe, 2005
Vladimir Truhlar: Temni karmin, izbrane pesmi, 2007
France Balantič: Zbrano delo, 2008
France Balantič,: zbrane pesmi, miniaturka, 2008
Zora Tavčar: Žarenje, 2008
Kranjska knjiga, zbornik, 2008
Franc Drolc: Trenutki tišine za Prešerna, 2009
Mirko Javornik: Razdalje, 2009
Štefan Kališnik: Recite mi Erna, 2010
Ivan Hribovšek: Zbrano delo, 2010
Franc Drolc: Meseci globoke rose, 2010
Vladimir Truhlar: Zbrano delo, 1. knjiga, 2011
France Balantič: Zbrano delo, druga, dopolnjena izdaja, ZRC-SAZU, 2013
Vladimir Truhlar: Zbrano delo, 2. knjiga. ZRC-SAZU, 2013

Antologije:
Hogy is állunk. Mai szlovén költők (Hungarian translation), Budimpešta, 1984
Jutro pozabljenih. Antologija padlih, pobitih, prepovedanih, zamolčanih, pozabljenih, 1991
Slovenska duhovna pesem. Od Prešerna do danes, 2001
Beseda čez ocean. Antologija slovenske zdomske poezije, 2002
Najdihojca in Ciciban. Pesmi za otroke, izbor, 2007
Slovenska domovinska pesem, 2009

Sourednik skupaj s Francem Drolcem:
France Prešeren: Pesmi, dvojezične izdaje Prešernova pot v svet, 1998 – 2006

Za svoje bogato ustvarjanje je dobil številne nagrade: študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (1954), Prešernovo nagrado za Gorenjsko (1967), zlato priznanje občine Kamnik (1998), nagrado Mestne občine Kranj (2003), leta 2013 je bil imenovan za častnega občana Mestne občine Kranj.

Osebnosti, od M do Ž, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 17. 3. 2015 | Latest Modification: 1. 9. 2023
Lucijan Adam. PIBERNIK, France. (1928-2021). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/pibernik-france/
Report a Bug