Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

PEČE, Milko

PEČE Milko
Foto: arhiv Ale Peče

Photo Gallery

Birth Date:
9. September 1902, Ptujska Gora
Death Date:
3. December 1952, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rodil se je na Ptujski Gori, kjer so imeli Pečetovi svojo družinsko posest, družina pa je živela v Mariboru, kjer je bil oče Ivan zaposlen kot višji poštni uradnik.

Leta 1919 je maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru in se vpisal na medicinsko fakulteto v Pragi, ki pa jo je po štirih semestrih zamenjal za študij na Medicinski fakulteti v Varšavi. Med študijem je spoznal Nadjo Osipovno Grünberg, Rusinjo judovskega rodu, in se po svoji promociji 1. marca 1926 z njo poročil. Po vrnitvi v domovino se je z družino nastanil na Ptujski Gori. Kot banovinski zdravnik je sodeloval v organiziranem boju proti tuberkolozi v Sloveniji, ki je ogrožala predvsem socialno najbolj šibke. Pri zdravniški oskrbi delavcev tovarne strojil v Majšperku se je prvič srečal s poklicnimi boleznimi in jih začel preučevati. Raziskoval je tudi umrljivost kamnosekov v Rogatcu ter župniji Sv. Roka ob Sotli po podatkih iz mrliških knjig za leto 1720.

Med drugo svetovno vojno je bil interniran v Wolkenstein na Saškem, kjer je delal kot zdravnik s spremstvom. Leta 1944 mu je ob bombnih napadih zahodnih zaveznikov na Dresden in Leipzig uspelo pobegniti, se prebiti do doma in oditi v partizane.
Po osvoboditvi je postal načelnik zdravstvenega odseka okraja Maribor in se družino nastanil v Mariboru. Ob organizacijskem delu je našel čas tudi za delo v ambulanti za profesionalne bolezni na Zavodu za zdravstveno varstvo. Z velikimi napori jim je uspelo v tem času izkoreniniti nalezljivo bolezen oči, imenovano trahom.

Leta 1948 je bil z odlokom prestavljen v Ljubljano, na Centralni higienski zavod za zdravstveno varstvo. Leto kasneje so v okviru tega zavoda ustanovili Dispanzer za poklicne bolezni, katerega prvi vodja in edini zdravnik je postal Milko Peče. Tukaj je nadaljeval s preučevanjem vrst obolenj, ki so posledica zdravju škodljivega delovnega okolja, vse do svoje zgodnje smrti leta 1952. Posebej se je ukvarjal s preučevanjem pnevmokonioze – bolezni zaradi vdihavanja raznih vrst prahu (prvi je uporabil klasifikacijo silikoze v Sloveniji) in zastrupitve z živim srebrom.

Sodi med utemeljitelje medicine dela v Sloveniji.

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od M do Ž, Ljubljana, 2008, str. 809.
A. Peče: Pozabljeni zdravnik, Isis, št. 7 ( julij 2019), str. 52-54.

Password Author: Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 19. 7. 2019 | Latest Modification: 6. 10. 2022
Mira Petrovič. PEČE, Milko. (1902-1952). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/pece-milko/
Report a Bug