Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

PAVLIČ, Jerca

Jerca Pavlič
foto: arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
28. October 1982, Kranj
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Obiskovala je Osnovno šolo prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu. Zgodaj je pokazala zanimanje za slovenski jezik in ljubezen do branja. Maturirala je na Gimnaziji Jesenice. Nekaj zgodnjih pesmi je objavila v zbornikih Srce preživi menjave časov in v Sejalcu. Zaradi uspehov na tekmovanjih iz znanja materinščine je bila prejemnica Zoisove štipendije za nadarjene dijake/študente. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala slovenski jezik s književnostjo in primerjalno književnost z literarno teorijo. Diplomsko nalogo z naslovom Podoba starih Slovanov v slovenski književnosti med leti 1836‒ 1918 je zagovarjala leta 2007. Zaposlila se je kot učiteljica slovenščine na Osnovni šoli Preska. Vpisala se je na sočasni podiplomski magistrski študij na ljubljanski Fakulteti za upravo. Z zagovorom magistrske naloge z naslovom Participacija učencev s posebnimi potrebami kot element aktivnega državljanstva je leta 2016 postala magistrica znanosti. Zanimanje za naravo, za otroški pogled na svet in človeške nravi je po rojstvu otroka vključila v pisanje otroškega fantazijskega dela Gindur.

Gindur, 2018
Moja pot, 2015 (zbirateljica in urednica)
Soparne oči, Sejalec, 2000, št. 21, str. 33.

Pavlič, J. Podatki za predstavitev domoznanskih avtorjev. (tipkopis), 2021

Password Author: Damjan Mulej, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Date of First Entry: 30. 3. 2021 | Latest Modification: 4. 10. 2021
Damjan Mulej. PAVLIČ, Jerca. (1982-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 22. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/pavlic-jerca/
Report a Bug