Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

OLAS, Ludvik

OLAS, Ludvik
OLAS, Ludvik

Photo Gallery

Birth Date:
16. July 1930, Sebeborci
Death Date:
december 2002, Maribor
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Leta 1960 je diplomiral na Naravoslovni fakulteti v Ljubljani. Poučeval je na osnovni šoli v Puconcih in na srednjih šolah v Rakičanu ter Murski Soboti. V letih 1962–1966 je bil zaposlen kot strokovni sodelavec na Zavodu za ekonomiko in urbanizem v Murski Soboti. V letih 1974 in 1975 je bil ravnatelj Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti, 1975–1990 pa profesor Visoke pedagoške šole oz. višji predavatelj na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Leta 1971 se je strokovno izpopolnjeval v Budimpešti. Ukvarjal se je s socialno-geografskim razvojem Prekmurja ter s populacijskimi in narodnostnimi vprašanji v Slovenskem Porabju, o čemer je objavil več kot 100 razprav in člankov. Vodil je katedro za geografijo in specialno didaktiko ter več let predsedoval Geografskemu društvu Maribor.
Sodeloval je pri prenovi učnih načrtov in pri pripravi učbenikov ter objavljal članke o didaktiki geografije. S svojim delovanjem je povezoval Visoko pedagoško šolo v Szombathelyu in Pedagoško fakulteto v Mariboru. Pokopan je na pokopališču v Sebeborcih.

Slovensko Porabje. Geografski obzornik, 1973, št. 3–4, str. 15–21.
Socialna zdiferenciranost sezonskih delavcev iz Prekmurja. Geographica Slovenica, 1974, št. 3, str. 142–149.
Informacijske študije o gospodarskih in socialnih razmerah na s Slovenci poseljenih območjih slovenskega Porabja na Madžarskem. Socialno geografska analiza slovenskega Porabja na Madžarskem. Ljubljana: Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 1978 (soavtor).
Socialnogeografska analiza slovenskega Porabja na Madžarskem. (1979). Razprave in gradiva, 1979, št. 9–10, 137–148. (soavtor)
Zemljepis za 7. razred osnovne šole. Ljubljana. Mladinska knjiga, 1997.

Leta 1990 je bil odlikovan s srebrno plaketo Univerze v Mariboru. Za svoje delo o proučevanju socialnih razmer v Prekmurju in v rodnih Sebeborcih je prejel Prešernovo nagrado.

Belec, B. Olas Ludvik. Enciklopedija Slovenije, zv. 8. Ljubljana, 1994, str. 124.
Belec, B. Ludvik Olas 1929–2002. Večer, 2003 (10. januar), let. 59, št. 7, str. 11.
Kert, B. Ludvik Olas – sedemdesetletnik. Geografski vestnik, 2000, št. 2, str. 87–88.
Kert, B. In memoriam Ludvik Olas (1930–2002). Časopis za zgodovino in narodopisje, 2003, št. 3–4, str. 255–256. Dostopno tudi na spletnem naslovu: Sistory (citirano 3. junij 2013).
Vugrinec, J. Ludvik Olas (1930-2002). Lipnica: glasilo občine Moravske Toplice, 2019 (27. junij), str. 35.

Password Author: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 12. 8. 2019 | Latest Modification: 1. 5. 2020
Jožef Papp. OLAS, Ludvik. (1930-2002). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/olas-ludvik/
Report a Bug