Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

OGRIN, Dušan

Dušan Ogrin
Foto: Luka Cjuha

Photo Gallery

Birth Date:
14. November 1929, Skopje, Severna Makedonija
Death Date:
20. May 2019, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:

Prva leta svojega življenja je preživel v Skopju, kamor je bil njegov oče kot računski podoficir premeščen po I. svetovni vojni. Po zasedbi Makedonije leta 1941, so družino izselili v Leskovac (Srbija), kjer je preživel vojna leta. Tako so njegova najzgodnejša leta zaznamovali trije jeziki (makedonski, srbski in slovenski) in multikulturnost. Leta 1945 se je družina vrnila v Slovenijo, v Borovnico, na majhno kmetijo, iz katere je izvirala njegova mati. To je ostal njegov dom skoraj do diplome.

Leta 1948 je končal bežigrajsko gimnazijo v Ljubljani. Vse do univerze se je veliko ukvarjal s športom, tudi tekmovalno. Preizkusil se je v atletiki, plavanju, smučarskih skokih, nogometu… Pri odločitvi za študij je nihal med agronomijo in arhitekturo, prevladala je prva in tako študij nadaljeval na agronomski fakulteti Univerze v Ljubljani (predhodnica Biotehniške fakultete), diplomiral je leta 1955. V poseben navdih in vzpodbuda mu je bil profesor Ciril Jeglič, ki ga je v četrtem letniku študija usmeril na pot krajinske arhitekture. Po končanem četrtem letniku ga je navdušil za delo v nastajajočem Arboretumu v Volčjem potoku.  Poleg zaposlitve v Arboretumu Volčji potok je bil tudi honorarni asistent na Biotehniški fakulteti. Od leta 1957 je bil redni asistent. Z letom 1960 se je začela njegova akademska pot, ko je bil izvoljen za predavatelja, 1965 za docenta, 1972 za izrednega in 1986 za rednega profesorja krajinske arhitekture. Leta 1963 je ustanovil katedro za vrtnarstvo in oblikovanje krajine, kasneje se preoblikovala v Inštitut in kasneje v oddelek za krajinsko arhitekturo. Predstojnik oddelka je bil od leta 1961-1996. Upokojil se je novembra 2000, vendar honorarno predaval vse do leta 2005. Bil je gostujoči profesor na več kot 30 univerzah po svetu. Med drugim je bil tudi honorarni profesor na študiju krajinske arhitekture Univerze v Zagrebu, od leta 2005 tudi na podiplomski šoli krajinske arhitekture Univerze v Pekingu.

Profesor Dušan Ogrin velja za utemeljitelja študija krajinske arhitekture v Sloveniji in na Hrvaškem, na področju urejanja krajine je opravil pionirsko delo. Bil je začetnik tako na področju izobraževanja, kot tudi na področju praktičnega strokovnega dela. Načrtoval je parke, trge, spominske parke, stanovanjske krajine, zlasti pa izstopajo njegovi projekti za pokopališča v Novi Gorici, na Ptuju in v Novem mestu. V Ljubljani je organiziral prvi simpozij (1972) na svetu o krajinskem načrtovanju. Napisal je več strokovnih del, med drugim knjigo Vrtna umetnost sveta, ki je prevedena tudi v angleščino, nemščino in italijanščino.

Bil je član upravnega odbora IFLA, predsednik komiteja za krajinsko načrtovanje IUCN, ustanovil je društvo krajinskih arhitektov Jugoslavije, bil je tudi aktiven član Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Zasnoval je strokovna časopisa Pejsaž in prostor, Landscape 21. Bil je član uredniškega odbora mednarodnih revij za krajinsko arhitekturo, Landscape Journal in Landscape and Urban Planning. Ogrin je za svoja dela prejel več priznanj in naziv zaslužen profesor Univerze v Ljubljani. Pod njegovim vodstvom se je krajinska arhitektura razvila v stroko.

Parki:
Shunde, 2008
Velika Gorica, 2005-2006
Smokvica, 2007
Valdibora, 2003
Tivoli, 1991
Severni park, 1989
Ob Gruberjevi palači, 1981
Grad Kromberk, 1978
Marijin Dvor, 1979
Park OF, 1981
Rozarij Tivoli, 1962

Trgi:
Trg bana Jelačića (Sisak), 2006
Camaiore, 2001
Sottolatina (Rovinj), 2000
Prešernov trg (Kranj), 1991
Ukmarjev trg (Koper), 1982
Piaceta (Koper), 1981
Karlov trg (Dunaj), 1971
Radićev trg in zelena magistrala, 2005

Pokopališča:
Kušanec, 2007-2008
Srebrniče, 1990
Žale, 1982
Vrhnika, 1978
Drenovo, 1978
Ptuj, 1975
Nova Gorica, 1971-74
Split, 1072
Kresnice, 1969
Črnuče, 1982, 2009

Spominski parki:
Kočevski Rog, 1995
Bazovica, 1980
Park Antona Beblereja, 1984
Spominski park 88, 1981
Spomeniški prostor in spomenik Novi sad, 1978
Spomeniški prostor Jajinci, 1959

Stanovanjske krajine in drugi projekti:
Soseska Ruski car v Ljubljani, 1969
Soseska Žusterna v Kopru, 1980
Štepanjsko naselje v Ljubljani, 1969
Mesti Al Kashat in al Khaim v Iraku, 1977
ŠRC v Kopru, 1979
Hišni vrtovi, 1965-1975
Botančni vrt v Ljubljani, 1998

  • Priznanje BIO za oblikovanje prve informativne knjižice za študij Urejanja krajine, 1971
  • Zlata medalja Peter – Joseph Lenne, 1975
  • Plečnikovo odličje za pionirsko pedagoško delo in metodološki prispevek na področju urejanja in oblikovanja kulturne krajine, 1976
  • Srebrni častni znak svobode predsednika Republike Slovenije, 1997
  • Plečnikovo odličje, 1994
  • Sckellov prstan, 1995 (podelila Bavarska akademija za likovno umetnost v Münchnu)
  • Plečnikovo odličje za načrtovanje pokopališča Srebrniče pri Novem mestu, 2001
  • Društvo krajinskih arhitektov Slovenije mu je podelilo priznanje za življenjsko delo, 2002
  • Imenovan za zasluženega profesorja Univerze v Ljubljani, 2002
  • Prva nagrada za življenjsko delo Evropskega sveta šol za krajinsko arhitekturo (ECLAS), 2009

Ogrin, D. Katalog del: 1955-2009: načrtovanje, raziskave, pedagogika, publikacije. Ljubljana : Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, 2009
Ogrin, D. Krajina. Včeraj. Danes? Jutri!: pogledi na slovenske krajine ob 30 letnici izida monografije Dušana Ogrina. Ljubljana: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 2020
Kostanjšek, B. Zahtevek za vnos nove osebe. (Elektronska pošta). Sporočilo za Obrazi slovenskih pokrajin 27. 5. 2024 (citirano 3. 7. 2024). Osebno sporočilo.
Wikipedija. Dušan Ogrin. (citirano 13. 6. 2024). Dostopno na naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Ogrin

 

Password Author: Marjeta Gros, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 3. 7. 2024 | Latest Modification: 4. 7. 2024
Marjeta Gros. OGRIN, Dušan. (1929-2019). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/ogrin-dusan/
Report a Bug