Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

OGRIN, Darko

OGRIN Darko
Foto: Osebni arhiv Darka Ogrina

Photo Gallery

Birth Date:
16. June 1960, Koper
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Darko Ogrin je doma v Izoli. Osnovno šolo je obiskoval v Dekanih, gimnazijo pa v Kopru. Leta 1985 je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz geografije in zgodovine. Za diplomsko nalogo »Pokrajina med Slavnikom in Kubejsko Vardo – pokrajinsko ekološke značilnosti« je prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 1991 je na Oddelku za geografijo FF UL magistriral, leta 1994 pa doktoriral z nalogo »Mezoklimatogeografija Koprskega primorja in njene spremembe v zadnjih stoletjih«. Leta 1987 se je zaposlil na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani kot mladi raziskovalec. Do zaključka doktorskega študija je ob raziskovalnem delu, ki je bilo vsebinsko posvečeno predvsem klimatogeografiji, asistiral pri različnih fizično geografskih predmetih. Po izvolitvi v naziv docenta (1995) in izrednega profesorja (2009) je prevzel na Oddelku za geografijo FF UL nosilstvo več predmetov (Uvod v geografijo, Matematična geografija, Klimatogeografija, Geografija Slovenije, Geografske metode znanstvenega proučevanja, Teorija geografije). V študijskih letih 2002/2003 do 2006/2007 je predaval Osnove fizične geografije in Fizično geografijo Sredozemlja tudi študentom Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja predvsem s klimatogeografijo, še posebej s problematiko mikro in lokalno klimatskih značilnosti in klimatskimi spremembami. Kot nosilec ali sodelavec je sodeloval pri šestih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektih. Njegova bibliografija obsega znanstveno monografijo, univerzitetni učbenik, 18 samostojnih poglavij v znanstvenih ali strokovnih monografijah, 37 znanstvenih in 32 strokovnih ter poljudnih prispevkov. V letih 1996 – 2000 je bil namestnik predstojnika, v obdobju 2000 – 2002 predstojnik Oddelka za geografijo FF UL. Na ravni Filozofske fakultete je bil član komisije za podiplomski študij in nostrifikacijske komisije, trenutno je član Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov na FF UL. Od leta 2004 do 2012 je bil predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za geografijo. Je sourednik zbirke znanstvenih monografij GeograFF, sodeluje v dveh uredniških odborih domačih znanstvenih revij in enem tujem.

POMEMBNEJŠA BIBLIOGRAFIJA

OGRIN, Darko. Podnebje Slovenske Istre, (Knjižnica Annales, 11). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1995. 381 str., ilustr. ISBN 961-6033-08-5. [COBISS.SI-ID 55866880]

OGRIN, Darko, PLUT, Dušan. Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-237-281-1. [COBISS.SI-ID 244410624]

OGRIN, Darko, VYSOUDIL, Miroslav, MRAK, Irena, OGRIN, Matej. Splošne in lokalne podnebne poteze. V: OGRIN, Darko (ur.). Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva, (GeograFF, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 67-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 50585186]
OGRIN, Darko. Spreminjanje podnebja ob Tržaškem zalivu in projekcije za 21. stoletje. V: OGRIN, Darko (ur.). Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva, (GeograFF, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 87-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 50585442]
JURINČIČ, Igor, OGRIN, Darko, BREZOVEC, Tomi, KRIBEL, Zvonko. Managing the climate change impact on the Slovenian coast. V: BREBBIA, Carlos Alberto (ur.). Sustainable development and planning IV, (WIT transactions on ecology and the environment, Vol. 120). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2009, str. 799-806. [COBISS.SI-ID 1103326]
OGRIN, Darko. Vreme in podnebje. V: ZYCH, Barbara (ur.), Narava Slovenije. Ljubljana: Slovenska matica in Mladinska knjiga, 2004, str. 73-101. [COBISS.SI-ID 26554978], ISBN 86-11-16903-4

OGRIN, Darko, MUŽINA, Dejan. Pokrajinskoekološke značilnosti območja med Kavčičem in Tinjanom. V: ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.), Meje in konfini : Rakitovec, vas kulturnih, družbenih in naravnih prepletanj, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2005, str. 289-332, ilustr. [COBISS.SI-ID 846291], ISBN 961-6033-57-3

OGRIN, Darko. Nekatere topoklimatske značilnosti razporejanja temperature zraka in burje v razgibanem reliefu Slovenije = Some topoclimatic characteristics of the distribution of air temperatures and bora in the agitated landforms of Slovenia. V: BRATUN, Zvonimir (ur.). Vojaška geografija v Sloveniji : posvet, Ljubljana, maj 8. – 9. 2000 : conference, Ljubljana, May, 8. – 9.
2000, (Dela, 15). Ljubljana: Generalštab Slovenske vojske: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2000, str. 125-138. [COBISS.SI-ID 12801634], ISSN 0355-0596

OGRIN, Darko. Pozebe v Primorju z vidika uspevanja mediteranskih kultur. V: BUFON, Milan (ur.). Geografija in njene aplikativne možnosti : znanstveno in strokovno srečanje, (Dela, 18). Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2002, str. 157-170. [COBISS.SI-ID 20730978], ISBN 961-237.039-7

OGRIN, Darko. Spreminjanje temperature zraka in padavin po letnih časih v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851-2002. V: NATEK, Karel (ur.). Fizična geografija pred novimi izzivi, (Dela, 20). Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 2003, str. 115-131. [COBISS.SI-ID 23430754], ISBN 961-237-065-6

OGRIN, Darko. Modern age climatic fluctuation in the area of the Gulf of Trieste = Novoveške spremembe klime na območju Tržaškega zaliva. Geografski zbornik., 1994, 34, str. 5-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 2116141], ISSN 0373-4498

OGRIN, Darko. Podnebni tipi v Sloveniji = The climate types in Slovenia. Geografski vestnik, 1996, letn. 68, str. 39-56. [COBISS.SI-ID 3047010], ISSN 0350-3895,

OGRIN, Darko. Dendroclimatology of trees from submediterranean and mountainous climates in Slovenia. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rerum Nat., Geogr., 2000, 36, str. 47-57. [COBISS.SI-ID 15554914], ISBN 80-244-0195-9, ISSN 0231-9365

OGRIN, Darko. Spreminjanje klime v holocenu. Geografski vestnik., 2005, letn.77, št.1, ISSN: 0350-3895 (sprejeto v objavo, pot

Podatke za ta zapis je posredoval dr. Darko Ogrin v elektronskem pismu avgusta 2013

Password Author: Špela Pahor, Mestna knjižnica Izola
Date of First Entry: 19. 8. 2013 | Latest Modification: 22. 2. 2021
Špela Pahor. OGRIN, Darko. (1960-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/ogrin-darko/
Report a Bug