Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

NOČ, Ksenija

NOČ Ksenija - Foto: Arhiv Ksenije Noč

Photo Gallery

Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Ksenija Noč je po končani Osnovni šoli Polje v Ljubljani šolanje nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, smer zdravstveni tehnik. Srednje šolanje je zaključila leta 1993, na Visoki šoli za zdravstvo (danes Zdravstvena fakulteta) v Ljubljani pa je na višješolskem programu diplomirala leta 1997 in postala višja medicinska sestra. Leta 2000 je diplomirala tudi na visokošolskem programu in postala diplomirana medicinska sestra. V šolskem letu 2013/2014 se je vpisala tudi na magistrski program zdravstvene nega in leta 2018 tudi magistrirala. Na višješolskem programu je diplomirala z delom Higiena rok in izolacija bolnika v zdravstveni negi, na visokošolskem programu z delom Meticiln rezistentni Staphylococcus aureus – pomen higiene rok in izolacija bolnika, magistrski program pa je zaključila z delom Razlike med urbanim in ruralnim okoljem v izbranih dejavnikih nezdravega načina življenja otrok osmega razreda: analiza stanja v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Svojo poklicno pot je Ksenija Noč začela na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice (1997-1999), nadaljevala pa na Centralni intenzivni terapiji (sedaj EITOS) Splošne bolnišnice Jesenice (2000-2001). Potem se je zaposlila v otroškem in šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Jesenice (2001-2013), od leta 2013 dalje je vodja Zdravstveno vzgojnega centra (ZVC), ki deluje v okviru Zdravstvenega doma na Jesenicah. Že v otroškem in šolskem dispanzerju je začela orati ledino na področju zdravstveno vzgojnega dela po šolah in bila mentor številnim študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) na Jesenicah. Otrokom je predavala in se z njimi na sistematskih pregledih pogovarjala o zdravju, prehranjevanju, higieni, gibanju, odraščanju, spolnosti. V devete razrede je uvajala tudi temeljne postopke oživljanja, saj je od leta 2010 dalje članica Evropskega sveta za reanimacijo ter inštruktorica dodatnih postopkov oživljanja otrok (EPALS). Kot vodja ZVC-ja prav tako izvaja vzgojo za zdravje v osnovnih šolah in je koordinatorka programa SVIT. Prav tako sodeluje z ljudmi v lokalnih skupnostih pri promociji zdravja (zdrava prehrana, telesna dejavnost, zdravo hujšanje, spoprijemanje z depresijo, tesnobo, stresom, opuščanje kajenja) kot predavateljica in vodja različnih delavnic. Od leta 2015 dalje je ZVC tudi organizator večjega dogodka Dan zdravja na Jesenicah, ki je namenjen ozaveščanju in promociji zdravja splošne populacije. V okviru naravoslovnega dneva ga obiščejo tudi osnovnošolci in dijaki. Leta 2019 je bila Ksenija Noč kot vodja ZVC Jesenice pobudnica ustanovitve Lokalne skupine za krepitev zdravja Občine Jesenice z vsemi deležniki, ki bi lahko pripomogli pri prepoznavi izzivov v povezavi s krepitvijo, izboljšanjem in preprečevanjem poslabšanja zdravstvenega stanja prebivalstva jeseniške občine in širše. Aktivno, s pisnimi in ustnimi prispevki, sodeluje z večino medijev (radio, časopisi) Zgornjesavske doline.

Od leta 1994 dalje je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Leta 2016 je bila ena izmed pobudnikov ustanovitve Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. V okviru Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji sodeluje kot članica izvršnega odbora, inštruktorica oživljanja otrok, predavateljica. Sodeluje pa tudi pri oblikovanju srečanj in delavnic. Od leta 2014 dalje je habilitirana strokovna sodelavka Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) na Jesenicah. Na fakulteti sodeluje pri predmetu Zdravstvena nega otroka in mladostnika.

Leta 2020 je Ksenija Noč ob slovenskem tednu boja proti raku prejela zlato priznanje Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Kot je bilo zapisano v obrazložitvi je priznanje prejela za dolgoletno srčno, strokovno in prostovoljno delo v Gorenjskem društvu za boj proti raku na področju ozaveščanja prebivalstva o zdravem življenjskem slogi in skrbi za zdravje. Sicer je članica Zveze društev za boj proti raku in Gorenjskega društva za boj proti raku že od leta 2014. V Gorenjskem društvu za boj proti raku deluje kot koordinatorka in prostovoljka. Leta 2017 je ustanovila skupino za samopomoč onkoloških bolnikov Jesenice, ki deluje pod okriljem programa Pot k okrevanju Društva onkoloških bolnikov Slovenije. V skupini deluje kot njen strokovni vodja ter kot prostovoljka.

Zapis je bil pripravljen v sodelovanju s Ksenijo Noč (junij 2020).

Zlato priznanje Zveze slovenskih društev za boj proti raku (2020)

Peternel, U. Za boljše zdravje. Jeseniške novice, 2013, št. 16, str. 8.
Peternel, U. Zlato priznanje Kseniji Noč. Jeseniške novice, 2020, št. 6, str. 10.

 

Password Author: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Date of First Entry: 10. 6. 2020 | Latest Modification: 10. 6. 2020
Nina Jamar. NOČ, Ksenija. (-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/noc-ksenija/
Report a Bug