Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

MOŠKON, Dušan

Vir: AR : Arhitektura, raziskave, letn. 6 (2006), št. 1, str. 7

Photo Gallery

Birth Date:
2. January 1924, Slovenj Gradec
Death Date:
10. July 2006, Ormož, pokopan v Središču ob Dravi
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Otroštvo je preživel Središču ob Dravi in tam zaključil osnovnošolsko izobraževanje. V letih 1935‒1944 je obiskoval Realno gimnazijo na Ptuju. Po vojni se je vpisal na študij arhitekture na Tehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1952 diplomiral. Po služenju vojaškega roka se je zaposlil pri podjetju Komunaprojekt v Mariboru (1954–1959). Leta 1959 je odšel na polletno prakso v Basel, nato pa v Zagreb, kjer je bil še leto dni zaposlen v projektivnem biroju Ostrogović. Konec leta 1960 se je vrnil v Švico (Zürich) in se tam izpopolnjeval še štiri leta. Najprej v projektivnem biroju Oscar Bitterli (1960–1962), nato pa še v projektivnem biroju Holl und Bachmann (1962–1964). Po vrnitvi v Ljubljano (1964) je predaval na Fakulteti za arhitekturo vse do upokojitve 1994.

Bil je eden izmed prvih arhitektov v Sloveniji, ki je začel uveljavljati arhitekturo v kontekstu urbanega prostora. Ukvarjal se je z bioklimatskimi problemi v arhitekturi in arhitekturno identiteto. Leta 1968 se je začela njegova gradbena dejavnost v Ormožu, ki je trajala več kot štirideset let. Tam je pustil svoj največji pečat. Izdelal je načrte za mnoge nove objekte, med drugim za Hotel Ormož (1968–1980), avtobusno postajo (1971–1973), veterinarsko postajo (1975), blagovno hišo (1976–1978), stanovanjski kompleks v Skolibrovi ulici (1978–1981), dom Društva upokojencev Ormož (1985–1987), ormoško tržnico (1987–1988), novo pošto (1987–1989), poslovno-stanovanjski objekt z mestnimi vrati (1990) idr. Skozi leta je uspel združiti že obstoječe in nove urbane arhitekturne elemente v novo celoto in pripomogel k ureditvi, dopolnitvi in realizaciji mestne arhitekture v Ormožu.

Deloval je tudi drugje po Sloveniji, njegovo delo je zajemalo projektiranje šolskih zgradb, vrtcev, domov, zavodov ter drugih objektov, med katerimi so bili Osnovna šola Maksa Durjave v Mariboru (1958), Vzgojno-varstveni zavod Janina v Kranju (1969), Osnovna šola Petra Kavčiča v Škofji Loki (1970–1973), Šolski center v Tolminu (1974-1979), Veterinarska postaja v Mozirju (1982) idr.

Ukvarjal se je tudi s strokovnim in raziskovalnim delom. Napisal je več kot trideset referatov, člankov, strokovnih in poljudnoznanstvenih sestavkov in drugih strokovnih prispevkov v revijah in zbornikih. Bil je tudi konzultant, mentor ter somentor pri številnih diplomskih nalogah.

Udeležil se je številnih arhitekturnih natečajev, kjer je osvojil več prvih nagrad.

Knjigi:
Kako graditi lepšo hišo na Slovenskem (1992)
Gradbeno tehnološka raziskava ilovnatega naboja in njena aplikativna vrednost v regionalni arhitekturi severovzhodne Slovenije (1975)

Raziskovalne naloge (izbor):
Vključevanje funkcionalno oviranih ljudi v življenjsko okolje (1981–1983)
Razvojne perspektive turizma na vasi v severovzhodni Sloveniji: izhodišča za razvoj turizma na vasi: 1. knjiga (1977)
Razvojne perspektive turizma na vasi v severovzhodni Sloveniji: izhodišča za razvoj turizma na vasi: 2. knjiga (1977)
Vkopana arhitektura: rešitev za ekološka energetska in varnostna vprašanja (1981)
Osnove za smotrno gospodarjenje s prostorom (1986)
Stanovanjsko naselje po biologičnih načelih (1992)

 

Nagrada Prešernovega sklada za projekt osnovne šole v Škofji Loki (1974)
Plečnikova nagrada za arhitekturno urejanje Ormoža leta 1979 (1981)
Red dela z zlatim vencem (1981)
Častni občan Občine Ormož (2001)

Ž. Deu. Arhitekt Dušan Moškon: sooblikovalec urbane in arhitekturne podobe mesta Ormož. V: Ormož v času Karađorđevićeve in Titove Jugoslavije, Ormož, 2007, str. 57–73.
Enciklopedija Slovenije: 7. zvezek, Ljubljana, 1993, str. 225.
Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon: od M do Ž, Ljubljana, 2008, str. 731.

Password Author: Eva Reberšak, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 13. 11. 2020 | Latest Modification: 16. 12. 2020
Eva Reberšak. MOŠKON, Dušan. (1924-2006). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/moskon-dusan-2/
Report a Bug