Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

METERC, Janez

METERC Janez
Foto: Arhiv Franca Legata

Photo Gallery

Birth Date:
12. June 1951, Žirovnica
Death Date:
23. November 2000, Žirovnica
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Že kot dijak je zbiral ustno izročilo in materialne ostanke preteklosti. Zanimalo ga je obdobje pred naselitvijo Slovanov in po njej. O osamelcu Ajdni, je pisal še preden so se tam začela sistematična arheološka izkopavanja. Kot dijak in študent je zbiral pisno dokumentacijo o najstarejši preteklosti krajev pod Karavankami. Med študijem arheologije se je srečal s takrat najbolj znanim raziskovalcem in arheologom dr. Aleksandrom Rjazancevom. Nekaj časa je bil tudi na praksi v Tehniškem muzeju Železarne Jesenice. V času, ko je bil kustos v Tehniškem muzeju Železarne Jesenice, je potekala obnova Kosove graščine. Sodeloval je pri postavitvi stalne zbirke novejše zgodovine do druge svetovne vojne, in pri nekaterih občasnih razstavah (npr. o zgodovini stavkovnega gibanja na Jesenicah). Njegova največja ljubezen je ostala Ajdna. Vsa leta je pomagal pri odkrivanjih in zaščitnih izkopavanjih, ki jih je opravljal spomeniški zavod iz Kranja. Pri tem je največ sodeloval z arheologom in konservatorjem Milanom Sagadinom. Sestavil je seznam arheoloških najdišč Gorenjske, ki je še danes osnovni rokopisni tekst za delo pri proučevanju krajevne zgodovine. Bil je član Arheološkega društva Slovenije. Dolga leta je bil član uredništva jeseniških zbornikov. Od ustanovitve dalje je bil v upravnem odboru Muzejskega društva Jesenice in eden najbolj delavnih članov. Objavljal je v različnih strokovnih revijah in časopisih: v Arheološkem vestniku, Varstvu spomenikov, Numizmatičnemu vestniku in nekaterih krajevnih zbornikih (Jeseniški zbornik, Leški zbornik in žirovniški zbornik V zavetju Stola) in v jeseniškem časopisu Železar ter njegovi prilogi Listi.

V zavetju stola, 2008 (urednik)
90 let GD Zabreznica, 1985
Pregled zgodovine Lesc do 18. stol., 1999
Akcija Cankarjevega bataljona gorenjskega odreda na železniški in cestni most v Mostah pri Žirovnici (1982)
Sveti Lovrenc nad Zabreznico, 1992

Konobelj, T. V spomin Janezu Metercu. Jeseniški zbornik, 2000, št. 8, str. 273-274.
Sagadin, M. Janez Meterc (1951-2000). Arheološki vestnik, 2001, str. 398.
Adam, S. Janez Meterc: v spomin. Linhartovi listi 2003, št. 6, str. 4.
Meterc, J. Dediščina Janeza Meterca.  Zabreznica: samozal. [F. Legat] ; Žirovnica: Medium, 2012.

Password Author: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Date of First Entry: 19. 7. 2012 | Latest Modification: 14. 2. 2022
Nina Jamar. METERC, Janez. (1951-2000). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/meterc-janez/
Report a Bug