Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

MARUŠIČ, Franc

Birth Date:
3. May 1901, Solkan , Italija
Death Date:
13. May 1965, Ankaran (bolnišnica Valdoltra), Slovenija
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rodil se je očetu Francu Marušiču, zidarskemu mojstru in materi Katarini Čubej, gostilničarki. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Gorici, maturiral pa je v Ljubljani. Medicino je študiral v Ljubljani in Gradcu, leta 1927 je na padovanski univerzi zagovarjal doktorsko tezo o zdravstvenih razmerah v idrijskem rudniku živega srebra ter s tem nostrificiral diplomo graške univerze.
V prometni nesreči leta 1928 je izgubil roko in zato opustil specializacijo iz kirurgije. Nato je služboval kot zasebni zdravnik v Solkanu in Gorici. Leta 1940 je postal občinski zdravnik v Gorici, od septembra 1943 pa občinski zdravnik v Anhovem in Kanalu – do leta 1944, ko je odšel v partizane. Po vojni se je povsem posvetil preventivni medicini, kasneje se je posvečal ustanovitvi zdravstvenega središča za področje Goriške; napisal je elaborat za izgradnjo nove bolnišnice v Šempetru pri Gorici. Že od leta 1944 dalje je sodeloval pri organizaciji Rdečega križa Slovenije. Predaval je na strokovnih srečanjih, pisal je o zdravstveni službi na Goriškem in Primorskem.
Bil je tudi aktiven planinec in filatelist – sodeloval je pri obnovi planinstva na Goriškem po drugi svetovni vojni in bil ustanovitelj filatelističnega društva.
V parku šempetrske bolnišnice stoji kiparski portret dr. Franca Marušiča, v Solkanu pa so ob 100-letnici njegovega rojstva odkrili spominsko ploščo.

Sanitarni nadzor nad objektima, prostorijima, opremom i priborom, 1959
Razvoj zdravstvene službe na Goriškem, 1957 (članek)

Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1984, str. 379–380.
Marušič, K. Zdravniki Franz Maruschitz, Filip D. Marušić in Franc Marušič. V: Jako stara vas na Goriškem je Solkan: zbornik ob tisočletnici prve omembe kraja, 2001, str. 402–405.
Tavčar, L. Goriški zdravnik dr. Franc Marušič (1901–1965). Pozdrav pomladi, april 2021, str. 10–11.
Marušič, K. Oživljen spomin na dr. Franca Marušiča. Isis, 2002, let. 11, str. 13–14.

Password Author: Polonca Kavčič, Goriška knjižnica Franceta Bevka
Date of First Entry: 26. 7. 2022 | Latest Modification: 26. 7. 2022

Polonca Kavčič. MARUŠIČ, Franc. (1901-1965). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 7. 2022) Dostopno na naslovu: MARUŠIČ, Franc | Obrazi slovenskih pokrajin

Report a Bug